Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781015-46954S2

Date of Document: 2000-01-05

پيام مديريت طرح زمان بندي برپايه اولويت ها با استفاده از اين تعاريف و اصطلاحات، وقت خود را براي كار براساس اولويت مديريت كنيد. * كارهاي با ارزش مستقيم. اولويت هاي نخست مثلا: انجام فروش، صحبت با كاركنان، نوشتن يك گزارش * كارهاي با ارزش غيرمستقيم. چيزهايي كه بعدا نتيجه بخش خواهد بود مثلا: يادگيري مهارت هاي جديد، تعيين اهداف. * كارهاي بدون ارزش، اما ضروري. چيزهايي كه بايد انجام دهيد، اما ارزشي براي شما ندارد مثلا: پركردن فرم هاي اداري، پاسخ دادن به تلفن هاي ضروري. * كارهاي بدون ارزش و غيرضروري. مواردي مانند نوشتن گزارش هاي عادي كه هيچ گاه كارمندان آنها را نمي خوانند. حال، چگونه از اين تعاريف استفاده كنيم: * دست كم، يك هفته فعاليت هاي روزانه خود را يادداشت كنيد. آنچه را كه انجام داده ايد، بازنگري كنيد و هر فعاليت را مطابق تعاريف ارزشي ذكر شده طبقه بندي كنيد. * مهم ترين مشتريان داخل و خارج از سازمان را كه شايسته بيشترين توجه از جانب شما هستند، فهرست كنيد سپس طبقه بندي فعاليت هاي هفته گذشته خود را با اين فهرست بسنجيد. * مشخص كنيد چه مقدار كار با ارزش براي مهم ترين مشتريان خود انجام داده ايد. * از مشتريان خود بپرسيد كه كدام يك از فعاليت هاي شما در نظر آنها بيشترين ارزش را داراست. * از آنچه كه ياد گرفته ايد، براي طرح ريزي روزها، هفته ها و ماه هاي خود بر پايه فعاليت هاي باارزشي كه مشتريان شما مطرح كرده اند، استفاده كنيد. * لاري هارت قانون 7 رضايت مشتري به گفته كن ماكوفسكي در نظر گرفتن قوانين رضايت مشتري شما را پيشاپيش صف رقبا قرار خواهد داد: * با مشتريان بالفعل خود نيز چون مشتريان بالقوه رفتار كنيد. * مشتريان را به چشم شريك و عضو گروه كاري خود ببينيد. * استخدام كردن را كاري جدي بدانيد و تنها بهترين ها را استخدام كنيد. * به كاركنان خود، ابزارهاي مورد نياز را براي ايجاد مهارت ها و توسعه توانايي هاي حرفه اي بدهيد و آنها را براساس فعاليتشان ارزيابي كنيد و نه با ساعات كاري شان. * از شكايت هاي مشتري استقبال كنيد و مشتريان را دعوت به شكايت كنيد و تنها، در انتظار شكايت نباشيد. * گروه هاي درون سازمان را به تبادل نظر درباره راه هاي خشنود كردن مشتري واداريد و پيشنهادهاي موءثر را به كار بنديد. نقش هايي كه مديران نبايد ايفا كنند هرگاه شما با گروه كاري خود جلسه اي برگزار مي كنيد تا به تجزيه و تحليل مشكلي بپردازيد، اطمينان حاصل كنيد كه نقش اين افراد را بازي نمي كنيد: * نقش بازجو كه سوءالاتي چون چرا چند ماه قبل به اين فكر نيفتاديد را مطرح مي كند. * نقش پاسخ دهنده اي كه پاسخ هايي چون فقط يك راه حل درست وجود دارد را بيان مي كند. * نقش داستان گويي كه با عباراتي چون دوسال پيش كه چنين موقعيتي پيش آمد، ما اين كار را كرديم به پشت سر نگاه دارد. * نقش پدر يا مادري كه با عباراتي قلمبه و سلمبه مي گويد: چند بار بايد به شما بگويم، اين كار را؟ نكنيد