Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781026-47042S5

Date of Document: 2000-01-16

دانش آموزان در روز هواي پاك راهپيمايي مي كنند مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران روز شنبه باانتشار اطلاعيه هاي جداگانه اي، اعلام كردند: دانش آموزان به مناسبت روز هواي پاك (دي 29روز ماه ) با دردست داشتن شعارهاي زيست محيطي راهپيمايي مي كنند. براساس اين گزارش تعداد 200 دانش آموز از ده مدرسه در آموزش 13منطقه و پرورش و 300 نفر از دانش آموزان منطقه آموزش 17 و پرورش با حمل پلاكارد و نوشته هايي در ارتباط با مسايل زيست محيطي و آلودگي هوا پس ازراهپيمايي از منطقه خود به سمت پارك هاي پيروزي و 22 بهمن تجمع خواهندكرد.