Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780318-44873S6

Date of Document: 1999-06-08

افزايش نابساماني هاي رواني در كودكان امريكايي مكزيكي تبار گروه اجتماعي: مطالعات انجام شده روي مكزيكي هاي مهاجر در آمريكا نشان مي دهد، ميزان نابساماني هاي رواني در كودكان مكزيكي تبار كه درآمريكا به دنيا آمده اند، دو برابر شده است. به گزارش ايرنا، روزنامه واشنگتن پست در يكي از شماره هاي خود در نوشت، اين تحقيقات درصد اختلالات رواني بين كودكان مكزيكي كه تازه به آمريكا مهاجرت كرده اند و كودكان مكزيكي تبار كه در آمريكا به دنيا آمده اند، مقايسه شده است. برپايه اين گزارش، نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه ميزان نابساماني هاي رواني در كودكان آمريكايي مكزيكي تبار/48 1درصد است كه برابر با ميزان نابساماني هاي رواني مردم آمريكاست. در صورتي كه ميزان اختلالات رواني در ميان كودكان مكزيكي مهاجري كه كمتر از 13 سال در آمريكا بوده اند يا تازه به اين كشور مهاجرت /24 9 كرده اند درصد است. به گفته ويليام وگا به، نظر مي رسد كه تولد در آمريكا عامل مهم تري در بروز اختلال هاي رواني در مقايسه با عوامل ديگري نظير جنسيت، سن و موقعيت اجتماعي و اقتصادي باشد. وي مي گويد: كودكان آمريكايي تبار، زير فشارهاي شديد مالي قرار دارند، با اين وجود مشكلات مالي دليل اصلي نابساماني هاي رواني اين گروه نيست. وي اظهار مي دارد: به نظر قطع روابط و وابستگي هاي خانوادگي اين گروه در آمريكا مي تواند، عامل تعيين كننده اي در افزايش اختلالات رواني آنان باشد. در حالي كه در مكزيك و در ميان مكزيكي هاي تازه مهاجر روابط و تماس هاي خانوادگي براي آنان در درجه اول اهميت قرار دارد. بر اساس اين تحقيقات بدترين نوع مشكلات رواني در اين گروه اعتياد به مواد مخدر است. درصد اعتياد كودكان آمريكايي مكزيكي تبار چهار برابر كودكان مكزيكي است كه به آمريكا مهاجرت كرده اند. از جمله مشكلات رواني مهم ديگر اين گروه مي توان افسردگي واضطراب را نام برد.