Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781020-46994S3

Date of Document: 2000-01-10

رهبر معظم انقلاب: كساني كه به بيگانگان دل بسته اند قادر به تامين سعادت اين ملت نخواهند بود دشمني عليه انقلاب با، استفاده از روش هاي جديد همچنان ادامه دارد و مردم ايران نيز هوشمندانه و هوشيارانه متوجه و مراقب نقشه هاي دشمن هستند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز قيام خونين مردم قم در نوزدهم ديماه سال 1356 در ديدار هزاران تن از مردم انقلابي و متدين اين شهر، از نقش بسيار مهم مردم قم در صحنه هاي مختلف و بويژه درآغاز يك راه تازه در تاريخ معاصر دنياي اسلام تجليل به عمل آوردند. مقام معظم رهبري دراين ديدار به اهتزاز و اعتلاي پرچم اسلام در دنيا برخلاف تدابير 150 ساله استعمار اشاره كردند و با بيان استمرار تلاش خصمانه دشمنان عليه اسلام و انقلاب فرمودند: درست است كه بسياري از دولت ها، سياستمداران و بنگاه هاي فعال سياسي دنيا در برابر عظمت، پايداري و تثبيت انقلاب و درمقابل دفاع قاطع ملت موءمن ايران ازانقلاب خود سرتعظيم فرود آورده اند، امادشمني عليه انقلاب، با استفاده از روشهاي همچنان جديد، ادامه دارد و مردم ايران نيز هوشمندانه و هوشيارانه متوجه و مراقب نقشه هاي دشمن هستند. حضرت آيت الله خامنه اي حضور مستمر و گسترده مردم در صحنه هاي گوناگون ازجمله درنمازهاي جمعه، نماز عيد و راهپيمايي هاي مختلف را گوياي هوشياري و هوشمندي ملت ايران دانستند و با پرمعناخواندن راهپيمايي روز جهاني قدس فرمودند: در راهپيمايي روز قدس ملت ايران در مقابل همه جنجال هاي تبليغاتي موضع دشمنان، خود را با كمال قدرت و وضوح و بدون هيچ ابهامي بنابراين نشان داد، راهپيمايي روز قدس، امسال از لحاظ مضمون سياسي پرمضمون ترو پرمعناتر وبراي دشمنان، ناراحت كننده تر و خشم برانگيزاننده تر بود. رهبرمعظم انقلاب اسلامي درادامه سخنانشان تلاش دشمنان براي ضربه زدن به روحيه ملت ايران در دفاع از حقيقت و اسلام، تضعيف روحيه ايثار و نيز تخريب وحدت و همبستگي ملي را تشريح كردند و فرمودند: پايبندي به ايمان اسلامي، آگاهي سياسي و نفرت مردم از خودباخته ها و فريفته شدگان در برابر استكبار اولين نقطه اي است كه دشمن با متمركزكردن فعاليت هايش مي كوشد آن را تضعيف كند و از بين ببرد اما ملت ايران به هيچ قيمتي راضي نخواهد شد كه بار ديگر، دشمنان، بر سرنوشت او مسلط شوند. حضرت آيت الله خامنه اي از تضعيف روحيه ايثار و فداكاري ملت ايران در دفاع از حقيقت به عنوان هدف ديگري از تلاش هاي دشمن ياد كردند و فرمودند: ملت ايران و بويژه جوانان نشان داده اند كه هرگاه احساس خطر كنند با صرفنظر از همه هستي خود به مقابله با دشمن برمي خيزند و با روح فداكاري و ايثار از حقيقت اسلام و انقلاب دفاع مي كنند و اين همان نقطه اي است كه دشمن مي كوشد با ايجاد سرگرمي ها، ابتذال ها، فسادها و باتلاق ها در پيش پاي روحيه جوانان، ايثار و فداكاري در آنها را تضعيف نمايد. رهبر معظم انقلاب اسلامي از بين بردن همبستگي وحدت، وهمدلي ميان دولت وملت را هدف سوم تلاش هاي كينه توزانه دشمنان انقلاب دانسته اند و در تبيين راههاي مقابله با تلاش ها فرمودند: جداكردن گروهها از يكديگر، ايجاد دشمني، عناد و نفاق ميان اشخاص، گروه ها و قشرهاي مختلف، اهانت به ايثارگران و خانواده هاي مكرم آنان و ايجاد ترديد در مورد حقيقت ايثار و در فداكاري، زمره كارهاي دشمن است و ملت ايران و جوانان بايد بيش از هميشه بر وحدت و همدلي ميان خود وتكريم و احترام به ايثارگران پافشاري كنند و برافكارالهام گرفته از منطق صحيح، مانند مخالفت با سلطه دشمنان وآمريكا، شناخت دست هاي غير خودي و خائن ودفاع از استقلال و منافع ملي اصرار ورزند. مقام معظم رهبري دفاع از انديشه ها و افكار درست و پايبندي به مباني اسلام را عامل عزت و بلندآوازه شدن ملت ايران در جهان دانستند و با نفي الگوهاي بيگانه براي حل مشكلات كشور فرمودند: الگوهاي اقتصادي، فرهنگي سياسي و اجتماعي ايران اسلامي بايد با توجه به تركيب جمعيتي، تاريخ وفرهنگ اين كشور و با لحاظ اين همه جوان روشن بين، آگاه و روشن فكر تنظيم شود. حضرت آيت الله خامنه اي توجه جوانان را به ضرورت خودسازي معنوي، علمي مادي، و ايماني جلب كردند و در پايان سخنانشان فرمودند: مشكلات تورم بيكاري، اقتصادي، وادامه بازسازي كشور تنها با كمك افراد امين و صادق وكساني كه دلشان از ايمان و محبت به كشور و ملت پراست، حل خواهد شد و كساني كه به بيگانگان دل بسته اند قادر به تامين سعادت اين ملت نخواهند بود.