Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780317-44862S4

Date of Document: 1999-06-07

بخشش قاتل پاي چوبه دار قزوين - خبرنگار همشهري: تنها ولي دم يك مقتول با عفو قاتل كه محكوم به قصاص شده بود وي را از مرگ نجات داد. حيدر مافي كه در يك درگيري جوان 21 ساله اي به نام احد مافي را در آبيك به قتل رسانده بود با حكم دادگاه به قصاص محكوم شد و حكم صادره پس از تاييد در ديوانعالي كشور براي اجرا به شعبه اجراي احكام دادگستري قزوين سپرده شد ولي مادر مقتول كه تنها ولي دم وي به شمار مي رفت با اعلام گذشت خود موجب نجات قاتل از قصاص شد. بانو مافي مادر مقتول كه عفو خود را در زمان انتقال قاتل جهت اجراي حكم اعلام كرده بود دليل كار خود را شادي روح فرزندش و وجود اطفال كوچك قاتل خواند.