Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781029-47081S1

Date of Document: 2000-01-19

زمان امروز آينده فردا چگونه با نوجوانان ارتباط برقرار؟ كنيم مي دانيم كه بسياري از نوجوانان در چنگال زندگي پرخطر، انواع موادمخدر، اميد كم و امكانات ناچيز گرفتارند. مي دانيم مشكلات عاطفي از جمله مشكلات عديده اي است كه نوجوانان ما با آن روبرو هستند، مشكلاتي كه تنها زماني حل مي شوند كه ارتباط مستقيم فرد با فرد، جامعه با جامعه، همسايه با همسايه، خيابان با خيابان، خانه با خانه وجود داشته باشد. ايجاد ارتباط فرانك مي توانست نوجوان متعادلي باشد اما با خانواده اي پرجمعيت، مشكلات رفتاري و موادمخدر و تقريبا بدون هيچ امكاناتي همه چيزي بود جز نوجواني معتادل. فرانك به مدرسه مخصوص نوجوانان مشكل دار رفت، جايي كه علي رغم كلاسهاي خاص، مدير فرانك هنوز او را بدترين محصل اين جمع مي دانست آشكارا، فرانك در سراشيبي سقوط بود با اميد ناچيزي براي عوض كردن جريان. اما اليزابت مولر، هماهنگ كننده برنامه در مركز جوانان فري پورت در حمايت از فرانك كوتاهي نكرد. اليزابت او را به يك روان شناس معرفي كرد، دكتر لارنس بزيان، كسي كه براي فرانك كاري در خارج از مدرسه پيدا كرد. مهمتر اينكه دكتر بزيان قول داد هر هفته چند ساعتي فرانك را ملاقات كند و با او رابطه صميمانه اي برقرار كند تا عاقبت با هم دوست شوند و فرانك به او اعتماد كند. نتيجه موفقيت آميز بود بعد از يك ترم، فرانك از مدرسه خاص به يك دبيرستان معمولي رفت و در فهرست دانش آموزان خوب قرار گرفت. از آن به بعد در همه كلاسها حضور داشت، با دكتر بزيان هم دائما ملاقات مي كرد و سركارش نيز حضور پيدا مي كرد. دكتر بزيان مي گويد، تنها چيزي كه فرانك لازم داشت گرفتن خط مشي و مسير صحيح در زندگي بود. فرانك نمونه فردي مسئول و سرمشق همكلاسانش شد همه اينها به اين خاطر بود كه شخصي دقت خود را صرف ايجاد ارتباط با او، راهنمايي كردن و بخشيدن بعد جديدي به زندگي او كرد. ساختن دنياي متفاوت تغييرات درساختارهاي خانواده و محيط اطراف ميزان زماني، كه بسياري از نوجوانان بدون حضور سرپرست مي گذرانند را افزايش داده است. نوجوانان در مدرسه، خانه، مقابل تلويزيون و در محيط اطرافشان با فشارها و خطراتي كه هرگز قبلا تصور نمي شد مواجه مي شوند. اين فشارها و خطرات كه دائما روبه افزايش هستند سبب شده تا نوجوانان به تنهايي با مشكلات روبه رو شوند و همچنين منجر به رشد سريع تر آنها نسبت به نوجوانان قديمي شده است. در همين زمان، اين نوجوانان بايستي تا با پيامهايي از انواع مختلف از رسانه هاي گروهي و فشار از جانب بعضي از همسالان خود براي استفاده از الكل، سيگار و داروهاي غيرمجاز در سنين پايين تر مواجه شوند (مي شوند ). فعاليتهاي سازمان يافته و جذاب به نوجوانان جايي براي رفتن و كاري براي انجام دادن مي دهند. زماني كه داوطلبان بزرگسال و همسالان غيرمعتاد در اين فعاليتها شركت داشته باشند به نوجوانان كمك مي كنند تا مهارتهاي شغلي و اجتماعي جديدي ياد بگيرند و اين فعاليتها به نوجوانان اطمينان و اعتمادي مي دهند كه يك عمر با آنها خواهد بود. همچنين مطالعات نشان مي دهد كه نوجواناني كه با مشاوران در ارتباط هستند، احتمال كمتري وجود دارد كه از مواد مخدر و الكل استفاده كنند. فعاليتهاي مثبت شما مي توانيد فعاليتهاي مثبت بسياري را براي نوجوانان فراهم سازيد. ممكن است فعاليتهاي سالم شامل هرگونه عمل متقابل با بزرگسالان مسئول و دلسوز باشد كه مهارتهاي زندگي، اعتماد به نفس، توانايي و قابليت و ديد مثبت را پديد مي آورد. متخصصان خدمات آموزشي، بهداشتي و پيشگيري فعاليتهايي را به عنوان راهي بسيار موءثر براي جلوگيري از سوءاستفاده و ديگر رفتارهاي پرمخاطره قبل از شروع آنها ترويج مي كنند. اين فعاليتها بايد همگاني صورت پذيرد كه هم مشاور و هم فرد مشاوره كننده و ( مراجع ) در اين فعاليتها درگيرباشند. نقش شما در اين فعاليتها: تلاش همه جانبه براي انجام فعاليتهاي مثبت آموزش در زمينه خطرات مواد مخدر به تنهايي مثمرثمر نخواهد بود. نوجوانان از سخنراني هايي در مورد مطالب استفاده از مواد مخدر خسته شده اند، نوجوانان كسي را مي خواهند كه به آنها توجه كند و به حرف آنها گوش نمايد و به طور عملي به آنها نوجوانان بياموزد به تفريح و فعاليتهاي پرچالش كه بتوانند با همسالان و بزرگسالان انجام دهند، نيازمندند. بدين علت وزارت بهداشت و خدمات تامين اجتماعي طرحي با نام زمان امروز: آينده فردا را پياده كرده اين است طرح كه مركز پيشگيري از انحرافات اساسي وابسته به اداره خدمات بهداشت رواني آن را اجرا مي كند، بزرگسالان را تشويق مي كند تا به الگوهايي تبديل شوند كه مي توانند نوجوانان را راهنمايي كنند. در سراسر كشور والدين مسئول، مربيگري تيمهاي نوجوانان را به عهده مي گيرند، برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي را سازمان مي بخشند و نوجوانان را راهنمايي مي كنند. تمامي اين فعاليتهاي مثبت در عين حال كه به تشويق و دل گرم كردن نوجوانان مي پردازد، مهارتهاي عملي و بين شخصي را نيز افزايش مي دهد. داوطلب شدن در دوستي داوطلب شدن تنها براي چند ساعت از وقت شما يكبار در هفته، يكبار در ماه و يا هرآنچه كه براي شما مقدور باشد مي تواند تاثير مثبتي برروي نوجوان داشته باشد. نوجوانان را در بازيها و سرگرميهايي كه خود نيز از آن لذت مي بريد، سهيم سازيد. شما مهارتها را خلق مي كنيد و به او ديدگاه و هدفي مي دهيد و مسئوليت و مسئوليت پذيري را در او تقويت مي كنيد. نوجوانان را به سوي ورزش هدايت كنيد. موسيقي و ادبيات و تئاتر را به آنها معرفي كنيد و آنها رابه سوي بازارهاي كار سوق دهيد و با آنها بر روي پروژه هاي هنري كار كنيد. فرصتها براي به كارگيري و استخدام نوجوانان در محيط اطرافشان در روشهايي مفيد و موءثر گوناگون و بسيارند. مشاور مشاور فرد بزرگسال مسئولي است كه نوجوان رابا تشويق و دلگرمي، پند و آگاهي، دوستي و رفاقت آنها مي سازد و تلاشهاي والدين را تاييد و تقويت مي كند. مشاوران به نوجوانان در تشخيص و حفظ و نگهداري نيروها و استعدادهايي كه دارند كمك مي كنند به آنها توجه مي كنند و پاي صحبت آنان مي نشينند. برنامه هاي مشاوره تاثير فوق العاده اي بر زندگي نوجوانان و بزرگسالان دارد. نوجواناني كه به طورمرتب با مشاوران خود در ارتباط هستند احتمال كمتري وجود دارد كه از مدرسه فرار كنند يا رد شوند و يا از مواد مخدر و الكل استفاده كنند و همچنين احتمال كمتري وجود دارد كه در دنيايي پيچيده و ترسناك سرگردان شوند. كاركردن با نوجوانان در رفتار خود با نوجوانان ثابت باشيد و به قولهايي كه به آنها مي دهيد عمل كنيد. اعتبار و برخورد شما در زندگي يك نوجوان براين مبنا قرار مي گيرد كه او مي تواند به شما اميدوار باشد و اعتماد كند. در مورد انتظارات خود از آنها صاف و صادق باشيد. هر دوي شما از اعتماد و احترامي كه بوجود مي آيد بهره مند خواهيد شد. به اسرار نوجوانان احترام هنگامي بگذاريد كه به حرفهايشان گوش مي دهيد، ياد خواهيد گرفت و از دوست جديدتان لذت مي بريد. نتيجه؟ چيست - رضايت و خشنودي از اينكه به موفقيت يك نوجوان كمك كرديد. - لذت سهيم كردن ديگران ( نوجوانان ) در سرگرمي هاي خود. - خوشحالي و رضايتي كه از سالم تر شدن جامعه از طريق ممانعت نوجوانان در استفاده از مواد مخدر بدست مي آوريد. زمان امروز: آينده فردا چگونه يك بزرگسال واقعا مي تواند تفاوتي در زندگي نوجوان بوجود؟ آورد مطالعات نشان مي دهند كه عمل متقابل مثبت بزرگسالان به نوجوانان كمك مي كند تا مهارتهاي زندگي را توسعه داده، توانايي و قابليت را بوجود آورده و در برابرفشار استفاده از مواد مخدر ايستادگي كنند. در آنسوي پيشگيري ازاستفاده مواد مخدر نشان داده شده است كه اين روابط نوجوانان را با درك مثبت ازحق انتخابشان در زندگي آماده مي سازد و فرصتهاي بهتري براي استخدام رسمي در آينده را فراهم مي سازد. مطالعه اخير برادرهاي بزرگ و خواهرهاي بزرگ كه به طور مرتب و منظم حداقل سالي يكبار با برادرهاي كوچك و خواهرهاي كوچكشان در تماس بودند، نشان داد كه اين نوجوانان با بچه هاي ديگر مقايسه شده اند و نتيجه از اين قرار بوده است: - درصد 46 احتمال كمتر در استفاده از داروهاي غيرقانوني - درصد 27 احتمال كمتر در استفاده از الكل - درصد 52 احتمال كمتر در فرار از مدرسه علاوه براين اين نوجوانان به فعاليتهاي آكادميك خود اطمينان بيشتري داشته و در زدوخورد با ديگران كمترين احتمال و اينكه در جمع گرم خانواده زندگي مي كنند بيشترين احتمال در مورد آنها وجود دارد. منبع: ريدرزدايجست / ترجمه: مريم عسگري