Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781026-47047S7

Date of Document: 2000-01-16

كارآگاهان در تعقيب كلاهبردار ميليون 100 توماني كلاهبردار چند چهره به غير از يكصد ميليون تومان كلاهبرداري از چند بانك با جعل سند وجوهي را دريافت كرده است گروه حوادث: كارآگاهان اداره آگاهي تهران در تعقيب كلاهبردار 100 ميليون توماني هستند. اين كلاهبردار كه به اتفاق خانواده خود كلاهبرداري مي كرده در يكي از شعب قضايي كشور به 7 سال حبس و پرداخت بيش از 22 ميليون تومان جريمه محكوم شده است. اين كلاهبردار كه از چهره نگارهاي برجسته كشور است 48 شاكي دارد و مرتب چهره خود را تغيير مي دهد. او كه تاكنون به چندين نام دست به كلاهبرداري زده است خاني جوي آبادي نام دارد و پس از آخرين كلاهبرداري از سوي مجتمع قضايي كاركنان دولت به طور غيابي محكوم شده است. اين فرد از 5 نفر از افراد به عنوان خانه سازي كلاهبرداري كرده و يكي از شكات او به نام مجتهدزاده پيگير شكايت خود شده است و پرونده جريان دارد. اين كلاهبردار كه در شعبه 1406 دادگاه مجتمع قضايي كاركنان دولت به تحمل 7 سال حبس تعزيري و پرداخت 22 ميليون و 800 هزار تومان جريمه محكوم شده تحت تعقيب كارآگاهان اداره آگاهي تهران است. اعضاي خانواده وي نيز در مجموع به سه سال زندان محكوم شده اند. يكي از شكات او به خبرنگار همشهري گفت: اين كلاهبردار علاوه بر مردم عادي از چند بانك با جعل سند وجوهي دريافت كرده است. يكي از كارآگاهان باسابقه آگاهي از مردم خواست چنانچه نشاني از اين كلاهبردار دارند به اداره آگاهي تهران اطلاع دهند.