Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47100S2

Date of Document: 2000-01-20

يك زمين بيشتر نداريم كمپاني هاي ژاپني، قاتل نهنگ ها با فرارسيدن فصل شكار نهنگ در سواحل ژاپن بار ديگر موج اعتراضات طرفداران حفظ گونه هاي زيستي بويژه نهنگ ها كه نسل آنها در خطر انقراض قرار گرفته است، در ژاپن بالا گرفته است. هواداران حفظ محيط زيست و گونه هاي زيستي، جمعيت ويژه اي را براي دفاع از زندگي نهنگ ها در ژاپن تشكيل داده و به صورت فعال، به دفاع از اين جانور بزرگ دريايي اين پرداخته اند جمعيت در بيانيه ها و هشدارهاي خود از كمپاني هاي ژاپني و شركت هاي خارجي كه در سواحل ژاپن به شكار نهنگ ها روي آورده اند با عنوان قاتل نهنگ ها ياد مي كند. در تازه ترين اقدام، گروهي از طرفداران حفظ گونه هاي زيستي در يك حركت شگفت انگيز و با استفاده از يك قايق بزرگ با ايجاد موج و ديواري از آب سعي كردند مانع كار يك كشتي بزرگ صيد نهنگ در سواحل ژاپن شوند. طرفداران نجات نهنگ ها مي گويند كمپاني هاي صياد، تجارت پوست و گوشت نهنگ هاي دريايي را به عنوان يك كار پرسود ادامه مي دهند و متاسفانه دولت ژاپن درقبال اين قبيل فعاليت ها كه حيات آبزيان را به خطر انداخته واكنش مناسب نشان نمي دهد. آنها از افكار عمومي جهان خواسته اند كه از قتل عام نهنگ ها در سواحل ژاپن جلوگيري كنند.