Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781023-47019S2

Date of Document: 2000-01-13

رودررو سود جناحي، زيان ملي وضعيت مطبوعات در هر جامعه اي نشان دهنده حدود آزادي، قانونمندي و احترامي است كه حكومت ها براي تبادل انديشه و تضارب آراء قائلند. در كشور ما، يكي از هدف هاي مهم انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر گرفته از شعار همگاني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است، دارابودن مطبوعات سالم در چارچوب آزادي هاي قانونمند است. بي ترديد مردم در جهت طرد استبداد 25 ساله پهلوي دوم و سركوب مطبوعات، به حق تحقق آزادي انتشار روزنامه ها و نشريات بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي را طلب كردند. اما متاسفانه، فشارهاي گوناگوني كه از ناحيه گرايش هائي بر مطبوعات ايران وارد مي شود و تاكنون موجب مشكلات بسياري از روزنامه هاي مورد علاقه مردم شده است، در نقطه مقابل خواست هاي مردم و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. با تعطيل و بستن روزنامه ها نمي توان تقاضاهاي بحق و قانوني مردم براي داشتن مطبوعاتي آزاد را نيز محدود و يا تعطيل كرد. سريع ترين نتيجه اين قبيل فشارها ارائه تصويري خشن و سركوبگرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران در محافل خارج از كشور است كه عليرغم تامين منافع كوتاه مدت جناحي، براي منافع كشورو نظام جمهوري اسلامي ايران زيانمند خواهد بود.