Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781028-47076S3

Date of Document: 2000-01-18

طرح راه آهن شهري كرمانشاه سال آينده اجرا مي شود گروه شهرستانها: شهرداري كرمانشاه در برنامه ريزي سال آينده به كمك شوراي شهر در صدد اجراي طرحهاي كلان شهري است به طوري درصد 50كه بودجه سال آينده براي اجراي اين قبيل طرحها هزينه خواهد شد. به گزارش خبرنگار همشهري، شهردار كرمانشاه در اين زمينه از راه اندازي قطار شهري، ايجاد بازار خريد و فروش خودرو غرب كشور، تعريض خيابان اصلي شهر و احداث نشانه ها به عنوان بخشي از اين طرحها ياد كرد و افزود: طرحهاي مذكور در يك برنامه زماني چند ساله تا پايان كار شوراي شهر به انجام خواهد رسيد و در اجراي برخي از اين طرحها، از تجارب كشورهايي چون فرانسه، هلند، اتريش و دانمارك استفاده خواهد شد. وي با اشاره به ويژگيهاي سيستمهاي درست حمل و نقل شهري افزود: يكي از طرحهاي كلان شهر كرمانشاه در سال 79 مطالعه مسير و اجراي يك خط از طرح قطار شهري است كه طرحي بسيار سنگين است و در اجراي آن توافق شده است كه از تجربيات يكي از كشورهاي اروپايي پيشرو در صنعت حمل و نقل شهري استفاده شود. مهرداد سالاري در ادامه با اشاره به نبود طرحها و نشانه هاي شهري در شهر كرمانشاه از آن به عنوان يكي از نقاط ضعف اين شهر نام برد و خاطرنشان كرد: نشانه هاي شهري علاوه بر نقش زيباسازي، نقش شاخصها را در تعيين مسير و موقعيت قرارگرفتن شهروندان در شهر ايفا مي كنند يعني با داشتن اينگونه نشانه ها، هر شهروندي مي تواند موقعيت خود را در شهر تعريف و يا مسير خود را تعيين كند. به همين لحاظ طراحي و اجراي نشانه ها و احجام شهري در برنامه هاي سال 79 شهرداري كرمانشاه گنجانده شده و در همين زمينه با فراخواني كه صورت گرفته طرحهايي دريافت شده كه در كميته خاصي در دست بررسي است. شهردار كرمانشاه همچنين گفت: طراحي احداث بازار خريد و فروش خودرو غرب كشور در كرمانشاه نيز آغاز شده است و در اين طرح مجموعه اي از خدمات مربوط به خريد و فروش خودرو به شهروندان كرمانشاهي و هموطنان استانهاي همجوار ارائه خواهد شد كه علاوه بر استفاده براي مردم، يكي از منابع درآمدزاي شهرداري خواهد بود. وي با اشاره به استقبال كسبه و اهالي خيابان اصلي شهر ( مدرس ) در مقابل پيشنهاد شهرداري براي تعريض اين خيابان گفت: يك مرحله از تعريض خيابان مدرس در سال 79 به انجام خواهد رسيد. سالاري اضافه كرد: شهرداري كرمانشاه امسال 438 طرح عمران شهري در دست اجرا داشته كه اجراي بيشتر آنها پايان يافته و بقيه آنها نيز تا پايان سال آماده بهره برداري خواهد شد.