Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781012-46913S6

Date of Document: 2000-01-02

ويروس 12 رايانه اي فعال مي شود گروه علمي فرهنگي: ويروس 12 خطرناك رايانه اي شناخته شده و ناشناس در روزهاي اوليه سال 2000 از طريق شبكه هاي اطلاع رساني و پست الكترونيكي در سطح جهان فعال خواهند شد. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، اين ويروس ها از طريق پست الكترونيكي با عناويني چون سال نو مبارك كريسمس، مبارك و پيام هاي مشابه از طرف اشخاص ناشناس ارسال مي شود. كارشناسان رايانه از موءسسات مجهز به رايانه و دارندگان رايانه هاي شخصي خواستند، براي جلوگيري از بروز هر گونه مشكل ناخواسته، از بازكردن پيام هايي كه از سوي افراد ناشناس به آنان ارسال شده است، خودداري كنند. ويروس 2000كه Lucky باعث پاك شدن پرونده هاي برنامه ويندوز مي شود ويروس 807esmeralda كه باعث تاخير در گشايش پرونده ها مي شود و كاربر تصور مي كند كه رايانه به طور موقت از كار افتاد ه ا ست و ويروس 1633Spaces كه آغاز فعاليت رايانه را مختل مي كند، از جمله اين ويروس هاي رايانه اي هستند.