Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47097S2

Date of Document: 2000-01-20

ايران نامه كتابشناسي استان سمنان نام كتاب: كتابشناسي استان /سمنان تدوين: عليرضا شاه حسيني، يونس شاه /حسيني ناشر: سازمان برنامه و بودجه استان /سمنان تاريخ انتشار: /فروردين 1377 شمارگان 250 جلد در رويكردهاي اطلاع رساني، تنظيم و تدوين ماخذ و كتابشناسي استانها و شهرها، در شمار ضرورت هايي است كه پرداختن به آن گويا چندان مورد توجه نيست. تاليف و تدوين كتابشناسي استانها و شهرها; پژوهشگران، مسئولان حكومتي، برنامه ريزان و كانونهاي اجرايي را ياري فراوان خواهد داد. اين در حالي است كه فقدان اطلاعات يا بعضا اطلاعات ناكافي، نارسا، بي محتوا و نمايشي، بحران شگفت و تاثرانگيزي را در غالب مراكز فرهنگي استانها و شهرها به نمايش گذاشته است. كتابشناسي استان سمنان، از گونه معدود كتابهايي است كه مي تواند به عنوان نخستين گام، پاسخگوي خلاءهاي اطلاع رساني در يك منطقه شمرده شود. اين كتاب 3455 ماخذ - اعم از كتاب، مقاله، گزارش و پايان نامه - را كه پيرامون زمينه هاي مختلف حيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استان سمنان (شهرهاي سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار و توابع آنها ) نوشته شده و انتشار يافته معرفي كرده است. گردآورندگان در بيان هدف خود از تهيه اين اثر، با اشاره به موقعيت ويژه استان سمنان در كشور جمهوري اسلامي ايران; از نظر جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وبخصوص وجود بسياري از دانشمندان و عارفان نامي كه از اين خطه برخاسته اند، تاكيد كرده اند كه چون از سويي سهم قابل توجهي در كتابها، مقالات و سفرنامه هايي كه درباره ايران نوشته شده به اين استان اختصاص يافته است و از سوي ديگر تنها در يكي دو دهه اخير هزاران كتاب و مقاله و گزارش پيرامون مسائل خاص استان ارائه شده است بنابراين تهيه فهرستي جامع از اين منابع را ضروري ساخته است. فهرست تفصيلي اين كتاب داراي 12 عنوان است كه طي آن ها منابع مربوط به: كليات اوضاع طبيعي; محيط زيست و منابع طبيعي، جغرافيا، تاريخ، دين و مذهب، اوضاع فرهنگي، اوضاع اقتصادي و اجتماعي، جامعه روستايي، جامعه شهري، جامعه عشايري، طرحهاي عمراني و عمران منطقه اي معرفي شده اند. حدود 306 صفحه از 760 صفحه كتابشناسي استان سمنان به نمايه ها اختصاص يافته كه در برگيرنده نمايه موضوعي، اشخاص و موسسات و اين عنوان هاست اثر، كه كتاب شناختي استاني به وسعت 91538 كيلومتر مربع با جمعيتي متجاوز از نيم ميليون نفر را شامل مي گردد، متاسفانه فقط در شمارگان 250 نسخه عرضه شده است و طبيعي است كه براي بسياري از پژوهشگران و نهادهاي فرهنگي و كتابخانه ها وبويژه دانشجويان قابل دسترسي نخواهد بود و هدف ناشر را كه تامين حداقل بخشي از نياز پژوهشگران و محققان در پيشبرد امر پژوهش عنوان شده، به دشواري متحقق خواهد ساخت. محمد - احمد پناهي سمناني فرهنگ، خرد و آزادي عنوان كتاب: فرهنگ، خرد و /آزادي نويسنده: دكتر رضا داوري /اردكاني نشر: /ساقي نوبت چاپ: /اول 1378 شمارگان: /نسخه 3300 بهاتومان 1700 كتاب ياد شده، در واقع تازه ترين اثر دكتر رضا داوري است. مقالات اين كتاب سالها پيش از اين، نزديك به پنج سال در مجله نامه فرهنگ به چاپ رسيده بود. نويسنده، همانگونه كه در مقدمه كتاب آورده، براين نكته اعتراف كرده كه مقالاتي كه در اين كتاب مدون شده، اگر چه از چشم اندازهاي گوناگون به موضوعات مبتلابه جامعه ايران نگريسته ولي داراي يك وحدت محتوايي و فكري است. نويسنده براين باور است كه امروزه در هيابانگهاي سياسي، همه چيز رنگ و بوي سياسي يافته و حتي اگر درباره موضوع با اهميتي چون فرهنگ سخن بگوييم، زير تاثير جريانات سياسي رنگ مي بازد. ما در بسياري موارد نه تنها به فرهنگ در معناي اصيل و راستين آن، نمي پردازيم بلكه گاه با تعبيرات و بيانهاي غيرعلمي، با آن برخورد مي كنيم. در ديدگاه نويسنده فرهنگ آن چيزي نيست كه فقط در كتابهاي درگذشتگان ما آمده، ما در واقع در اين معنايي كه از فرهنگ مراد مي كنيم، بيشتر نگاهمان ناظر بر آداب داني و تربيت است، در صورتي كه فرهنگ، جرياني است پيوسته و سيال از گذشته تا به اكنون و در واقع، آنچه به گفته نويسنده سبب تذكر تاريخي و همزباني حساسيت ما با گذشته مي شود، فرهنگ است. نويسنده در بخشي از مقدمه آورده است: اگر قومي با فرهنگ حقيقي و ماثر تاريخي دمساز باشد، در راه سرگردان نمي شود و مشكلات و موانع و مسائل را درست درمي يابد و مهم را با غير مهم و پايدار را با گذرا اشتباه نمي كند.