Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781027-47062S7

Date of Document: 2000-01-17

پاسخ مسئولان عقابهاي طلايي تلفات نداشته اند احتراما بازگشت به مطلب مندرج در ستون بامردم روزنامه همشهري سه شنبه 9 آذر ماه 1378 تحت عنوان عقابها را عذاب ندهيم پاسخ اين منطقه به شرح زير ارسال مي گردد: محوطه زيست محيطي بوستان ساعي به منظور نگهداري گونه هايي از جانوران و از جمله پرندگان و با در نظر گرفتن شرايط طبيعي زيست آنان احداث شده و عقابهاي طلايي در محل صخره هاي مصنوعي اين محوطه نگهداري مي شوند. قابل ذكر است از زمان تحويل محوطه زيست محيطي به پيمانكار مربوطه هيچگونه تلفاتي در عقابهاي طلايي نبوده و چهارقطعه عقاب طلايي كماكان موجود مي باشند. روابط عمومي منطقه شهرداري 6 علت تعيين شرط نوساز بودن براي مردم باسلام، احتراما خواهشمند است دستور فرماييد جوابيه زير در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1996 /9/78 15مورخ آن روزنامه با موضوع علت گراني مسكن تهيه گرديده است جهت اطلاع هموطنان درج گردد. - 1 بانك مسكن از /7/74 1تاريخ كه شرايط پرداخت تسهيلات سي وپنج ميليون ريالي را اعلام نموده است تا پايان سال 194654 77 تعداد فقره تسهيلات خريد به مبلغ 4580 ميليارد ريال پرداخت نموده است كه حدودا هر سال 50 هزار نفر با متوسط دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال از اين تسهيلات استفاده نموده و صاحب خانه شده اند. - 2 شرط نوساز و دست اول بودن ساختمان براي استفاده از تسهيلات 35 و 50 ميليون ريالي از شروطي است كه توسط هيات دولت، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اعلام شده است و يكي از دلايل اساسي آن كمك به رونق بخشيدن به امر ساخت و ساز در كشور و فعال شدن صنعت ساختمان سازي است. - 3 اگر شرط نوساز و دست اول بودن ساختمان براي گرفتن تسهيلات 35 و 50 ميليون ريالي برداشته شود علاوه بر ركودي كه در بخش ساخت و ساز حاصل خواهد داشت به افزايش قيمت ساختمانهاي غيرنوساز و دست اول نيز خواهد انجاميد. اداره روابط عمومي بانك مسكن - داود زارعيان علت تاخير در اجراي پروژه شهريار احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه /9/78 11مورخ تحت عنوان دودش به چشم من مي رود به نقل از شهريار - محمد حسيني به اطلاع مي رساند: با پيگيري هاي مكرر اداره كل بنياد غرب استان تهران جهت رفع مشكل عزيزان جانبازي كه در پروژه مذكور شركت داشته اند بنياد در پيگيري موضوع طي نامه /10 4597شماره /3/78 26مورخ به رياست محترم سازمان اوقاف و امور خيريه خواستار مساعدت هاي لازم از سوي ايشان شده است كه اميدواريم هر چه زودتر مشكل زمين هاي واگذاري به اين عزيزان مرتفع گردد. معهذا به منظور روشن تر شدن موضوع به اطلاع مي رساند كه مسئولان سابق بنياد جانبازان شهريار در فاز دوم شهرك قدس قطعه زميني به مساحت 74142 متر مربع را به موجب قرارداد شماره 347 /2/72 19مورخ از اداره اوقاف و امور خيريه محل اجاره نموده و با دريافت مجوزهاي لازم و تخصيص قطعاتي به امور خدماتي و رفاهي مابقي را به 181 قطعه تفكيك و با پرداخت وجوه قانوني به شهرداري قدس قطعات مزبور را با عنايت به درصد جانبازي به صورت انفرادي و مشاعي به 280 نفر جانباز شهريار اختصاص داده اند. مسئولان وقت بنياد شهريار به سبب عدم آگاهي از تعهدات مندرج در قرارداد كه %بايستي 20 زمين هاي تفكيكي را به سازمان اوقاف اختصاص مي دادند كه تحت پيگيري قانوني قرار مي گيرند و بنياد شهريار به توقيف عمليات اجرايي مستحدثات مزبور محكوم مي شود در نتيجه عمليات احداث و خانه سازي جانبازان به كلي متوقف مي شود. مدير روابط عمومي بخش جانبازان به نظام درماني كرمانشاه توجه خواهد شد در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1967 /8/78 9مورخ تحت عنوان نامه سرگشاده به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران براساس گزارش اداره كل خدمات درماني و اورژانس كشور به آگاهي مي رساند: از آنجايي كه استان كرمانشاه از استانهاي محروم و آسيب ديده كشور طي هشت سال دفاع مقدس مي باشد از نظر نظام خدمات درمان بستري و تخصصي كشور به عنوان قطب منظور شده است و جهت احداث واحدهاي تشخيصي - درماني MRI و راديوتراپي در اولويت قراردارد. ان شاءالله مردم شريف اين استان شاهد توجه علمي و رفع مشكلات درماني خود طي برنامه پنجساله سوم خواهند بود. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت چگونگي استخدام پزشك در وزارت بهداشت در پاسخ به مطلب مندرج در /8/78 16مورخ تحت عنوان: سوگنامه پزشكان جوان براساس گزارش اداره كل امور نيروي انساني به آگاهي مي رساند: استخدام پزشكان در چارچوب مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به نياز دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و ساير واحدهاي تابعه وزارت متبوع در محدوده اعتبارات تخصيص يافته و از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار، برگزاري آزمون و طي مراحل گزينش صورت مي گيرد. همچنين پزشكان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به استناد تبصره 2 ماده 11 قانون مذكور مي توانند در حين انجام خدمات قانوني به استخدام دانشگاههاي علوم پزشكي محل خدمت خود درآيند و علاوه بر آن تعدادي مجوز نيز در اختيار دانشگاههاي مذكور قرار گرفته است تا بتوانند پزشكاني را كه تمايل به خدمت در مناطق محروم داشته باشند بدون نشر آگهي جذب نمايند. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت