Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781022-47008S1

Date of Document: 2000-01-12

آموزش ارزش هاي انساني به كودكان * عدم اعتقاد به ارزش ها و يا ناديده گرفتن ارزش هايي كه مي تواند راهنماي زندگي باشد، ممكن است سبب لغزش فرزندان شما شود زماني كه مي خواهيم ارزش ها را به فرزندانمان بياموزيم، عملكرد ما مي تواند واضح ترين و آشكارترين پيام را ارسال كند. بچه ها ارزش هاي مورد احترام پدر و مادر را با مشاهده نحوه صرف كردن گرانبهاترين منبع زندگي يعني زمان يا وقت و پول درمي يابند. آيا تمام ساعات روز شما با كار، تماشاي تلويزيون، خريد كردن و ساير مسايل زندگي پرشده است. اين فعاليت ها بيشتر وقت و انرژي شما را مي گيرد و به همين دليل كودكان درمي يابند كه چه چيزي براي خانواده با ارزش است. مطمئن شويد برنامه زندگي شما طوري تنظيم شود كه بين زماني كه صرف مي كنيد و آنچه برايتان با ارزش است يك تساوي و تعادل برقرار شود. اگر براي شما مطالعه نمودن فرزندتان اهميت بسياري دارد، طوري رفتار كنيد كه آنها شما را بيشتر در حال مطالعه كتاب يا روزنامه ببينند نه در حال تعويض كانال هاي تلويزيون. اگر تمايل داريد فرزندتان از نظر جسماني قوي و علاقه مند به تمرينات ورزشي باشند، خودتان شروع به ورزش كنيد و از آنها بخواهيد شما را همراهي اگر كنند فكر مي كنيد تحصيلات بسيار با ارزش است و مي خواهيد فرزندتان به تحصيل و آموختن علم علاقه مند شود، سعي كنيد يك دانش پژوه مادام العمر باشيد. اگر مي خواهيد كودكتان به محيط احترام بگذارد، خود نيز محيط را محترم بشماريد. اگر مي خواهيد فرزندتان به قانون احترام بگذارد، خود نيز با رعايت قوانيني مانند رعايت حد سرعت مجاز در رانندگي الگوي او باشيد. قوانيني وضع كنيد كه بيانگر احترام شما به ارزش هاي خاص باشد مثل در اين خانواده ما شام را با هم مي خوريم. رعايت اين قانون بيانگر توجه عميق و علاقه شديد شما به خانواده و ارتباط خانوادگي است. كودكان از نحوه خرج كردن شما سرمشق مي گيرند. آيا فكر كرده ايد كه جداي از ضروريات، پول خودرا چگونه هزينه؟ مي كنيد طريق پول خرج كردن شما بيانگر ارزش هاي مورد احترام شما است. هر خريد شما در واقع پيامي براي كودكتان ارسال مي كند. هر پدر و مادري روي ويژگي هاي خاصي تاكيد بيشتري دارند، يك پدر و مادر ممكن است مهرباني و محبت را برتر از شجاعت و والدين ديگر استقلال را مهم تر از ادب و نزاكت بدانند، اين مسئله بسيار حساس است. وقتي مي بينيد كودكي ويژگي مثبت و خاصي را بروز مي دهد كه شما آن را تحسين مي كنيد، حتما عنوان كنيد. بطور مثال: پسر همسايه يك اسكناس 200 توماني در جلوي خانه ما پيدا كرد و سريعا آن را به من داد. اين نشان دهنده راستي و امانت داري او است و يا اگر روزي ديديد كه فرزند بزرگتر شما در حال زدن چسب زخم روي زانوي زخمي خواهر يا برادر كوچكترش است از موقعيت استفاده كرده و بگوييد چقدر خوب است كه تو اينقدر مهربان و دلسوزي. داري به خواهرت كه زخمي شده كمك مي كني آفرين عزيزم. از اينكه در مورد كارهاي خوب و انساني خود با فرزندتان صحبت كنيد، ترديدي نشان ندهيد. مثل: من دارم اين كاسه سوپ را براي همسايه طبقه بالا كه بيمار است با مي برم اين كار من به او كمك كرده و علاقه و احترام را به او نشان داده ام. وقتي مشاهده مي كنيد كودك شما خلافي را انجام مي دهد، حتما مسئله را به او گوشزد كنيد: ديدم كه تو مداد رنگي يا پول هفتگي خواهرت را بدون اجازه او از كيفش برداشتي، سريعا هرچه را برداشتي سرجايش بگذار. براي اينكه به تقويت ارزش هاي انساني مورد علاقه تان كمك كرده باشيد، عادت هاي خوب و مثبتي را در كودكان سنين قبل از دبستان خلق كنيد. سپس ذهن خلاق و خرد آنها را در طي دوره ابتدايي با اطلاعات لازمه پرورش دهيد. اگر ديديد فرزند نوجوان شما خلاف جهت ارزش هاي مورد نظر شما رفتار مي كند، دچار شوك نشويد، اين حالت كاملا طبيعي و معمولا موقتي است. به عنوان يك پدر يا مادر به داستان هايي كه در روزنامه نوشته يا در تلويزيون ديده و يا در زندگي روزمره شنيده ايد كه در مورد ارزش هاي مورد تحسين و يا بدي هاي مورد نفرت شما است، توجه كنيد. روشي كه انتخاب مي كنيد بايد ملايم و در عين حال با قصد قبلي، مصرانه و دقيق باشد. برقراري توازن بين عملكرد و گفته شايد بنظر مشكل باشد. تمرين زيادي لازم است اما مطمئن باشيد كه شما توانايي انجام آن را داريد. عدم اعتقاد به ارزش ها و يا ناديده گرفتن ارزش هايي كه مي تواند راهنماي زندگي باشد، ممكن است سبب لغزش فرزندان شما شود. اگر شما وقت و انرژي با ارزش خود را صرف القاي تدريجي اين ارزش ها به كودكانتان نمائيد، آنها درك خواهند كرد كه وجودشان نيز باارزش است. منبع: نشريه زنان ترجمه: معصومه پيروزبخت