Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781025-47037S1

Date of Document: 2000-01-15

بوستان ملي سرخه حصار در اشغال شركت تعاوني مسكن وزارت كشاورزي گروه شهري: شماري از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان وزارت كشاورزي از ساعت ده صبح روزسه شنبه با يورش به بوستان ملي سرخه حصار، بخشي از اين پارك را اشغال كرده و با استفاده از لودر و بولدوزر نسبت به تخريب اراضي اشغالي مبادرت ورزيدند. خبرنگار ما كه صبح روز پنجشنبه به بوستان سرخه حصار رفته بود، در گزارشي مي نويسد: تصرف كنندگان قصد دارند درزميني به وسعت 240 هكتار واحدهاي مسكوني و به تعبيري شهرك مسكوني احداث كنند و اين در حالي است كه بوستان سرخه حصار با بيش از 150 سال قدمت يكي از بوستان هاي با ارزش جهان است. مهندس رجب كارگر، مدير بوستان هاي ملي خجير و سرخه حصار دراين باره گفت: تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان وزارت كشاورزي، صبح روز سه شنبه وارد پارك سرخه حصار شدند و با استفاده از بولدوزر به تخريب قسمتي از اراضي اقدام كردند و در اين ميان، محيطباناني كه قصد جلوگيري از تجاوز آنان را داشتند، به شدت مضروب شدند. در اين ميان مدير روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران نيز افزون بر اينكه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، توسط مامورين كلانتري 143 حوزه انتظامي شرق دستگير و به مدت 6 ساعت در بازداشت بسر برد. مهندس كارگر با اظهار اين مطلب كه براساس مستندات قانوني، هرگونه تصرف پارك ملي سرخه حصار طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، غير قانوني است افزود: اشغالگران مدعي هستند كه براي تصرف اراضي بوستان ملي سرخه حصار داراي مجوز قضايي هستند و به عنوان صاحبان قانوني 240 هكتار از اراضي اين پارك محسوب مي شوند و اين در حالي است كه براساس ماده اي از قانون تعزيرات اسلامي، هرگونه تغيير و تحول در بوستان هاي ملي بايد با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست باشد و خوشبختانه چنين مجوزي، تاكنون نه صادر شده و نه در آينده صادر خواهد شد چرا كه چنين فضاهايي، جزو گنجينه هاي طبيعي به شمار مي آيد. وي افزود: اگر شركت تعاوني مسكن كاركنان داراي مجوز قانوني از سوي دستگاه قضايي باشند، مجوز كاربري ندارد. وي گفت: اين منطقه در سال 1361 توسط شوراي مالي حفاظت محيط زيست رسما به عنوان پارك ملي تصويب شد و محدوده آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي به ثبت رسيد و براساس تبصره 4 ماده 31 /3/1354 14مصوب مندرج در صفحه مجموعه 37 قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست و بخشنامه شماره 85964 /8/64 8مورخ معاونت اول رياست جمهوري منابع طبيعي، حق واگذاري مناطق تحت مديريت محيط زيست را به غير ندارد و واگذاري 240 هكتار از اراضي سرخه حصار به شركت تعاوني توسط وزير كشاورزي وقت كاملا غيرقانوني و خلاف مقررات مي باشد. به گفته وي، مقامات عالي سازمان حفاظت محيط زيست در حال حل مشكل به وجود آمده از مجاري قانوني هستند. دكتر مجيد شفيع پور، مدير كل محيط زيست استان تهران نيز در اين باره گفت: اين تصرف در شرايطي انجام مي شود كه بوستان سرخه حصار كاربري فضاي سبز داشته و به عنوان ريه هاي تنفسي شهر تهران عمل مي كند و تمامي مسئولان اجرايي و قانونگذاري كشور و دوستداران محيط زيست از آلودگي هواي آن نگران هستند. وي افزود: به رغم نظر رئيس وقت قوه قضائيه و نيز رئيس فعلي قوه قضائيه كه معتقد بودند واگذاري مالكيت اين بوستان ملي به شركت تعاوني مسكن وزارت كشاورزي براي ساخت مسكن خلاف بوده، حكم به نفع شركت تعاوني صادر شده است. وي گفت: متاسفانه در حالي كه وزارتخانه هاي مسكن و كشاورزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و جنگل ها و مراتع در حال رسيدگي به درخواست اعضاي شركت تعاوني وزارت كشاورزي بودند تا زميني را به صورت معوض در اختيار آنان قرار بدهند، اعضاي تعاوني ياد شده، بوستان سرخه حصار را تصرف كردند. شايان ذكر است از انتخاب شهر تهران ( هجري ) 1174 به عنوان پايتخت كشور ايران، اراضي واقع در شرق اين شهر با عناوين منطقه قرق و شكارگاه مورد، حفاظت قرار گرفتند و بدين اعتبار مي توان آنها را از قديمي ترين مناطق تحت حفاظت در جهان تلقي نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تصويب شوراي انقلاب، اداره آن به سازمان حفاظت محيط زيست محول شد. اين سازمان پس از انجام بررسي هايي، محدوده داراي قابليت حفاظتي را مشتمل بر پاركهاي ملي سرخه حصار و خجير و منطقه حفاظت شده جاجرود با مساحت 72600 هكتار برگزيده و حفاظت از اين اندوختگاهها از سال 1361 طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست جنبه قانوني يافته است. پارك ملي سرخه حصار با مساحت 9380 هكتار در همسايگي با محدوده شرقي خدمات شهري تهران قرار دارد. پارك ملي خجير با وسعتي معادل با 11570 هكتار در فاصله اي نه چندان دور از شرق پارك ملي سرخه حصار واقع اين است دو پارك ملي انواعي از بكرترين، نادرترين و ارزشمندترين اكوسيستم هاي طبيعي استپي، بيشه اي، كوهستاني و دشتي كشور راكه در عين حال الگويي تمام عيار از شرايط كليماكس اكولوژيكي مربوط به اراضي استان تهران به حساب مي آيند، در خود جاي داده اند. قرارگيري چنين گنجينه طبيعي منحصر به فردي در مجاورت يكي از بزرگترين و آلوده ترين شهرهاي جهان، موقعيتي بسيار استثنايي براي اين اندوختگاهها فراهم آورده است.