Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781014-46941S7

Date of Document: 2000-01-04

در جستجوي مادر و پدر در كنار ما، زنان و مرداني زندگي مي كنند كه شب و روز در پي بازيابي هويت خويشند و بر دل دردمند، غمي سنگين دارند با اميدي ناتمام و آرزويي نه چندان محال كه روزي مادر يا پدر گم شده خود را بازيابند و شيريني مهري را كه هرگز تجربه نكرده اند بچشند. صاحب اين تصوير، دختر جواني است كه هويت خود را مي جويد و مهر مادر و پدري را مي طلبد كه يك شب، وقتي يكسال و نيم داشت آنها را از دست داد. ماموران كلانتري 18 وقت تهران او را در بامداد سرد دوم آبان سال 1347 جلو در امامزاده طاهر (ع ) در حالي يافتند كه بر شوربختي و آينده مبهم خود مي گريست. او به شيرخوارگاه سپرده شد تا در كنار همسالانش، سال هاي سال در جستجوي مادر و پدر و حقيقت زندگي اش باشد. اگر او و يا والدينش را مي شناسيد با سرويس حوادث همشهري تماس بگيريد و نقطه اي پايان بر رنج بي انتهاي او بگذاريد.