Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781014-46945S5

Date of Document: 2000-01-04

شهردار تهران در ديدار با خانواده شهيد محبي: اقدام ارزشمند خانواده شهيد محبي موجب افتخار شهر تهران مي باشد اقدام پرارزش و قابل تقدير خانواده شهيد محبي نه تنها باعث افتخار و مايه مباهات خانواده معظم آن شهيد سرافراز شده است، بلكه موجبات افتخار شهر تهران و مايه مباهات شهروندان آن را نيز فراهم نموده است. مهندس مرتضي الويري شهردار تهران با حضور در منزل بسيجي شهيد هادي محبي ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: افتخار قرارداشتن در جمع خانواده بزرگوار شهدا خود به تنهايي موهبتي بزرگ محسوب مي شود، ليكن هنگامي كه اين افتخار با صفت عفو و گذشت نيز عجين مي گردد اين موهبت اهميتي مضاعف مي يابد. شهردار تهران در جمع پدر، مادر و ديگر بستگان شهيد محبي كه در راه اجراي فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر چند روز پيش در تهران به فيض عظيم شهادت نائل گرديد، تصريح نمود: اقدام پراهميت و شايان توجه خانواده اين شهيد در عفو قاتل فرزندشان به عنوان كاري ارزشي در حالي كه اين خانواده فداكار و فرهيخته قدرت انتقام جويي از قاتل فرزند خود را نيز داشته اند، درخور تكريم و تجليل است. مهندس الويري اقدام خانواده شهيد محبي را نشانه بارز نفي كينه ورزي و خشونت طلبي دانست و افزود: خانواده اين شهيد به ما درس رافت و عطوفت اسلامي آموختند. در پايان اين ديدار شهردار تهران يك جلد كلام الله مجيد به نشانه سپاسگزاري از اقدام بزرگوارانه خانواده شهيد محبي به پدر شهيد اهدا نمود. پدر و مادر شهيد محبي نيز در اين ديدار با آرزوي هدايت تمامي جوانان و نوجوانان ميهن اسلامي مان از درگاه پروردگار متعال، از اقدام شهردار تهران جهت حضور در منزل آن شهيد بزرگوار قدرداني نمودند.