Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780317-44858S10

Date of Document: 1999-06-07

ع. ك - از كاشان: آقاي خاتمي از طرف جوانان كاشان مامور رساندن اين پيام به شما هستم: ايران با شما از هميشه زيباتر است و حضور شما انقلاب را براي ما زنده مي كند. آقاي خاتمي ما مي دانيم كه شما براي تحقق اهدافتان با مشكلات زيادي مواجه مي باشيد، اصلا جاي نگراني نيست شما مي توانيد روي ما حساب كنيد. منتظر ديدار با شما در كاشان هستيم تا با ديدن آن چهره معصوم تمام غمهاي دنيا از بين برود. ما اهل كاشانيم نه اهل كوفه. س - الف از تهران: خاتمي عزيز: مي دانم كه در پس آن چهره صبور و مهربان و آن لبخندهاي سرشار از شور زندگي، داغدار سختي هايي هستي كه در اين دو سال بر تو گذشته است. اما مي خواهم براي هزارمين بار با تو از دوم خرداد 76 از بگويم آن جمعه اي كه با شور و اشتياقي بي پايان با شناسنامه و خودكاري در دست از خانه بيرون آن آمدم روز در هر كوچه و خيابان به هر جا مي نگريستي جوانان پرشوري را مي ديدي كه شناسنامه به دست به سوي حوزه هاي انتخاباتي مي دويدند. در نگاه تمام آنها برقي بود كه خاموش فرياد مي زد: فقط خاتمي. آنها بر شتاب قدمهايشان مي افزودند تا نامي را كه مدتها بود بر سر در قلبهايشان حك كرده بودند، روي كاغذ بياورند. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر ( فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.