Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780318-44872S18

Date of Document: 1999-06-08

نوآوران روش جديد درمان سرطان پوست لندن - گروهي از پژوهشگران انگليسي روش جديدي براي درمان سرطان پوست يافته اند آنها بااستفاده از يك پماد، سلولهاي سرطاني را از بين مي برند. اين پماد به پوست اطراف سلولهاي سرطاني ماليده پس مي شود از گذشتن 3 تا 4 ساعت، پماد به سلول هاي سرطاني جذب مي شود و سلولهاي سرطاني آن را به ماده حساس در برابر نور تبديل مي كنند. در اين زمان اشعه قرمز ليزر به سلولهاي سرطاني تابيده مي شود و موجب فعال شدن دارو در اين سلولها مي گردد. داروي فعال، سلولهاي سرطاني را نابود مي كند. دوره درمان با اين پماد 4 هفته است و در پايان دوره تمام سلولهاي سرطاني از بين مي روند. آزمايش اين روش در سرطانهاي سطحي پوست موفقيت آميز بوده است و پژوهشگران نسبت به كارايي آن در سرطانهاي عميق تر نيز بسيار اميدوارند.