Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781028-47075S1

Date of Document: 2000-01-18

ويژگي هاي طرح جمع آوري آبهاي سطحي تهران اعلام شد: كيلومتر 40 تونل زيرزميني براي رهايي تهران از سيلاب * اين طرح كه اجراي آن ميليارد 150ريال هزينه ريالي و 77 ميليون دلار هزينه ارزي دربر داشته است، هفته آينده به بهره برداري مي رسد * جمع آوري آبهاي سطحي تهران آلودگي آبهاي زيرزميني را به حداقل رسانده و اغلب مناطق شهر را از خطر سيلاب رها مي كند * معاون فني و عمراني شهرداري تهران: تغييرات جوي سالهاي اخير نشان داده است از هم اكنون بايد براي بازيافت آب برنامه ريزي كنيم * طرح جمع آوري آبهاي زيرزميني به عنوان يك اقدام زيربنايي، طي سالهاي اخير هميشه در دستور كار شهرداري تهران قرار داشته است گروه شهري: كلان شهر تهران در سالهاي گذشته با وجود نوسازي، بخشي از مشكلات ناشي از فقدان سيستم هاي زيربنايي خود را آشكار كرده است. مركز ايران اسلامي در آخرين سالهاي قرن جديد هنوز با مشكل زيست محيطي جمع آوري آبهاي سطحي و استحصال آن روبه رو بود در حالي كه در يكي از كم باران ترين مناطق جهان واقع شده ايم، كمترين ميزان بارندگي چهره شهر را آلوده مي كرد و از باران اين نعمت الهي كه چهره طبيعت را به رايگان مي شويد و طراوت به ارمغان مي آورد، خاطره اي ناخوشايند در اذهان باقي مي گذاشت. شهرداري تهران در همين راستا اجراي ضربتي احداث شبكه زيرزميني جمع آوري آبهاي سطحي تهران را به مورد اجرا گذاشته است كه در روزهاي آينده بخش مركزي آن به طول 40 كيلومتر تونل و لوله گذاري به مرحله بهره برداري خواهد رسيد. خبرنگار ما در اين باره با مهندس تقي زاده خامسي معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت وگويي انجام داد كه فشرده اي از اين گفت وگو را در پي مي خوانيد: وي درباره اهميت اين طرح گفت: طرح جمع آوري آبهاي سطحي شهر تهران سالها در دستور كار شهرداري مركز قرار داشت و در حقيقت يكي از پروژه هاي زيربنايي و مهم تلقي مي شد. پس از پايان جنگ تحميلي بررسي مجدد اين طرح باتوجه به گسترش جمعيت در اين كلان شهر در دستور كار قرار گرفت و ميزان بودجه مورد نياز آن هم برآورد شد. اما يك نكته در اين ميان وجود سرعت داشت و كيفيت پروژه باتوجه به ميزان حجم تخليه آب در ساعات پربارش از اهميت فوق العاده اي برخوردار بود به همين لحاظ در ميزان سرمايه اوليه تاثيرگذار بود. يعني به بودجه بيشتري نياز داشتيد. تقي زاده: بله. چراكه ناگزير بوديم در دو زمينه فني - مهندسي و خريد تجهيزات دقت كنيم. در همين اثنا بانك جهاني ابراز تمايل كرده بود كه در پروژه هاي عمراني جمهوري اسلامي ايران مشاركت داشته باشد. مذاكرات اوليه هم انجام شده بود اما ظاهرا طرح مورد توافق وجود نداشت. بنابراين دولت از شهرداري تهران خواست چنانچه طرحي آماده دارد، ارائه كند. پروژه جمع آوري آبهاي سطحي مورد مذاكره كارشناسان دوطرف قرار گرفت و پذيرفته بنابراين شد اجراي طرح با سرمايه گذاري اوليه شهرداري تهران به مبلغ 150 ميليارد ريال و دريافت وام 77 ميليون دلاري از بانك جهاني آغاز شد. براي اجراي كامل پروژه زمان معيني تعيين شده؟ بود تقي زاده: بله اصولا بانك جهاني در همه قراردادهاي خود زمان را مدنظر قرار مي دهد و اين يكي از اصول و شرايط قراردادهاست و خوشبختانه روند اجرايي پروژه طبق جدول زمان بندي به مرحله بهره برداري رسيد. مشخصات فني پروژه چگونه؟ است تقي زاده: پيش از ورود به بحث يك نكته را يادآور مي شوم. پروژه جمع آوري آبهاي سطحي تهران با شبكه احداث فاضلاب كاملا متفاوت است. هدف ما از اجراي اين طرح كه تقريبا در همه كشورهاي جهان نيز اجرا شده است كمك به بازيافت آب و در عين حال كاهش ميزان انتشار آلودگي ناشي از آبهاي سطحي تغييرات است جوي سالهاي اخير ثابت كرده است كه ما بايد از هم اكنون براي بازيافت آب برنامه ريزي كنيم. شهر تهران با جمعيتي حدود 10 ميليون نفرو وسعتي قريب كيلومتر 620 مربع به 400 كيلومتر مسيل كانال و تونل جمع آوري آبهاي سطحي نياز دارد. كه تا اين لحظه از طريق كيلومتر 250 كانال هاي روبسته و باز به خارج از شهر هدايت مي شد ولي به علت گنجايش كم و خصوصا مقاطع كوچك نهرها ما در بارندگي هاي زياد مشكل داشتيم و براي اينكه بتوانيم آبهاي سطحي را جمع آوري و به خارج از شهر هدايت كنيم ابتدا به يك تونل اصلي نياز داشتيم كه آنچه در هفته آينده به بهره برداري مي رسد تونل اصلي جمع آوري آبهاي سطحي است كه مجموعا شامل 40 كيلومتر تونل در عمق متوسط متري 30 زمين و لوله گذاري است. اين تونل داراي چند سرشاخه است كه از پل هاي فجر - روبه روي پارك ساعي تا كريم خان و چند سرشاخه ديگر، تونل هايي در حال احداث است و به اين تونل اصلي متصل خواهد شد. تونل اصلي از خيابان كريم خان شروع مي شود و به صالح آباد در كهريزك ختم خواهد شد. در اجراي اين طرح و در قلب شهر تهران /3 5حدود ميليون متر مكعب عمليات خاك برداري و 290 هزار متر مكعب بتن ريزي انجام شده است. اين تونل ها مي توانند بيش از متر 100 مكعب در ثانيه آب را از سطح شهر جمع آوري و تخليه كنند. اين آبهاي جمع آوري شده در پايان به درياچه اي به وسعت 350 هزار متر مربع و گنجايش 600 هزار متر مكعب سرازير مي شوند. به هر حال ما طراحي يك مركزتفريحي در كنار اين درياچه را شروع كرده ايم كه در آينده نقش مهمي در تلطيف هواي جنوب تهران خواهد داشت. انشاءالله با بهره برداري از اين پروژه بخش مهمي از سيلاب از چهره تهران پاك خواهد شد. زمان اجراي اين پروژه سال 3 بوده است كه هزينه آن باهفتاد و هفت ميليون دلار كه توسط بانك جهاني به صورت وام سرمايه گذاري شده و بازپرداخت آن 12 ساله با نرخ 7 درصد و 150 ميليارد ريال اعتبارات داخلي شهرداري تامين گرديده است.