Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781015-46958S8

Date of Document: 2000-01-05

چشم انداز ... همچنان آماج سرب خواهيم بود! ابتدا: ديروز بيش از يكصد تن نمايندگان مردم، با سلب دو فوريت لايحه الحاق امور راهنمايي و رانندگي به شهرداري، به واقع اين لايحه را فاقد هر گونه ضرورت و الزام دانسته و آن را عجالتا به بايگاني سپردند. تا دو باره اين لايحه مطرح بشود، ماه ها به طول خواهد انجاميد، و تا آن وقت لابد ترافيك شهر همچنان به حال خود رها خواهد بود. تنفس در تهران خطرناك تر خواهد شد و راهروهاي بيمارستان ها شلوغ تر. به راستي، كدام الزام مي توانسته است از حيات و سلامتي ميليونها شهروند مهمتر؟ باشد بعد: لايحه پيش گفته كه نيمه تابستان گذشته با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده بود، مستند به مجموعه اي از ديدگاه هاي كارشناسي دقيق و متقن است كه بخش هايي از آنها در رسانه هاي جمعي انعكاس قابل توجه يافت. به واقع با طرح اين لايحه بود كه به ويژه مطبوعات فرصت آن را يافتند كه آشكار و بي پرده بنويسند: كنترل ترافيك شهر به حال خود رها است از، محدوده طرح ترافيك جز نامي باقي نمانده است. بي اعتنايي به توقف سنج ها بهره وري از حجم كالبدي معابر را به حداقل رسانده است. آشفتگي ترافيك سهم خودروها را در آلودگي هوا باز هم افزايش داده و به بيش از هفتاد درصد كل حجم آلودگي رسانده است. كار به جايي كشيده كه حتي مصوبه لازم الاجراي مجلس در باره ممنوعيت تردد خودروهاي آلوده زا هم به فراموشي سپرده شده است. اكنون در تهران برخورداري از توان حل و فصل شخصي! براي رانندگي موءثرتر از اعتنا به قوانين و مقررات است، كنترل هوشمند ترافيك كه راه اندازي آن ميلياردها ريال هزينه در برداشته عملا غيرقابل استفاده مانده است و ده ها معضل كوچك و بزرگ ديگر. با اعتناي قابل توجه افكار عمومي به مسائل فوق و به ويژه افزايش دور از انتظار آلودگي هواي تهران در دو ماهه اخير كه در مواردي حتي وقوع دودمه و تعطيلي مدارس را به دنبال داشت، هفته گذشته نمايندگان مجلس يك فوريت لايحه موصوف را به دو فوريت افزايش داده و آن را در جريان كاري مجلس قرار دادند. اما ديروز كه نوبت بررسي لايحه شد، همين نمايندگان اين بار به سلب فوريت آن راي نظر دادند واقعي نمايندگان كدام؟ است يك فوريت مردادماه، دو فوريت هفته گذشته، يا سلب فوريت؟ ديروز ديگر: نكته قابل تامل بعدي موضع گيري هاي متعدد معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، فرمانده ناحيه انتظامي تهران بزرگ و شماري ديگر از مديران اين نيرو در جريان بررسي لايحه فوق در مجلس است. هفته گذشته حتي چندين بار شماري از افسران عالي رتبه اين نيرو فرصت آن را يافتند كه در صحن مجلس حضور يافته و به توزيع جزوه ميان نمايندگان و بحث و تبليغ با آنها بپردازند. در تمام دنيا، و از جمله ايران، عرف اين است كه موضع گيري هاي فراتر از حوزه داخلي يك نهاد صرفا توسط عالي ترين مقام آن نهاد ابراز مي شود و در صورت ابراز آشكار هر گونه موضع گيري از سوي چنين مقامي، البته رده هاي پايين تر، به ويژه در نهادهاي نظامي، مجاز به واكنش هاي منفي در قبال آن در نيستند حالي كه وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا و عالي ترين مقام نيروي انتظامي خود به عنوان ارائه كننده لايحه مذكور مطرح بوده و در جلسه رسمي مجلس شوراي اسلامي به دفاع از آن برخاسته است چگونه است كه رده هاي پايين تر اين نيرو بي هيچ پروايي خود را مجاز به مخالفت با نظر و راي او؟ دانستند چگونه است كه مديران رده بالاي نيروي انتظامي خود را ملزم به اطاعت از دستورات جانشين فرمانده كل قوا، حتي در چنين مسئله آشكار و مشخصي،؟ نمي دانند سرانجام: آمار مي گويد طي ده سال گذشته شمار كودكان مبتلا به سرطان خون در تهران نزديك به هشت برابر افزايش يافته است. به همين نسبت مي توان افزايش شمارمبتلايان به انواع ديگر سرطان، ناراحتي هاي تنفسي، بيماري هاي عصبي و روحي و... را برآورد كرد. اين افزايش در شرايطي به وقوع پيوست كه روند افزايش آلودگي هوا كندتر از حالا، و البته ماه هاي آتي، بوده است. از امروز تا هر وقت اگر ديگر، كه همه آنها كه دستي بر كار دارند، دلي نيز با شهروندان داشته باشند و بخواهندقدمي براي سلامت آنها بردارند، چند كودك ديگر در تهران آماج ذرات سرب شده وبه مشقت ياخته هاي بدخيم دچار خواهد؟ شد شمار شهرونداني كه غروب مضطربتر وتنگ نفس تر از قبل به خانه باز خواهند گشت چقدر افزايش خواهد؟ يافت آنان كه مدعي هستند مردم را ولي نعمت خود مي دانند چگونه است كه حاضر شدند آنها رادر چنگال مهيب آلودگي هوا تنها؟ بگذارند ناصر كرمي