Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780318-44873S3

Date of Document: 1999-06-08

مديران مسئول سه روزنامه: طرح اصلاح تحديدكننده است قانون مطبوعات جامعه ما صاحب سالمترين مطبوعات جهان است. اين طرحها مردم را به مشتريان رسانه هاي بيگانه تبديل خواهد كرد گروه اجتماعي: مديران مسئول روزنامه هاي صبح امروز، قدس و آريا طرح اصلاح قانون مطبوعات را محدود كننده و غيرضروري دانستند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي سعيد حجاريان مدير مسئول روزنامه صبح امروز در مورد اصلاح قانون مطبوعات گفت: مطبوعات تا انتخابات مجلس ششم گردنه هاي سهمگيني را پيش رو دارند گردنه هايي كه عبور از آنها بدون حمايت دولت امكان پذير نيست. حجاريان از دولت سيدمحمد خاتمي خواست تا از مطبوعات در برابر يك سلسله اقدامهاي محدود كننده حمايت كند. وي اظهار داشت: دولت بايد از مطبوعات حمايت كندچرا كه بامرگ هر زمينه روزنامه، انتشار شبنامه اي فراهم مي شود. مديرمسئول صبح امروز افزود: دولت براي حفظ امنيت عمومي بايد به مردم اجازه دهد تا عقايد خود را از طريق روزنامه ها بطور شفاف در معرض داوري قرار دهند. حجاريان گفت: اين اقدام موجب مي شود تا مجبور نگرديم با هزينه هاي گزاف مادي و معنوي، به جنگ شبنامه ها برويم. وي طرح جديد برخي نمايندگان مجلس را براي اصلاح قانون طرحي مطبوعات سياسي، و محدودكننده توصيف كرد و گفت كه اين طرح، از روح دادگاه مطبوعات كه در قانون اساسي به صورت اختصاصي به آن اشاره فاصله شده، دارد. مديرمسئول صبح امروز افزود: در قانون اساسي غير از محاكم محكمه هاي عمومي، نظامي و رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي هم پيش بيني شده است. قانونگذار قانون اساسي، براي مشروعيت محاكم رسيدگي به جرايم سياسي ومطبوعاتي دو شرط قائل شده است اول اينكه علني باشد و دوم اينكه در حضورهيات منصفه به عنوان نماينده و جدان عمومي برگزار شود. حجاريان تصريح كرد: به هر ميزان كه از اين دو ركن و شرط، فاصله گرفته شود، در واقع از ميزان وفاداري به روح قانون اساسي، فاصله گرفته مي شودوطرح جديد نمايندگان اين فاصله را ايجاد كرده است. مديرمسئول صبح امروز افزود: متاسفانه در طرحي كه پيشنهاد شده، تركيبي كه هيات منصفه را تعيين مي كند سمت گيري، سياسي خاصي را به ذهن متبادرمي كند. حجاريان گفت: قانون كنوني مطبوعات داراي، نواقصي است اما اگر قرارباشد اصلاحات مورد نظر به لحاظ محتوايي و سمت گيري خلاف، جريان آزاد اطلاعات باشد، طبعا قانون ناقص فعلي را بر يك قانون شبه كاملي كه به محدوديت هاي بيشتري مي انجامد، ترجيح مي دهيم. محمدرضا زهدي مدير مسئول روزنامه آريا نيز با تاكيد بر اين موضوع كه در شرايط حاضر قانون مطبوعات اصلا نيازي به اصلاح ندارد گفت: يك تفكر در جامعه مي خواهد از قانون مطبوعات يكسري محدوديتها بر مطبوعات اعمال كند. وي خاطر نشان كرد: تفكرات فوق ناشي از همان تفكراتي است كه جامعه را خودي به و غيرخودي و شهروندان را به درجه يك و دو تقسيم مي كند و نيزولايت فقيه را منحصر به خود مي دانند و مشكلات را بوجود مي آورند. وي نقش مردم در صحنه هاي سرنوشت ساز را با اهميت دانست و افزود: چنانچه با تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات، بعضي از روزنامه ها هم تعطيل شوند، مردم بطور طبيعي به كانالهاي ديگر از جمله كانالهاي اطلاع رساني بيگانه روي خواهند آورد. وي پيش بيني كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هوشياري و مقايسه طرح پيشنهادي اصلاح قانون مطبوعات و قانون فعلي و توجه به نظرهايي كه درمطبوعات مطرح مي شود، طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصويب نخواهند كرد. زهدي، با اشاره به احضارش به دادگاه مطبوعات و تعيين قرار وثيقه براي آزادي، گفت: در شرايطي كه هنوز وضعيت هيات منصفه و دادگاه مطبوعات روشن نيست، جاي تاسف است كه مديران مسئول روزنامه ها به دادگاه احضار و روانه زندان مي شوند. وي افزود: تعيين وثيقه براي آزادي مديران مسئول از طرف دادگاه غيرمنتظره است زيرا بايد ميان يك مدير مسئول روزنامه و يك مجرم معمولي كه احتمال فرار از محاكمه را دارد، تفاوت قائل شد. سيدجلال فياضي مديرمسئول روزنامه قدس هم اصلاح قانون مطبوعات را به مصلحت جامعه ندانست و افزود: در شرايط كنوني و با توجه به فضاي سياسي موجود، اصلاح قانون مطبوعات به حل مشكل منجر نخواهد شد. وي تاكيد كرد: مشكلاتي كه در جامعه بوجود مي آيد، از نارسايي هاي قانون مطبوعات ناشي نمي شود بلكه عدم اجراي صحيح اين قانون، مهمترين عامل بوجودآمدن مشكلات است. به باور مدير مسوءول روزنامه قدس، اگر بهترين قانون در، مورد مطبوعات وضع شود، اما خوب به اجرا در نيايد، مشكلات همچنان باقي خواهد ماند. فياضي گفت: بايد بين مطبوعات و مجلس تعامل بيشتري بوجود آيد تا اين كار مهم، در فضايي آرام صورت پذيرد. وي، درباره گرفتن وثيقه از مديران مسوءول مطبوعات گفت: اين گونه برخورد با رسانه ها، در شان كشور نيست و ضرورت دارد دستگاه قضايي، وزارت ارشاد وشهرداري تهران براي ترميم هيات منصفه به وحدت نظر دست پيدا كنند. فياضي از تعلل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ترميم هيات منصفه انتقاد كرد و گفت: مناسب بود تصميم گيري براي ترميم هيات منصفه، به نتيجه راي ديوان عدالت اداري موكول نمي شد تا به مرور شاهد تراكم پرونده هاي مطبوعاتي نبوديم.