Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781028-47070S6

Date of Document: 2000-01-18

سهيلا جلودارزاده در دفاع از طرح بازنشستگي پيش از موعد: سلامتي كارگران از صرفه جويي مالي مهم تر است گروه اقتصادي: در حالي كه سازمان تامين اجتماعي تاكيد مي كند كه بار مالي ناشي از تصويب نهايي طرح بازنشستگي پيش از موعد براي مشاغل سخت و زيان آور بالغ بر 192 ميليارد تومان است كه منبعي براي تامين مالي آن در سازمان وجود ندارد و اصولا بايد براي اجراي اين نوع طرح ها، پيش از هر چيز به منابع مالي آن - خارج از سازمان - انديشيده شود، نماينده جامعه كارگري در مجلس بار مالي ناشي از اجراي طرح را در مقايسه با سلامتي جامعه كارگري بسيار ناچيز مي داند. سهيلا جلودارزاده نماينده مردم تهران در مجلس به خبرنگار همشهري گفت: هم اينك بخشي از جامعه كارگري زحمتكش كشور در شرايط بسيار بد و در معرض انواع آلودگي هاي شيميايي، هورموني، زيست محيطي و تنفسي كار مي كنند و در كارگاهها استانداردهاي بين المللي بهداشتي كار رعايت نمي شود. اين دسته از كارگران شامل درصد كمي از شاغلان كارگاهها و كارخانه هاي مختلف مي باشند كه در بسياري از موارد دچار ناراحتي ها و بيماري هاي مزمن، سرطانهاي مختلف و مشكلات عصبي و رواني شده اند و به همين دلايل اين گروه نيازمند توجه و حمايت هاي ويژه همه مسئولان هستندكه خوشبختانه در اين خصوص اختلاف نظري وجود ندارد. وي گفت: در كليات طرح بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور روش هاي تامين بار مالي ناشي از اجراي طرح پيش بيني شده است. در روش اول پيشنهاد ما اين بود كه يك درصد به حق بيمه تمام بيمه شدگان مشاغل افزوده شود كه بعضي از آقايان با اين پيشنهاد به دليل استفاده از حقوق همه به نفع قشر خاصي از كارگران مخالفت كردند و آن را ناعادلانه ذكر كردند. در روش دوم افزايش 4 درصدي حق بيمه فقط براي شاغلان كارهاي سخت و زيان آور مطرح شده است. وي گفت: از سوي ديگر بار مالي ناشي از اجراي نهايي اين طرح حدود 190 ميليارد تومان پيش بيني شده است كه اگر اين رقم با ارقام كمك هاي دولت به اقشار آسيبپذير مندرج در بودجه هاي سالانه كه بين 500 تا 800 ميليارد تومان است و در اختيار كميته ها و سازمانهاي ذيربط براي حمايت اين اقشار تخصيص مي يابد، مقايسه شود ملاحظه مي كنيد كه رقم بسيار ناچيزي است. نكته مهم تر نيز آن است كه تامين و پرداخت اين رقم براي افرادي هزينه مي شود كه 20 سال در مشاغل زيان آور كار كرده و سلامتي و جان آنها در معرض خطر بوده است، ضمن آنكه حق بيمه نيز پرداخت كرده و در توليد ناخالص داخلي نيز سهيم بوده اند. چطور مي توان انتظار داشت كه براي اين گروه توقع كمك هاي خاص وجود نداشته باشد. وي تاكيد كرد: براساس قانون كار و طبق طرح طبقه بندي مشاغل فقط تعدادي از رشته ها و مشاغل در كارگاهها و كارخانه هاي مختلف مشمول تعريف طبقه شغلي سخت و زيان آور مي شود. پيش بيني شده است كه براي جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده از طرح، كميته كارشناسي متشكل از مسئولان ذيربط در وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط كارگران واجد شرايط را شناسايي و تعيين كنند.