Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781016-46966S7

Date of Document: 2000-01-06

گزارش كتاب هفته * مهمترين تصحيحي كه تاكنون از بوستان سعدي صورت گرفته، تصحيح مرحوم غلامحسين يوسفي است كه انتشارات خوارزمي انتشارش داده است. از آن زمان تاكنون تصحيح ديگري برروي اين متن كلاسيك شعر فارسي انجام نشده است، در حالي كه نياز زمان ايجاب مي كند كه تحقيقات درباره متون مهم و كلاسيك زبان فارسي كمتر دچار خلل و گسست گردد. برهمين بنياد است كه تازه ترين تصحيح بوستان كه حاصل تلاش دو تن از ادبپژوهان شاخص معاصر است از سوي انتشارات جامي به چاپ رسيده است. دكتر رضا انزابي نژاد و دكتر سعيد قره بگلو با برابر نهادن چاپهاي معتبر فروغي، امير خيزي، سودي، خزاملي، علي اف با متن دكتر يوسفي توانستند از اين اثركلاسيك متني منقح و پاكيزه انتشار دهند كه مي توان از هم اكنون آن را به عنوان منبعي درسي براي دانشجويان رشته هاي ادبي به حساب آورد. نزديك به 250 صفحه از اين كتاب به شرح و توضيحات مشارحان اختصاص يافته است. ضمن آنكه در ضميمه كتاب فهرست لغات و تركيبات، آيات، روايات، احاديث، امثال به همراه كشف الابياتي دقيق آمده است. جلد پاكيزه كتاب نيز از ديگر مزاياي اين اثر كلاسيك به شمار مي رود. * دكتر عبدالحسين زرين كوب هنگامي كه بيماري مزمن دامن گيرش شد، چند كتاب در دست تاليف داشت كه از جمله آنها زندگي شيخ فريدالدين عطار نيشابوري بود، اما اجل مهلت نداد تا وي انتشار كتابش را شاهد باشد. هم اكنون و پس از نزديك به سه ماه از درگذشت آن بزرگوار انتشارات سخن كتاب را با عنوان صداي بال سيمرغ روانه بازار نشر كرده است. مرحوم زرين كوب پيش از اين زندگي و انديشه بزرگاني چون مولوي ( پله، پله تا ملاقات خدا ) غزالي (فرار از مدرسه ) حافظ (از كوچه رندان ) را نوشته بود و از قرار زندگي و انديشه سعدي و كورش كبير را نيز نوشته است كه در آينده نزديك از سوي همين ناشر به دست چاپ سپرده مي شود. * گجستان منطقه اي است در دهنه فارس كه هفت تفنگدار قشقايي با مقاومت و مبارزه جانانه خود يك تيپ ارتش شاهنشاهي را نابود كردند. نبرد گجستان حاصل آن نبرد جانانه است و از زبان يكي از قشقاييان. خداكرم رزنجويي نويسنده اين اثر كه در تمامي حوادث 60 سال اخير ايلهاي بختياري حضور و بروزي موءثر داشته است درقالب رماني جذاب تصويرهايي بديع از زندگي و زمانه ايرانياني كه در آن دوران مي زيسته اند ارائه مي كند. كتاب نبرد گجستان كه از سوي انتشارات كارنگ روانه بازار نشر شده است، بخشي از تاريخ معاصر را بازگو مي كند كه تاكنون كمتر درباره آن سخن و نوشته منتشر شده است، اين انتشاراتي در هفته آينده كتاب لشكر كشي هاي خشايار شاه به يونان اثر پروفسور هيگ نت را با ترجمه خشايار بهاري منتشر مي سازد، پيش از اين كتاب از زبان داريوش اثر خانم كخ نيز از سوي همين انتشاراتي به دست چاپ سپرده شده بود. * اگر از مارلون براندو به عنوان شاخص ترين بازيگر قرن حاضر ياد شود سخني به گزاف نگفته ايم. وي علاوه بر آنكه بازيگري را به سطحي فوق العاده رساند، از بازيگر، تصويريك انديشمند را نيز ارائه داد. دفاعيات وي در تمامي طول زندگي از سرخپوستان آمريكا، از وي بازيگري مدافع حقوق طبقه محروم در افكار عمومي ساخت. گفت وگو با براندو كه از سوي يكي از خبرنگاران و در نشستي چند روزه انجام گرفته، دنياي دروني اين بازيگر بزرگ را در منظر ذهن خوانندگان مي نهد. اين اثر را امير هوشنگ هاشمي تنكابني ترجمه و انتشارات پنجره روانه بازار نشرش ساخته است. * در نهايت، آنكه كتاب آبي كوچك عشق كه گزينه اي از اشعار عاشقانه اديبان بنام جهان است، با قطع تازه و ابداعي ناشر (انتشارات ناميرا ) به چاپ دوم رسيده است. البته ناشر در چاپ دوم دو ابتكار ديگر به خرج داده است، اول قطع كتاب را تغيير داده و ديگر از مترجم (چيستايثربي ) خواسته تا بخشهايي تازه را به اين اثر بيفزايد.