Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781028-47072S2

Date of Document: 2000-01-18

درآمدي كه حاصل مي شود و اعتمادي كه از دست مي رود هشدار رفتار و اعمال تازه ماموران راهنمايي و رانندگي در ثبت شماره پلاك هاي خودروهاي عبوري در سطح شهر تهران بيش و پيش از آنكه منجر به جلب اعتماد مردم و در نهايت كاهش تخلفات رانندگي شود، اين ذهنيت را همراه با ترديد براي رانندگان به ارمغان آورده كه هر ميزاني پايبند به مقررات باشند باز هم شماره اتومبيل آنها توسط ماموران ثبت خواهد شد. وقتي يك دستگاه اتومبيل همزمان در يك روز با فاصله دو ساعت در تهران و مشهد جريمه مي شود، نوع تخلف تاكسي ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافيك قيد مي شود، خودرو توليد سال 1370 جريمه براي آن در سال 1368 ثبت شده است خودرويي نوع تخلف آن استفاده از دنده عقب به صورت غيرمجاز ذكر مي شود و در عين حال نوع قبض جريمه الصاقي اعلام مي شود. اتومبيلي به خاطر استفاده از بوق شيپوري در بزرگراه شهيد همت جريمه مي شود و نوع تحويل برگ جريمه تسليمي قيد مي شود، بدون آنكه شماره گواهينامه فرد بر روي آن ثبت شود و براي آنكه قبض جريمه تسليمي پيرامون تخلف بوق شيپوري معنا پيدا كند در همان ساعت و همان مكان همراه نداشتن گواهينامه به پرونده تخلف اتومبيل افزوده مي شود، چگونه راننده مي تواند مطمئن شود كه با رعايت ضوابط از چنگ ماموران رهايي خواهد يافت. اكنون جاي اين پرسش براي شهروندان باقي است، كه آيا مامور راهنمايي و رانندگي كه هر روز تعداد قابل توجهي قبض جريمه تحويل مي گيرد ملزم شده است كه تا پايان روز آن را پر كند و به عنوان عملكرد روزانه تحويل مركز دهد يا اينكه وراي اين هدف آموزش غيرمستقيم براي حداقل رساندن ميزان تخلف پيش بيني شده است. راننده اي كه با اطمينان در معابر شهري مي راند و با آشنايي به قوانين راهنمايي و رانندگي هيچ تخلفي را مرتكب نمي شود، وقتي مي خواهد اتومبيل خود را بفروشد، بايد براي دريافت عدم خلافي به شهرك آزمايش برود، باورهاي او زماني در هم ميريزد كه سياهه اي از تخلف ها را به دست او مي دهند و در اين سياهه مي بيند اتومبيلش در مكان هايي جريمه شده كه نه تنها راننده هيچگاه از آنجا عبور نكرده، بلكه حتي آن نقطه شهر را نمي شناسد، در صورت وضعيت اتومبيل خود عبور از چراغ قرمز در ميدان سپاه قيد شده در حالي كه ميدان سپاه تهران (عشرت آباد ) چراغ راهنمايي ندارد، آيا مشاهده اين صورت وضعيت او را به اين باور نمي رساند كه خودرو چه در خيابان باشد، چه در توقف گاه، چه فرد انگيزه براي تخلف داشته باشد و چه مراعات قوانين راهنمايي و رانندگي را بكند، در هر صورت از ثبت تخلف اتومبيل توسط ماموران گريزي ندارد. نكته: خطا و اشتباه در حد معقول و منطقي از هر مجري قانوني پسنديده و قابل اغماض است. اما امروزه هر راننده اي كه براي گرفتن صورت وضعيت خودرو خود به شهرك آزمايش مراجعه مي كند با تعجب و شگفتي آنجا را ترك مي كند، راهنمايي و رانندگي فارغ از دادگاه هايي كه براي رانندگان اتومبيل تشكيل مي دهد و به اعتراض رانندگان گوش مي سپرد بايد در صدد اصلاح رفتار و اعمال ماموران خود باشد، زيرا در صورت افزايش روند ثبت تخلف و جريمه، شوق و رغبت براي به حداقل رسيدن تخلف هاي رانندگي از ميان مي رود و از اين رهگذر، گرچه درآمدي نصيب راهنمايي و رانندگي مي شود اما اين درآمد هيچگاه قابل مقايسه با اعتمادي كه از دست مي رود، نيست. گروه حوادث