Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781016-46967S2

Date of Document: 2000-01-06

توضيح سازمان گسترش خدمات بازرگاني در مورد روغن مايع گلناب گروه اقتصادي: مجوز توليد و تصفيه روغن خام سويا به صورت مايع در كارخانه گلناب واقع در اراك در 3 5 وزن هاي 1 و غيره در /10/77 21تاريخ از سوي دانشگاه علوم پزشكي اراك صادر شده است و دانشگاه علوم پزشكي اراك به طور مستمر از روغن مايع گلناب نمونه برداري و آزمايش كرده و نمونه ها را قابل مصرف و عرضه به بازار اعلام داشته است كه با توجه به تاييديه هاي مذكور اين روغن توزيع شده است. سازمان گسترش خدمات بازرگاني افزود: اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در /9/78 28تاريخ به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور اعلام كرد اين نوع روغن براي سرخ كردن مناسب نيست كه به محض صدور اين اطلاعيه، اين سازمان به كليه شركتهاي توزيع كننده تابعه در سطح كشور دستور داده است از توزيع روغن فوق الذكر خودداري نمايند و روغن موجود در هر استان از اين نوع را گزارش نمايند تا نسبت به تعويض آن اقدام شود. با توجه به موارد فوق، مصرف كنندگاني كه از اين نوع روغن خريداري كرده اند مي توانند در صورتيكه در بطري يا گالن را باز نكرده اند، آن را به همان فروشگاه يا تعاوني مصرف كه خريداري نموده اند مرجوع نموده و وجه آن را دريافت نمايند و يا اينكه نسبت به تعويض آن با روغن توليدي ساير كارخانه ها اقدام نمايند. فروشگاهها و تعاوني هاي مصرف، روغن هاي مذكور را به سرعت به شركتهاي بهمن در سطح كشور تحويل و نسبت به دريافت بهاي آن و يا تعويض با روغن توليدي ساير كارخانه ها اقدام نمايند.