Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781019-46980S1

Date of Document: 2000-01-09

سير نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني مصرف كنندگان نفت در انتظار تصميم اوپك در نخستين اجلاس خود در سال ميلادي جاري هستند گروه اقتصادي: پس از آغاز سال ميلادي جديد روند رشد يابنده قيمت نفت كه از اواخر سال ميلادي گذشته شدت يافته بود و موجب نگراني كشورهاي عمده مصرف كننده نفت شده بود متوقف شد. در هفته نخست آغاز سال ميلادي قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، كاهش يافت و روند نزولي آن آغاز شد. در ماه هاي پايان سال ميلادي گذشته توقف صادرات نفت عراق، فرا رسيدن زمستان، كاهش سطح ذخيره استراتژيك نفت خام كشورهاي صنعتي بويژه آمريكا و احتمال اختلال در صادرات نفتي به دليل ناكارآمدي رايانه ها در اثر تغيير سال و فرا رسيدن سال دوهزار، به همراه اعلام پايبندي كشورهاي توليدكننده نفت عضو سازمان اوپك و كشورهاي غير عضو اين سازمان كه براي كاهش سقف توليد به اوپك پيوسته بودند، موجب التهاب در بازارهاي نفتي و رشد تقاضا براي خريد نفت خام در جهان شد. اين روند در آغاز سال جديد ميلادي متوقف شد و انتشار اخبار در مورد عدم بوجود آمدن اختلال در رايانه هاي صادرات نفت خام، آغاز صادرات نفت خام عراق و گرم شدن غير منتظره هوا در آمريكا كه عمده ترين مصرف كننده نفت خام در جهان است به سير نزولي قيمت نفت منجر شد. اين عوامل در كنار انتشار گزارش انستيتو نفت آمريكا در مورد افزايش هزار 620 بشكه نفت خام ذخاير استراتژيك آمريكا سير نزولي قيمت نفت را شدت بخشيد. نفت خام برنت درياي شمال روز پنج شنبه با 11 سنت كاهش 23 دلار و 62 سنت براي تحويل در ماه آينده ميلادي (فوريه ) در بازار لندن دادوستد شد. اين كاهش ميزان نزول قيمت نفت خام را پس از آغاز سال به يك دلار و 30 سنت افزايش داد. سال گذشته ده كشور عضو اوپك با كاهش 13 درصد سقف توليد نفت خام عرضه حدود 4 ميليون بشكه نفت را در بازار كاهش دادند موجب شدند قيمت نفت تا 35 درصد در بازارهاي جهاني افزايش يابد. كشورهاي عضو اوپك كه با هماهنگي غير منتظره اي در اجراي اين سياست موفق شده بودند پيش از پايان سال ميلادي گذشته يكپارچه اعلام كردند كه به سهميه هاي اعلام شده تا 27 مارس سال دو هزار كه مصادف با هشتم فروردين سال 79 است پايبند خواهند ماند. اكثر مقامات كشورهاي عمده توليدكننده نفت علاوه بر اين اعلام كردند كه در صورت عدم ثبات قيمت نفت خام كاهش توليد پس از ماه مارس نيز ادامه خواهد يافت. افزايش همگرائي ميان كشورهاي عضو اوپك به اعتقاد تحليلگران بازار نفت مهمترين اهرمي است كه مي تواند در آينده به مهمترين عامل ثبات در بازار نفت تبديل شود. در حال حاضر كاهش قيمت نفت در بازارهاي نفتي موجب شده تا مصرف كنندگان نفت در انتظار تصميم نهائي اوپك در نخستين اجلاس خود در مارس سال ميلادي جاري باشند.