Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780317-44869S8

Date of Document: 1999-06-07

در راهروهاي مجلس * در پي درج خبر طرح استيضاح وزير صنايع در همشهري مورخ /3/78 12ديروز شماري از نمايندگان مجلس با مراجعه به خبرنگار همشهري در مجلس درباره صحت خبر تشكيك كردند. يكي از نمايندگان گفت مدتها پيش، اين بحث در مجلس مطرح بود اما اكنون بعيد است كه مجلس آمادگي چنين برخوردي داشته باشد. يك نماينده ديگر نيز بدون تكذيب اصل خبر، گفت طرح استيضاح طرفداران زيادي ندارد. * جناحهاي سياسي مجلس ظرف روزهاي آينده براي بررسي طرحها و لوايح مهم از جمله طرح اصلاح قانون انتخابات و نظارت استصوابي جلسه تشكيل مي دهند. طرح اصلاح قانون مطبوعات نيز از جمله موارد مطرح براي اين جلسات است. قرار است جلسه نمايندگان حزبالله مجلس (جناح راست ) فردا تشكيل شود. دستور اين جلسه ارائه اخبار كشور، بحث در مورد طرحها و لوايح مهم كشور و انتخابات هيات رئيسه و گزارش نيري رئيس كميته امداد امام خميني (ره ) در مورد عملكرد اين كميته است. مجمع حزب الله مجلس (جناح چپ ) نيز قرار است جلسه مجمع عمومي خود را به زودي برگزار كند تا درباره موضوعات مهم مطرح در مجلس مانند نظارت استصوابي بحث و تبادل نظر كنند. گفته مي شود جناح چپ قصد دارد پيشنهاد محدود نظارت استصوابي را به 37 34 اصول قانون اساسي مطرح كند. براساس قانون اساسي اصل بر برائت است و همه حق دادخواهي در دادگاههاي صالحه را دارند. * يكي از نمايندگان اصفهان گفت: شماري از چهره هاي شاخص جناح راست فعاليت انتخاباتي خود را در اصفهان آغاز كرده اند. * جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ديروز در راهروهاي مجلس در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران درباره درخواست هاي صنفي دانشجويان دانشگاه آزاد گفت: كساني كه درخواست صنفي دارند مي توانند آن را ارائه دهند، يا ما مسئله را حل مي كنيم و يا آنان را قانع مي كنيم. وي گفت: در پشت اين قضايا كساني هستند كه قصد بهره برداري سياسي دارند. وي همچنين درخواست دانشجويان را براي تغيير مديريت دانشگاه آزاد واحد مركزي رد كرد و گفت: مدير فعلي اين واحد فردي متدين و استاد دانشگاه است. جاسبي همچنين خبر مربوط به جلسه خصوصي خود را با استادان دانشگاه آزاد در زمينه جلوگيري از آزاديهاي سياسي دانشجويان و پيشنهاد سخت گيري دروس براي پركردن وقت آنها دروغ محض خواند. * طرحي با عنوان ساماندهي نظام حمايت از اقشار نيازمند جامعه اخيرا در دستور كار كميسيونهاي بهداري و بهزيستي به عنوان كميسيون اصلي و ديوان محاسبات به عنوان كميسيون فرعي قرار گرفته كه در آن كليه امور مربوط به حمايت هاي غيربيمه اي محرومين كشور و اقشار آسيبپذير صرفا به عهده كميته امداد امام خميني ( ره ) واگذار شده است. براساس اين طرح، كليه برنامه هاي حمايتي دستگاههاي دولتي و نهادهايي كه وظايف مشابه دارند، از آنها منتزع و با اعتبارات و امكانات مربوطه، به كميته امداد منتقل مي شود. در اين طرح تنها وظيفه سازمان بهزيستي، ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت ها، توان بخشي و بازپروري معلولين جسمي و ذهني و رواني عنوان شده در است يكي از تبصره هاي اين طرح آمده است كه آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت و كميته امداد تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. يكي از نمايندگان مجلس اين طرح را در جهت گسترش بودجه، اختيارات و وظايف كميته امداد امام خميني ( ره ) در حد يك وزارتخانه كه مي توانست نام آن وزارت رفاه اجتماعي باشد دانست و گفت: كميته امداد امام خميني با اين شرح وظايف و بودجه در حد يك دستگاه دولتي، در مقابل مجلس نيز پاسخگو نيست و مجلس نظارتي بر نحوه هزينه بودجه آن نخواهد داشت. اين طرح به امضاي شانزده نفر از نمايندگان جناح راست رسيده است. در صورت تصويب اين طرح در مجلس، سازمان بهزيستي كه دولتي است و هم اكنون ارائه خدماتش به محرومين بيش از كميته امداد امام خميني ( ره ) است عملا نقش حاشيه اي خواهد گرفت. لازم به ذكر است كه در جلسه فرداي نمايندگان حزبالله، نيري قائم مقام كميته امداد امام خميني ( ره ) گزارش عملكرد اين كميته را به اطلاع نمايندگان جناح راست خواهد رساند. گفته مي شود اين گزارش در جهت زمينه سازي براي تصويب طرح مزبور است. * روز گذشته لايحه دولت براي اصلاح اساسنامه هايي كه به موجب قانون تصويب آن به دولت محول شده است در مجلس رد شد. اين لايحه در كميسيون اداري و استخدامي رد شده بود، ديروز به هنگام راي گيري با قيام و قعود آقاي حسن روحاني اعلام كرد كه به اتفاق آراي منشي ها، لايحه تصويب شد. ولي عده اي از نمايندگان نسبت به راي گيري تشكيك كردند و پس از راي گيري مخفي و با ورقه، با اختلاف راي كمي لايحه مزبور رد شد. گفته مي شود اين لايحه كمك زيادي به دولت مي كرد تا بتواند شركت هاي دولتي را كنترل كند و از گسترش شركت هاي اقماري كه نه دولتي اند و نه خصوصي، جلوگيري ولي كند با رد لايحه در مجلس كه مخالفان عمده آن نمايندگان جناح راست بودند، دست دولت در اين زمينه بسته شد.