Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781019-46977S2

Date of Document: 2000-01-09

رودررو دروازه هاي باز و طمع ورزان واگذاري دروازه هاي كشور به واردكنندگان آزمندي كه جز منافع شخصي خود هيچ مسئوليت و ضمانتي را پذيرا نمي شوند، پيامدهاي زيانبار و خطرناكي ببار آورده و در مواردي امنيت ملي را مورد تهديد جدي قرار داده است. با مرور بر كارنامه تاسفبار اين قبيل واردكنندگان در دو دهه اخير، مي توان به نمونه هاي تكان دهنده اي از بي اعتنايي آنان به سلامتي و بهداشت عمومي دست يافت. به تازگي يك مقام مسئول هشدار داده است كه برخي وارد كنندگان بخش خصوصي براي رسيدن به سودهاي كلان با هدر دادن ارز دولتي مواد خارج از رده و غير قابل مصرف را وارد كرده و آنها را در اختيار لابراتوارهاي دندانپزشكي قرار مي دهند و از اين طريق موجب افزايش بيماري هاي خوني و عفوني مي شوند. وي به شيوع بيماري هپاتيت و برخي عفونت هاي مزمن كه از همين طريق به وجود آمده نيز اشاره كرده است. با اين همه زيان سنگين نبايد در كنترل دقيق واردات و معرفي واردكنندگان خاطي و خائن به مردم درنگ كرد. ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي بايد با سازوكارها و مراقبت هاي لازم همراه باشد تا طمع ورزان كه با زير پا گذاشتن منافع ملي و ناديده گرفتن سلامتي مردم، تنها سودهاي كلان خود را مي جويند، اعتبار و حيثيت بخش خصوصي را در اذهان عمومي خدشه دار نكنند.