Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781028-47068S3

Date of Document: 2000-01-18

نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مديرمسئول كيهان برگزار شد يكي از شاكيان پرونده كيهان در حال طرح شكايت گروه اجتماعي: نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران بصورت علني و با حضور اعضاي هيات منصفه برگزار شد. در اين جلسه كه عسگراولادي، پورنجاتي، شهيدي، ناصري صالح آبادي، فاضلي، شبيري زنجاني ووسمقي بعنوان اعضاي هيات منصفه حضور داشتند 9 نفر از شاكيان روزنامه كيهان به مطرح كردن شكايات خود پرداختند. نخستين شاكي شريعتمداري وكيل غلامحسين كرباسچي و شهرداري تهران بود. وي گفت: روزنامه كيهان 30 مورد مطالب كذب و خلاف واقع نوشته و به اين طريق اقدام به افترا، نشر اكاذيب، توهين و هتك حرمت عليه مديران شهرداري و آقاي كرباسچي نموده است. وي با اشاره به برخي از مطالب منتشره در كيهان گفت: كيهان بارها شهردار تهران را متهم به چپاول بيت المال و اختلاس ميلياردها تومان و زد و بند نموده است كه تماما كذبمحض مي باشد و براساس راي دادگاه آقاي كرباسچي از 5 مورد اختلاس تبرئه شده است و تنها به دليل تخفيف به مديران آن هم با مجوز وزير كشور و وام 20 ميليون توماني حكم صادر شده است. وي افزود: كيهان طي دو سال گذشته كانون انتشار گزارش و مطالب كذب عليه كرباسچي شده است. حائري گفت: در مطالب مختلف، كيهان كرباسچي و شهرداري را متهم به مسئوليت مستقيم در تعميق فقر، بخشش صدها ميليارد تومان به نورچشميها، صدها ميليارد تومان حيف و ميل، غارت اموال عمومي، بذل و بخشش به دهها روزنامه و مجله، كاشتن تخم فساد مالي در موءسسات مالي ديگر، ايجاد مفاسد مالي و فرهنگي، فروش قانون، نهادينه كردن تخلفات، زد و بند، فروش هوا، غصب اموال بيت المال كرده است كه بايد تمام اين مطالب را ثابت كند. وي سپس با اعلام اين مطلب كه مورد به مورد كارهاي كرباسچي با مجوز مقام ارشد ويا عين قانون بوده است، خواستار اجراي عدالت در مورد مدير مسئول روزنامه كيهان شد. پس از حائري، اكبر عطري نماينده دفتر تحكيم وحدت شكايت خودرا مطرح كرد. وي گفت: روزنامه كيهان به قصد تشويش اذهان عمومي جرايمي را به تحكيم وحدت نسبت داده است كه سراپا كذب است. نماينده تحكيم گفت: اين روزنامه طي شماره هاي 16557 و با 16564 تيتر درشت دفتر تحكيم وحدت را متهم به صدور بيانيه با هدف ايجاد فتنه كرده است و راهپيمايي ماجراي كوي دانشگاه را به دفتر تحكيم نسبت داده است. همچنين دفتر را متهم به شايعه پراكني در تجمع دانشجويي نموده است. وي افزود: كيهان دفتر تحكيم وحدت را مسئول قتل شهيدي دانست كه مهاجمين به كوي دانشگاه او را به شهادت رساندند. محمدعلي هادي معاونت كنسولي وزارت خارجه شاكي بعدي روزنامه كيهان بود. وكيل دكتر هادي گفت: در شماره 16275 روزنامه كيهان مطلبي با امضاي محفوظ چاپ شده است و طي آن در 10 مورد معاونت كنسولي وزارت خارجه را بعنوان فردي كه باعث ضرر به بيت المال شده است معرفي كرده است. محمدحسين قيامت گفت: روزنامه كيهان جوابيه وزارت خارجه به اين مطلب را سانسور كرده و حاضر به چاپ كامل آن نشد. نورايي فرماندار دزفول شاكي بعدي روزنامه كيهان در دادگاه حضور نداشت و قاضي شكايت وي را قرائت كرد. طبق اين شكايت نورايي مطلبي كه از قول وي با عنوان فرماندار دزفول: من مردم اين شهر را آدم مي كنم در كيهان چاپ شده است را كذبمحض و موجب تشويش اذهان عمومي دانست. اميرهوشنگ عسگري شاكي بعدي با استناد به مطالب مندرج در كيهان /5/78 14مورخ گفت: در اين مقاله كه با عنوان نيمه پنهان چاپ شده است موارد كذبي به اينجانب نسبت داده شده است كه واقعيت ندارد و كذب است. تعدادي از فرمانداران آذربايجان نيز در شكايتي عليه كيهان اعلام كردند روزنامه كيهان با درج مطلبي با عنوان مدرسه 12 كلاسه وجود خارجي ندارد اعلام كرد كه فرماندار يكي از شهرهاي شمال غرب مرتكب اختلاس شده است چون اين مدرسه اكنون بصورت دانشگاه پيام نور وجود دارد و در ضمن چون در اين مطلب نام شهرستان برده نشده به همه فرمانداران شمال غرب كشور توهين شده است. داود كشاورزيان استاندار مازندران شاكي بعدي پرونده كيهان بود. وي با اشاره به درج مطالبي در مورد اقدام استانداري مازندران براي دفن زباله بابل و اميركلاگفت: در اين خبر اعلام شده كه دو نفر در جريان اقدام براي دفن زباله در بابل كنار كشته شده اند كه يكي از آنها كودكي است كه زير چرخ نفربر رفته است كه اين مطلب كذب محض است و روزنامه كيهان حتي حاضر به درج جوابيه اين موضوع نشده و جوابيه اي كوچك در صفحه اي ديگر چاپ كرد. وي با اشاره به اينكه اخبار روزنامه كيهان مورد استناد راديو منافقين قرار مي گرفته گفت: نشر اين اكاذيب برخلاف مصالح امنيت ملي بوده است وبا طرح شكايت 9 شاكي كيهان ادامه جلسه دادگاه به بعدازظهر موكول شد. در جلسه عصر ديروز حسين شريعتمداري در مقام دفاع از اتهامات گفت: اقدام انجام شده در مورد كيهان از جمله عمليات جنگ رواني است كه براساس آن انبوه اتهامات مطرح مي شود تا در ذهن مخاطب اين القا شود كه به هر حال برخي واقعيت دارد. وي گفت: اموال مردم در شكم سيري ناپذير سرمايه داران بي درد ريخته مي شود و كيهان آنها را فاش مي كند و اگر كسي مي تواند انكار كند اين ميدان، بگرد تا بگرديم. وي گفت: كيهان درج اخبار مربوط به سوءاستفاده هاي ميلياردي را از افتخارات خود مي داند. شريعتمداري افزود: ما بايد در جايگاه متهم باشيم يا كساني كه يك شبه 13 ميليارد تومان در جيب مي ريزند. وي كذب دانستن مطالب كيهان را از نوع بهانه جويي هاي معمولي دانست و گفت: مطالبي كه در كيهان درج شده است از صدا و سيما هم پخش شد و يا قوه قضائيه آن را اعلام كرده است. چه كسي مي گويد اعمال شهرداري غارت نبوده است، غارت بوده. شاكيان به چه چيز اعتراض دارند. وي در ذكر دلايل مطالب منتشره گفت: دليل زد و بند؟ چيست دليل ما اين است كه به يك آدم معمولي براي اينكه يك نبشي در جلوي پنجره بگذارد با آفتاب كبابش مي كنند اما برخي برج و آپارتمان مي سازند آيا بدون زد و بند مي توان برج ساخت. شريعتمداري گفت: اينكه ما گفتيم يكي از عوامل گراني شهرداري بوده قطعا همين است و قابل انكار نيست. وي افزود: اينكه مي گويند در روزنامه نوشته شد از اموال به غارت رفته شهرداري 100 ميليارد تومان را برمي گردانيم از سخنان سردار نقدي است نظر شخصي من اين است كه بيشتر از اين است. وي در دفاع خود از شكايت دفتر تحكيم وحدت گفت: تيتر مطلب از بيانيه بسيج دانشجويي استخراج شده است و در عين حال منظور بسيج دانشجويي انجمن متحصنين بود نه دفتر تحكيم وحدت. در مورد شكايت دكتر هادي گفت: اصلا نامه منتشره عليه آقاي هادي نيست كه ايشان به خود گرفته اند. شريعتمداري در مورد شكايت نورايي گفت: اين مطلب در حضور مردم گفته شده است و عده اي از بسيجيان استشهاد داده اند. وي در ادامه با اشاره به شكايت اميرهوشنگ عسگري گفت: تمام اسناد نيمه پنهان آشكار است، اگر ايشان مي گويند كه مشاور علي اميني نبوده اند ما مي گوييم كه ايشان خودشان نوشته اند كه مشاور علي اميني هستند و تمام مطالب مستند به گفته ها و نوشته هاي خود ايشان است. شريعتمداري با استناد به اسناد سازمان بازرسي كل كشور گفت مطلب مطرح شده در مورد مدرسه 12 كلاسه يكي از 15 مورد اين اسناد است. شريعتمداري در مورد خبر دفن زباله ها نيز گفت ما شرح ماوقع را داده ايم و در مورد كشته شدن هم تكذيبيه آن چاپ شد. پس از دفاعيات حسين شريعتمداري قاضي ادامه رسيدگي به پرونده شكايات روزنامه كيهان را به دوشنبه هفته آينده موكول كرد.