Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781020-46992S5

Date of Document: 2000-01-10

با هدف كمك به كاهش آلودگي هوا انجام مي شود: كاشت چمن و گونه هاي گياهي جذب سرب بر فراز بام هاي تهران گروه شهري: به منظور كمك به كاهش آلودگي هوا، تعديل و تلطيف هوا و كمك به زيبايي شهر، طرح آزمايشي كاشت چمن و گونه هاي جذبكننده سرب بر فراز بام ها در محدوده اي از منطقه 14 شهرداري در شرق تهران آغاز شد. مهندس عباس قديري شهردار منطقه 14 تهران در آغاز مرحله آزمايشي اين طرح گفت: از سال 1368 تاكنون توسعه فضاي سبز و نگهداري از فضاهاي سبز موجود در دستور كار مديران شهرداري بوده و طي 10 سال تمام فضاهاي خالي با كاربري فضاي سبز تبديل به بوستان و لكه هاي سبز شدند، اما اكنون كه بحران آلودگي هوا از مرز خطر گذشته و عواقب خطرناكي را پيش روي شهروندان قرار داده است يكي از راه هاي دستيابي به هواي پاك، توسعه عمودي فضاي سبز و كاشت چمن و گونه هاي جذب كننده سرب بر فراز بام هاي تهران است. وي با ذكر اينكه اجراي چنين طرحي به جهت وزش غرب به شرق باد در تهران ضرورت بيشتري دارد گفت: ما اكنون به صورت آزمايشي اين طرح را در محدوده بزرگراه شهيد محلاتي در حوالي خيابان قيام شروع كرده ايم و در مرحله بعد در كل محدوده منطقه 14 فراگير خواهد شد. مهندس قديري با اشاره به اينكه كارشناسان فني و ايمني ساختمان در شهرداري پيش از كاشت چمن از پشت بام ها بازديد و به صورت رايگان زيرسازي و امور فني را براي صاحبان ساختمان ها انجام مي دهند خاطر نشان كرد با اجراي اين طرح سرانه فضاي سبز به استانداردهاي جهاني نزديك مي شود و زيبايي شهر را در پي مي آورد و ميدان ديد هوايي شهر را براي جهانگردان و توريست ها جذاب و زيبا مي سازد و علاوه بر همه اينها ضمن آنكه كاهش آلودگي هوا را در پي دارد، فراگير شدن اين طرح موجب تلطيف هواي شهر شده و حتي بارندگي را دنبال خواهد داشت. شهردار منطقه 14 با ذكر اينكه اين طرح در كشور آلباني با موفقيت به اجرا درآمده است گفت: در طرح كاشت چمن و ترون پاكوتاه در پشت بام كه نقش عمده اي در جذب سرب و كاهش آلودگي هوا دارند، چشم انداز زيبايي همانند كشور آلباني سطح محدوده منطقه 14 را فرا مي گيرد.