Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781016-46972S6

Date of Document: 2000-01-06

فعاليتهاي ماده صد شهرداري تهران مكانيزه شد گروه شهري: اداره كل امور اجرائي كميسيونهاي ماده صد شهرداري تهران با هدف افزايش كارائي در نظام اداري و ارتقاء سطح خدمات رساني به شهروندان اقدام به مكانيزه نمودن كليه فعاليتهاي جاري خود كرده است. سرعت يافتن و استقرار نظمي نوين در روند گردش كار از جمله دستاوردهاي سيستم مكانيزه است. در حال حاضر با حذف همه مراحل فعاليتهاي دستي، اخطارهاي صادره جهت مالكين يا ذينفعان (جهت تسليم دفاعيه )، مكاتبات ضرور با مراجع ذيربط و دسترسي به سوابق و آخرين وضعيت پرونده از طريق سيستم مكانيزه امكان پذير مي باشد. پيرو اقدامات صورت گرفته در قبل به منظور كاستن از ترددهاي غير ضرور در سطح شهر كمك به بهبود ترافيك، صرفه جويي در زمان و منابع مختلف و رفع سريعتر نيازمندي هاي شهروندان، بزودي سيستم تلفن گويا در اداره كل ماده صد مورد بهره برداري قرار مي گيرد. شهروندان تهراني مي توانند با گرفتن يك شماره تلفن و ارائه شماره كامپيوتري ( رايانه اي ) مربوط به پرونده خود در ماده صد شهرداري تهران، اطلاعات مورد نياز مراحل رسيدگي پرونده خود را دريافت كنند.