Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781014-46941S2

Date of Document: 2000-01-04

زن خدمتكار نوه و پدربزرگ خانواده را كشت گروه حوادث: محاكمه زن جواني كه در يك اقدام جنايتكارانه نوه و پدربزرگ خود را با مقدار زيادي قرص خوابآور در پونك تهران به قتل رسانده است در شعبه 1602 مجتمع قضايي تهران به رياست قاضي اسماعيلي آغاز شد. اين زن كه زينت (ش ) نام دارد متهم است كه شهروز 14 ساله و فضل الله 60 ساله را مسموم كرده است. اين زن كه ديروز به دادگاه فراخوانده شده بود تحت بازجويي قاضي اسماعيلي قرار گرفت و در پايان قاضي از متهم خواست تا براي خود وكيلي انتخاب كند. به گزارش خبرنگار حوادث همشهري اين زن در خانه اي در پونك تهران كار مي كرد و افراد خانواده را در كارها ياري مي داد. قرار بود او با صاحب خانه ازدواج كند. متهم در دادگاه گفت: فضل الله پدربزرگ خانواده نسبت به من سوءنيت داشت تصميم گرفتم هم او و هم شهروز 14 ساله را از سر راهم بردارم به همين خاطر آنها را مسموم و به قتل رساندم. جسد شهروز را در كمدخانه و جسد پدربزرگ را روي رختخواب انداختم و از صحنه قتل فرار كردم. خبرنگار حوادث همشهري مي نويسد: پس از قتل با تحقيقات نيروي انتظامي محل راز جنايت فاش شد و اين زن دستگير و تحت بازجويي قرار گرفت. بازجويي از اين زن بوسيله قاضي اسماعيلي ادامه دارد.