Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781027-47058S1

Date of Document: 2000-01-17

مدير عامل شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي: در 90 صد سرمايه گذاري خارجي در پتروشيمي باز پرداخت شد گروه اقتصادي: از 1368 تا 1375 معادل 7 ميليارد دلار در صنايع پتروشيمي سرمايه گذاري شده است كه در مجموع 9 ميليون تن به ظرفيت توليد فرآورده هاي پتروشيمي در كشور افزوده شد. از اين مبلغ سرمايه گذاري 4 ميليارد دلار آن با استفاده از روش فاينانس از خارج تامين شده است كه در حال حاضر تنها 500 هزار دلار از بازپرداخت بدهي هاي مربوط به آن باقي مانده است و اين مبلغ نيز در سال آينده پرداخت خواهد شد. به اين /5 87ترتيب درصد از اعتبارات خارجي بازپرداخت شد. غلامحسين نجابت مدير عامل شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنايع پتروشيمي موجب شده است تا ارزش توليدات محصولات اين صنايع /1 5به ميليارد دلار در سال برسد كه 500 هزار دلار آن صادر مي شود. وي ادامه داد: مرحله دوم سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي از 1376 آغاز شده و پيش بيني مي شود كه تا سال 1380 /3 6معادل ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري شود. با اجراي طرحهاي پيش بيني شده در اين مرحله به ظرفيت توليد در فرآورده هاي پتروشيمي 5 ميليون تن افزوده خواهد شد. ارزش توليدات اين محصولات تا سال 1380 به /2 8رقم ميليارد دلار مي رسد. براساس برنامه ريزي انجام شده تا سال 1384 ظرفيت توليد فرآورده هاي پتروشيمي در كشور به /37 5ميليون تن مي رسد /23 5كه ميليون تن آن قابل فروش در بازار است و بقيه در واحدهاي موجودصنايع پتروشيمي كشور مصرف مي شود. ارزش توليدات اين فرآورده ها در سال 1384 به /7 5رقم ميليارد دلار مي رسد. نجابت گفت: مقايسه سرمايه گذاري هاي انجام شده از 1337 تا 1357 و از 1368 تا 1375 نشان مي دهد كه جهت سرمايه گذاري ها در دوران سازندگي درست تعيين شده است. اين روند در سالهاي آتي نيز ادامه خواهد داشت و نشان مي دهد كه مديران ارشد كشور در سرمايه گذاري راه درستي را انتخاب كرده اند. مدير عامل شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي تاكيد كرد: توليدات اين صنعت علاوه بر اينكه درآمد ارزي مناسبي دارد، موجب رشد آن بخش از صنعت شده است كه مواد اوليه آنها را فرآورده هاي پتروشيمي تشكيل مي دهند. رشد اين صنايع موجب اشتغال زايي چشمگيري در كشور شده است و افزايش سطح تكنولوژي در كشور به دليل پيچيده بودن اين صنعت از ديگر فايده هاي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي است. نجابت گفت: سرمايه گذاري هاي انجام شده در سالهاي گذشته موجب توانمندي هاي شگرفي در كشور شده است به طوري كه در حال حاضر براي اجراي طرحهاي جديد مديريت داخلي كشور عهده دار تمام كار خواهد شد. پيمانكاران كشورمان در حال حاضر توانايي دارند كه همه امور صنايع پتروشيمي را مديريت كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در دوران سازندگي طرحهايي در اين صنعت اجرا شده است كه سرمايه گذاري آن بلااستفاده مانده باشد توضيح داد: برخي از طرحها مثل طرح پتروشيمي خراسان و پتروشيمي اروميه زماني كه به بهره برداري رسيدند به دليل فقدان تقاضاي موءثر در بازار به دليل شرايط خاص اقتصاد ملي با دشواري فروش مواجه بودند، اما اين وضعيت در حال حاضر برطرف شده است.