Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781019-46982S3

Date of Document: 2000-01-09

نگهداري دام درخانه ها سلامت شهروندان خطرانداخته است خرم آباد را به گروه شهرستانها: با وجود تاكيدات مكرر شوراي بهداشت استان لرستان مبني بر جلوگيري از نگهداري دام در منازل و اقدامات شهرداري براي جلوگيري از نگهداري دامها و رفت و آمد آنها در مناطق هنوز مسكوني، هم در برخي مناطق حاشيه شهر خرم آبادافراد دامها را در زيرزمين خانه هايشان نگهداري مي كنند كه اين عمل وضعيت بسيار بدي از لحاظ بهداشت و مسائل شهرنشيني براي مردم اين مناطق به وجود آورده است. مردم خرم آباد با توجه به اين كه نگهداري دام در خانه ها برخلاف مقررات و مسائل شهرنشيني و بهداشتي است و زندگي آنها را به خطر مي اندازد تاكيد دارند كه بايد همه دستگاهها و مراجع ذيصلاح با هماهنگي و همكاري اين مشكل عمده را برطرف كنند. تعدادي از چوبداران نيز با تاييد اين مساله عقيده دارند كه بايد مسئولان جايگاه ويژه اي با امكانات رفاهي و امنيتي مناسب براي نگهداري و عرضه دام در بيرون از شهر ايجاد كنند تا آنها مجبور نباشند دامهاي خود را با عبور دادن از خيابانها در اماكن مسكوني نگهداري كنند. معاون خدمات شهري شهرداري خرم آباد در اين زمينه به خبرنگار همشهري گفت: موضوع نگهداري دام در خانه ها كه يكي از مشكلات عمده شهر خرم آباد است از سوي شهرداري پي گيري شده ولي به دليل نداشتن مجوز براي بستن محل هاي نگهداري دام در خانه ها هيچ گونه اقدام جدي از سوي شهرداري ميسر نشده است و موضوع در جلسه شوراي بهداشت استان و شهرستان مطرح و مقرر شده كه جهت اخذ مجوزهاي لازم از محاكم قضايي هماهنگي هاي لازم به عمل آيد تا شهرداري بتواند از طريق قانوني از نگهداري دام در خانه ها جلوگيري كند. بهاروند افزود: با سرمايه شركت تعاوني گوسفند داران خرم آباد و همكاري شهرداري ميدان نگهداري و عرضه دام در منطقه گيلوران در كنار كشتارگاه خرم آباد احداث شده است كه با بهره برداري از آن، همه چوبداران در سطح شهر جمع آوري و به محل مذكور انتقال مي يابند. وي با اشاره به اين كه نگهداري دام در خانه ها برخلاف قوانين و مقررات شهرنشيني است افزود: براي جلوگيري از اين كار و رفع اساسي اين معضل بايد رسانه هاي گروهي با ارائه پيام هاي بهداشتي مردم را با مشكلات و آثار سوء اين كار آشنا كنند و با افرادي كه برخلاف اصول شهرسازي و شهرنشيني و خواست مردم اقدام به نگهداري دام در خانه ها مي پردازند، برخورد قانوني شود كه اين امر در شوراي بهداشت در دستور كار قرار گرفته است و در صورت اعلام به شهرداري با متخلفين برخورد جدي و قانوني خواهد شد.