Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781015-46953S2

Date of Document: 2000-01-05

واردات خودرو سواري در يكي از كميسيون هاي مجلس تصويب شد گروه اقتصادي: واردات انبوه خودرو سواري، در هفته هاي گذشته موضوع مورد بحث محافل اقتصادي و كارشناسي از يك سو و هزاران متقاضي خودرو از سوي ديگر بود در حال حاضر رقمي معادل 1000 ميليارد تومان از وجوه مردم در نزد خودروسازهاي ايراني است تا آنها با توليد و عرضه خودرو بتوانند نياز آنها را برآورده سازند. سودآوري نسبتا بالاي واردات خودرو با توجه به شكاف نسبتا گسترده ميان عرضه و تقاضا، اين كار را جذاب كرده است. يك مقام مسئول صنعتي كشور به خبرنگار ما گفت: برخي از افراد و گروهها كه فعلا نمي خواهم نام آنها را بگويم با استفاده از وضعيت موجود يكي از كميسيون هاي مجلس را متقاعد كرده اند كه واردات خودرو را در كميسيون تخصصي خود تصويب كنند. گفته مي شود كه اين كار انجام شده است. وي ادامه داد: براساس اطلاعات غيررسمي پس از تصويب نهايي اين طرح واردات انبوه خودرو سواري با سرعت آغاز خواهد شد. در سالهاي گذشته سرمايه گذاري هنگفتي براي افزايش ظرفيت خودرو در كشور صورت پذيرفته واردات است بي رويه خودرو مي تواند اين سرمايه گذاري ها را بلااستفاده كند. علاوه بر اين افزايش ظرفيت توليد خودرو به توسعه صنعت قطعه سازي منجر شده و از اين طريق صدها هزار شغل ايجاد شده است. واردات بدون برنامه ريزي خودرو مي تواند اين شغل ها را با خطر مواجه كند.