Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781026-47042S3

Date of Document: 2000-01-16

با مردم بيمه نشده ايم گروهي از كاركنان قراردادي، مشاوره اي و ساعتي در راه آهن اهواز و انديمشك مي باشيم كه هنوز ما را بيمه نكرده اند. نام محفوظ سياست واحد با توجه به مشكلاتي كه در مورد تعاوني هاي مسكن وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از جمله وزارت كشاورزي وجود دارد، تقاضا دارم در اين مورد سياست واحدي اتخاذ شود تا موجب بروز مشكلات نگردد. برومند - عضو تعاوني مسكن وزارت كشاورزي اعتراض به پخش مسابقات فوتبال نحوه پخش مسابقات فوتبال به صورت بريده بريده از تلويزيون نوعي اهانت به شعور مردم است. اگر پخش بهتر مسابقات بادرنظرگرفتن ملاحظات فرهنگي براي سيما مقدور نيست، بهتر است آن را به اين شكل پخش نكند. حفاظ توري به راه آهن پيشنهاد مي كنم براي جلوگيري از خطرات سنگ پراني به قطارها، در صورت امكان با نصب تور حفاظتي مقابل پنجره هاي قطار اقدام شود. شهناز فرهودي اتوبوس و ميني بوس با توجه به درپيش بودن روز 29 دي - روز هواي پاك بهتر است در مسير پونك - ونك هم سرويس هاي اتوبوسراني و ميني بوسراني در نظر گرفته شود. از اهالي پونك تا 99 درصد... اگر از مردم نظرخواهي شود درصد 99تا آمادگي دارند كه بخشي از پول قبض برق كه حالا براي صدا و سيما پرداخت مي شود، به آموزش و پرورش اختصاص يابد. سيدحسين هراتي - شاهرود