Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781013-46932S3

Date of Document: 2000-01-03

پيشنهاد يك مرحله اي شدن انتخابات، مجلس را متشنج كرد جمعي از نمايندگان در مخالفت با اين طرح جلسه ديروز مجلس را از رسميت انداختند گروه سياسي: گروهي از نمايندگان مجلس روز گذشته با ترك جلسه علني مجلس، آن را از رسميت انداختند. به گزارش خبرنگار همشهري، نمايندگان زماني اقدام به ترك جلسه كردند كه پيشنهاد محمدرضا باهنر نماينده تهران مبني بر يك مرحله اي كردن انتخابات مجلس در قالب طرح ممنوعيت استفاده از عكس و پوستر رنگي مطرح شد. مجيد انصاري رئيس مجمع حزبالله ضمن مخالفت با اين پيشنهاد بررسي آن را خلاف آئين نامه داخلي مجلس دانست و گفت: طرح هاي رد شده زماني مي توانند مجددا مطرح شوند كه شش ماه از بررسي اوليه آن گذشته باشد. وي با اشاره به رد طرح يك مرحله اي كردن انتخابات در سه ماه پيش گفت: اين پيشنهاد قابل طرح نيست. آقاي ناطق نوري كه رياست جلسه را به عهده داشت با اشاره به ماده 95 آئين نامه داخلي مجلس گفت: طرح اين پيشنهاد مخالف آئين نامه داخلي مجلس نيست. نمايندگان جناح چپ وقتي اصرار هيات رئيسه بر لزوم بررسي پيشنهاد باهنر را ديدند از جاي خود برخاستند تا جلسه را ترك كنند ولي آقاي ناطق از آنان خواست اجازه دهند مجلس به كار خود ادامه دهد وي همچنين با اشاره به اقدامات هيات رئيسه در جلسات گذشته و قبول پيشنهادات نمايندگان در طرحهاي دوفوريتي، اقدام هيات رئيسه را قانوني دانست. آقاي ناطق نوري اضافه كرد: من به عنوان مدير جلسه بي طرفي خود و برداشت صريح از آئين نامه را اعلام مي كنم. وي سوگند ياد كرد كه در بررسي اين موضوع ذره اي گرايش به هيچ طرفي ندارد و خواست جريان ها را در تصميم گيري خود دخالت نمي دهد. در حين سخنراني آقاي ناطق نوري عبدالرحمان تاج الدين، فاطمه كروبي، سهيلا جلودارزاده، حسين مرعشي، فاطمه رمضان زاده، محمدرضا راه چمني، محمدباقر ذاكري، شهربانو اماني، امين بيانك و محمد قمي جلسه را ترك كردند. در اين لحظه تعداد حاضران به 175 نفر رسيد و جلسه از رسميت افتاد ولي آقاي ناطق نوري بحث در مورد پيشنهاد باهنر را ادامه عبداللهي داد نماينده ماه نشان كه به عنوان موافق پيشنهاد باهنر صحبت مي كرد گفت: وقتي ما بحث كاهش هزينه ها در تبليغات انتخاباتي را مد نظر داريم چرا انتخابات دومرحله اي برگزار شود و هزينه هاي زيادي به دولت تحميل؟ شود علي محقر نماينده دولت كه مخالف يك مرحله اي كردن انتخابات بود، حفظ اعتبار مجلس را پشتوانه اي براي قوه مقننه دانست و گفت: امسال كانديداهاي زيادي ثبت نام كرده اند و شواهد حاكي از آن است كه تعداد بسياري از آنها در صحنه انتخابات باقي خواهند ماند و لذا آراء به شدت تقسيم مي شود. پس از پايان سخنان نماينده دولت در حالي كه تابلوي مجلس عدد 162 را نشان مي داد زمان راي گيري فرارسيد آقاي ناطق نوري گفت: جمعي از آقايان مجلس را از اكثريت انداختند كه مايه تعجب است، اگر مسئله آئين نامه اي و عمل به قانون است مدير جلسه برداشت خود از آئين نامه را عمل مي كند و اين به معني قانونگرايي است اما نمي دانم از اكثريت انداختن جلسه چه نام دارد و با كدام معيار مي خواند. وي اضافه كرد: آقايان و برادران بايد عنايت داشته باشند كه از ساعت ده و چهل و پنج دقيقه جلسه را از رسميت انداختند كه اميدواريم براي كار خودشان توجيه داشته باشند. ناطق نوري گفت: جلسه اي با هيات رئيسه خواهيم داشت و تصميم جمعي گرفته و به آن عمل مي كنيم. آقاي ناطق نوري تاكيد كرد كه اسامي نمايندگاني كه جلسه را ترك كردند در صورت مذاكرات درج و براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد. آقاي ناطق نوري پس از اين سخنان كوتاه جلسه را تعطيل كرد. پس از تعطيل شدن جلسه، نمايندگاني كه از آبستراكسيون استفاده كرده بودند در جمع خبرنگاران علت ترك جلسه را توضيح دادند. حسين مرعشي جانشين دبيركل كارگزاران سازندگي كه از نفرات اولي كه جلسه را ترك كرد گفت: طرح، دوفوريتي فعلي در مورد ممنوعيت استفاده از عكس و پوستر رنگي موضوع ساده اي بودكه نياز به كار كارشناسي فراوان ندارد اما پيشنهاد آقاي باهنر يكي از حساس ترين موضوعات قانون انتخابات است كه سالها مورد بحث بوده و نمي توان آن را به صورت يك پيشنهاد ساده در طرح دوفوريتي مطرح كرد. مرعشي گفت: يك مرحله اي كردن انتخابات روي كيفيت كار مجلس، حضور مردم در صحنه انتخابات و تضييع حقوق كساني كه ثبت نام نكرده اند اثر مي گذارد. نماينده كرمان پيشنهاد باهنر را بدون ارتباط با ماهيت طرح ممنوعيت استفاده از عكس رنگي در انتخابات دانست و گفت: بررسي اين پيشنهاد تخلف آشكار از آئين نامه داخلي بود و هيات رئيسه بر اين تخلف اصرار مي ورزيد بنابراين مابراي دفاع از حقوق نمايندگي مردم و حفظ اصالت و كيفيت مجلس اقدام به ترك جلسه كرديم. مرعشي گفت: پيشنهاد يك مرحله اي كردن انتخابات بايد در قالب يك طرح مستقل ارائه شود. وي اضافه كرد: در صورت اصرار هيات رئيسه بر طرح اين پيشنهاد من در جلسه شركت نمي كنم. مرعشي هيات رئيسه را متهم به سوءاستفاده از نفوذ خود كرد. مجيد انصاري رئيس مجمع حزبالله نيز ضمن ابراز تاسف از عملكرد هيات رئيسه مجلس گفت: اين سئوال جدي مطرح است كه چه شده است مجلس كه چهار سال فرصت كافي براي قانونگذاري داشته و مي توانست هر اصلاحي را كه به مصلحت كشور تشخيص مي دهد در قانون انتخابات انجام دهد در آستانه برگزاري انتخابات دوره ششم به صورت انفعالي در قالب طرح هاي متعدد دوفوريتي اقدام به اصلاح قانون انتخابات مي كند. انصاري طرح هاي ارائه شده را در جهت محدود كردن عرصه رقابت رقباي جديد و نهايتا محدود كردن حقوق اساسي مردم دانست. نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: اگر نگاهي به اصلاحات متعددي كه ظرف پنج شش ماه گذشته درخصوص قانون انتخابات بوجود آمده است بيندازيم جز در يك مورد كه آن هم با تفاهم و هماهنگي مجموعه گروههاي سياسي مجلس به منظور جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان رد صلاحيت شده به تصويب رسيد بقيه موارد در جهت محدود كردن اين حقوق است. انصاري گفت: از چندي پيش ما شنيده بوديم كه جناح اكثريت مجلس درصدد است با ارائه طرحي انتخابات را يك مرحله اي كند، معناي يك مرحله اي كردن انتخابات اين است كه افراد با هر اكثريت نسبي مي توانند به مجلس راه پيدا كنند و نتيجه عملي پيشنهاد اين خواهد بود كه در بسياري از حوزه هاي انتخابيه آقايان با ابزاري كه در اختيار دارند فقط يك نفر يا به تعداد نياز كانديدا از خودشان داشته باشند و جمع كثير ديگري را از افرادي كه به ظاهر مستقل يا از جناح رقيب هستند به صحنه وارد كنند و در نتيجه آراي واقعي مردم تقسيم شود و خود اين افراد با اكثريت شكننده اي به مجلس راه پيدا كنند. انصاري گفت: ايراد اساسي اين است كه اين پيشنهاد با روح قانون اساسي مغايرت دارد زيرا مجلس متكي به آراي مردم است. وي خاطرنشان كرد اگر پيشنهاد يك مرحله اي كردن انتخابات تصويب شود آثار عملي آن اين است كه مثلا در تهران كه نزديك به سه ميليون راي دهنده دارد كافي است چند هزار نفر كانديدا شوند تا آرا تقسيم شود و فردي با پنجاه هزار راي كمتر يا بيشتر خود را نماينده شهري با سه ميليون راي دهنده بداند. انصاري تصريح كرد اگر چنين اتفاقي بيفتد چطور مي توانيم مدعي شويم كه مجلس عصاره ملت و نمادي از راي اكثريت جامعه؟ است وي درخصوص اصرار پيشنهاددهندگان بر يك مرحله اي كردن انتخابات و اقدام آتي مجمع حزبالله گفت: هيات رئيسه مجمع حزبالله جلسه اي به صورت فوق العاده تشكيل مي دهد و تصميم گيري خواهد كرد. انصاري افزود: من بسيار متاسفم از اينكه آقايان كار مجلس را به گونه اي پيش بردند كه ما مجبور شديم از ابزاري استفاده كنيم كه هيچ وقت مايل به استفاده از آن نبوديم. انصاري با اشاره به اقدامات اخير مجلس در تغيير قانون انتخابات و عدم توجه به تذكرات آئين نامه اي نمايندگان گفت: وقتي فريادهاي ما در دفاع از حقوق مردم گوش شنوايي ندارد احساس كردم به عنوان يك طلبه حضورم در مجلس خلاف شرع است. محمدرضا باهنر پيشنهاددهنده اصلي يك مرحله اي كردن انتخابات، كار هيات رئيسه را مخالف آئين نامه ندانست و از مخالفين خواست تا در جلسه حاضر شده و به آئين نامه تن دهند. وي با اشاره به هزينه بالاي اجراي دومرحله اي انتخابات گفت: من پيشنهاد خود را پس نمي گيرم و دنبال طرح جديدي نيز نيستم. حميدرضا ترقي نماينده مشهد و از اعضاي جمعيت موءتلفه اسلامي نيز هراس جناح چپ از ورود نمايندگان جناح راست به مجلس را علت اصلي ترك جلسه ديروز دانست و گفت: جناح چپ شعار مي دهد كه جناح راست اكثريت مجلس را به دست نخواهد آورد پس چه ترسي از يك مرحله اي شدن انتخابات؟ دارند ترقي در پاسخ به پرسشي در مورد ترك جلسه توسط آقاي ناطق نوري و باهنر در مجلس سوم گفت: ما مسئول اعمال خود هستيم و كاري به گذشته نداريم. امين بيانك يكي از نمايندگاني كه جلسه مجلس را ترك كرده بود گفت: جناح راست به دنبال اين است كه اكثريت مجلس ششم در اختيار جبهه دوم خرداد قرار نگيرد و عناصر ناشناخته و يا راست در مجلس حاضر شوند. آل كاظمي نماينده سلسله و دلفان نيز گفت: وقتي حقوق اقليت رعايت نمي شود آنها مجبورند به اين شيوه ها متوسل شوند. روحي سرخكلايي نماينده ساري نيز طرح هاي جديد را در جهت تضييع حقوق كانديداهاي جديد دانست و گفت: بهتر است نمايندگان طرحي بياورند كه مجلس پنجم 4 سال ديگر نيز سركار باشد. قدرت الله نظري نيا نماينده كنگاور نيز گفت: هدف از يك مرحله اي كردن اين است كه اگر مجلس ششم با اكثريت چپ تشكيل شد از چماق عدم اكثريت آراي مردم استفاده كنند و اگر هم با اكثريت راست تشكيل شود كه به هدف خود رسيده اند. علي موحدي ساوجي نماينده تهران نيز حركت نمايندگان در تعطيلي مجلس را ضدقانون و بي نظمي دانست و گفت: پيشنهاد آقاي باهنر قبلا نيز به صورت پيشنهاد مطرح شده و طرح نبوده است. پيشنهاد نيز در هر زماني قابل بررسي است و لزومي به گذشت شش ماه ندارد.