Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781019-46980S2

Date of Document: 2000-01-09

امروز و فرداي صنعت نفت ايران بيدار باش سنجش وضعيت امروز و فردا برپايه دانايي و هوشمندي، پيش نياز برنامه ريزي كارآمد و موءثر براي رسيدن به هدف ها در آينده است. خرد و منطق فرمان مي دهند كه مديران تصميم ساز و تصميم گير و تراز نخست سياسي و اقتصادي، هرگز از مقايسه و سنجش وضعيت كلان مردم و ميهن غافل نشوند. درك اين نكته كه در دنياي امروز دگرگوني ها آني و ژرفتر از دوران سپري شده هستند، توجه به نكات يادشده را ضروري تر مي كند. با همين استدلال است كه مديران درجه يك نظام بايد وضعيت صنعت نفت و گاز ايران را كه نيرومندترين عنصر در شكل دهي و ماهيت بخشي به زندگي اقتصادي ايران است را بادقت و هوشياري مورد توجه قرار دهند. به گزارش بانك مركزي ايران، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات بخش نفت و گاز كشور در سالهاي 1376 و 1377 به /21 7ترتيب ميليارد ريال /21 3و ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سالهاي پيش از /33 6آن درصد /1 8و درصد رشد منفي را تجربه كرده است. اين پديده در حالي رخ مي دهد كه ونزوئلا، عربستان سعودي، كويت و... ساير رقباي ايران سالانه مبالغ هنگفتي را در اين بخش هزينه مي كنند. به اضافه اينكه آنها در سوي عرضه فن آوري از همه دنيا در بخش نفت و گاز خود نيز با محدوديت مواجه نيستند. بيدار باشيم تا شاهد واپس ماندن بيشتر صنعت نفت ايران در سالهاي آتي نباشيم.