Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781020-46990S2

Date of Document: 2000-01-10

طرح ربودن فرزند ده ماهه ديويد بكهام گروه حوادث: پليس انگليس طرح ربودن فرزند ده ماهه ديويد بكهام را خنثي كرد. به نوشته مطبوعات انگليس ربايندگان كه هيچ اطلاعاتي در مورد هويت آنان منتشر نشده است قصد داشتند، پسر بكهام را بربايند و تقاضاي يك ميليون پوند باج خواهي كنند. به نوشته يكي از نشريات انگليسي ربايندگان احتمالا قصد داشته اند همسر بكهام را نيز كه يكي از خوانندگان مشهور در كشورهاي غربي است بربايند. پليس انگليس از ماهها پيش ماموراني را براي جلوگيري از اين حادثه و پاسداري از خانواده بكهام گمارده بود.