Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781014-46936S2

Date of Document: 2000-01-04

رودررو اقتصاد كم خون، ويروس هاي فصلي افزايش ناگهاني قيمت خودرو پيكان در دو هفته اخير از موضوعات مهم و بحث برانگيز بود و نوسانات ناشي از اين افزايش قيمت هنوز بازار خودرو وعرصه هاي اقتصادي كشور را ترك نكرده است. گروهي، اظهارات نسنجيده مسئولان صنايع خودرو را عامل اين شوك اقتصادي، مي دانند اما آن ديدگاه كه اين افزايش قيمت را به عنوان يك نشانه هشداردهنده از يك اقتصاد ناسالم ارزيابي مي كند واقع بينانه تر به نظر مي رسد. به ياد داشته باشيم كه وجود حجم قابل توجهي از نقدينگي جامعه در بخش تجاري - دلالي غيرقابل كنترل زمينه ساز بروز اين قبيل تنش هاي اقتصادي مي باشد. صاحبان پول هاي سرگردان كه تنها كسب درآمدهاي هنگفت و كم دردسر در بازارهاي آشفته راضي شان مي كند به محض پيداشدن زمينه مناسب براي فعاليتهاي زيانبار تجاري - دلالي در يك بخش، به آن كانون هجوم مي برند و خارج از حيطه اختيار و كنترل دستگاههاي دولتي، قيمتها را رقم مي زنند. مادام كه امنيت و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد كشور وجود نداشته باشد اين قبيل پولهاي سرگردان همچون ويروس هاي فصلي اقتصاد كم خون كشور ما را آماج حملات سهمگين خود قرار خواهند داد.