Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44854S1

Date of Document: 1999-06-06

رهبر انقلاب با تاكيد بر مساله ولايت به عنوان مسلمات فقه شيعه: امام ولايت فقيه را به شكلي مستدل، مستحكم، ريشه دار قابل فهم و قبول براي هر انسان صاحبنظري در آورد امام به عنوان مظهر نوآوري علمي، تبحر در فقه و اصول، مجموعه اي از جوانان فاضل، فعال و پرشور وشوق را، جذب درس خود كردند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: همزمان با دهمين سالگرد عروج ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي صدها ايران، هزار تن از عزاداران خميني كبير ( ره ) نماز، جمعه اين هفته تهران را به امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حرم مطهر امام خميني ( ره ) و صحن هاي اطراف آن اقامه كردند. امام جمعه تهران در خطبه اول نماز، خصوصيات و ويژگيهاي ممتاز امام خميني (ره ) را تبيين كردند و فرمودند: خصوصيت بزرگ امام تقوا بود وهمين امر بود كه رحمت الهي را برروي آن مرد بزرگ باز كرد، اولين و آخرين دستورالعمل پيامبران و جانشينان آنان تقواي الهي بوده است، زيرا تقوامي تواند رحمت و هدايت الهي را متوجه خود و جامعه باتقوا كند. حضرت آيت الله خامنه اي از آشنايي با ابعاد و شخصيت ممتاز امام خميني ( ره )به عنوان نياز نسل جوان و بانشاط امروز كشور ياد كردند و فرمودند: درست است كه شاگردان و پيروان امام، ايشان را در حد بالايي از عشق ومحبت دوست مي داشتند اما منشاء اين محبت، همان خصوصياتي بود كه درامام عزيز وجود داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامي آشكار شدن ابعاد وجودي شخصيت امام خميني (ره ) را متاثر از انجام تكليف شرعي خود دانستند و فرمودند: امام بزرگواربراي آنكه زيبايي ها و درخشندگي هاي وجودي خود را به رخ بكشد هيچ عجله اي نداشت و هرجا كه تكليف شرعي، او را وادار به انجام حركتي كرد، يك بعدشخصيتي امام آشكار شد. مقام معظم رهبري، با بيان ويژگيهاي شخصيتي امام خميني ( ره ) در دوران تشكيل جلسات درس در حوزه علميه قم فرمودند: امام به عنوان مظهر نوآوري علمي، تبحر در فقه و اصول، مجموعه اي از جوانان فاضل، فعال و پرشور وشوق را، جذب درس خود كردند و در حالي كه اساتيد برجسته ديگري در قم ومشهد حضور داشتند، دلهاي جوان، كوشا، علاقمند و استعدادهاي خوب، مجذوبدرس امام بودند. حضرت آيت الله خامنه اي از امام خميني ( ره ) به عنوان معلم اخلاق و عامل به درسهاي اخلاق ياد كردند و فرمودند: باطن اين شخصيت بزرگ سرشار از خصوصيات ناشناخته براي مردم آن روز بود و ايشان تنها به عنوان يك استاد شاگرد عالم، پرور و تهذيبكننده اخلاق شناخته مي شد و در سال 1340 يعني پس از فوت مرحوم آيت الله بروجردي اين مرد بزرگ نشان داد كه درس اخلاق فقط براي ياددادن نبوده است و همه ديدند كه او خود عامل به درسهاي اخلاق و تهذيب نفس بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي بر روي گردان بودن امام خميني ( ره ) از مقام ومنصب و رتبه، حتي از بعد معنوي آن تاكيد كردند و فرمودند: در سال 1342 ودر هنگام شروع نهضت اسلامي بعد ديگري از خصوصيات وجودي امام يعني هوشياري و تيزفهمي ايشان، روشن شد و غيرت ديني، او را وادار كرد كه در مساله مربوط به تصويبنامه رژيم شاه داير بر حذف قيد مسلمان بودن منتخبين مجلس فرمايشي شوراي ملي و نيز سوگند آنان به قرآن كريم ايستادگي كند و درمبارزه با اين مساله ضد اسلامي پيشقدم شود. مقام معظم از رهبري، قدرت رهبري، شجاعت سياسي و آشنايي با ريزه كاريهاي دشمن به عنوان ابعاد ديگري از خصوصيات وجودي امام بزرگوار ياد كردند وفرمودند: در سال 42 يعني سال دوم مبارزه كه زمان شدت عمل، فشارها وكشتارهابود، امام همانند خورشيدي در آسمان ملت ايران ظاهر شد و عظمت امام در موضع يك مرد فداكار، يك مرد جهاني، ميهني و اسلامي كه از صراحت وشجاعت لازم براي بسيج مردم برخوردار است آشكار گرديد و ملت احساس كرد كه پشت و پناهي و قله عظيمي وجود دارد كه مي تواند به او تكيه كند. حضرت آيت الله خامنه اي، بروز ابعاد تازه اي از شخصيت كم نظير و استثنايي امام بزرگوار در دوران تبعيد ايشان در سال 1342 را خاطرنشان كردند وفرمودند: امام خميني (ره ) در سال 14مدت مبارزات اسلامي را از راه دور و به معناي واقعي كلمه رهبري كرد. نهضت امام، متكي به تشكيلات حزبي نبود بلكه متن مردم مخاطب اصلي امام در اعلاميه هاي ايشان به شمار مي رفت و او توانست دراين مدت، مايه هاي تفكر و نهضت اسلامي را در اذهان مردم، عميق و در سطح جامعه توسعه دهد و با متوجه كردن دلها و ذهنهاي جوانان به افكار زمينه اسلامي، لازم براي تحقق اين انقلاب عظيم را فراهم رهبر سازد معظم انقلاب اسلامي افزودند: حضور امام در تمامي قضاياي مهم محسوس بود و تحت تاثير اين حضور، افكار غير اسلامي و ضد اسلامي به انزواكشيده شد و تفكر منطقي و مستحكم اسلامي، روز به روز غلبه خود را آشكار واثبات كرد. مقام معظم رهبري بر نقش امام خميني ( ره ) در تبيين و تدوين فكر ولايت فقيه در سال 1347 تاكيد كردند و فرمودند: ولايت جزو مسلمات فقه شيعه است و اينكه بعضي ها مي گويند امام خميني (ره ) ولايت فقيه را ابتكار كرد و ساير علماآن را قبول نداشتند، ناشي از بي اطلاعي آنان است، كسي كه با كلمات فقهاآشناست مي داند كه مساله ولايت فقيه در زمره مسائل روشن و واضح فقه شيعه است و كاري كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توجه به آفاق جديد و عظيم دنياي امروز و سياست ها و مكتبهاي موجود آن مدون كند و آن را به شكلي مستحكم، مستدل، ريشه دار، همراه با كيفيت و قابل فهم و قبول براي هر انسان صاحبنظري درآورد. حضرت آيت الله خامنه اي يكي ديگر از خصوصيات عظيم امام در ماجراي درگذشت فرزند ايشان را يادآور شدند و فرمودند: امام درسن 80 سالگي فرزندفاضل و برجسته خود را كه عالمي فاضل، ممتاز و اميدي براي آينده ايران بود از دست داد ولي در برابر مصيبت ها و سختي هايي كه در دوران انقلاب براووارد شد همچون كوهي استوار ايستاد و آن را تحمل كرد و اين همه، ريشه در عظمت روحي امام داشت كه توانست مرگ فرزند عزيز خود را به عنوان لطف پنهاني خداوند تلقي كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان از امام به عنوان يك فرمانده نظامي در جنگ ياد كرد و با تاكيد بر نقش امام در حمايت از محرومان گفت: امام، بنياد مسكن، كميته امداد بنياد جانبازان و بنياد 15 خرداد رابراي كمك رساني به مردم محروم ايجاد كرد. امام در جنگ و صلح يك انسان مقتدر و بااراده بود و در زندگي شخصي و خصوصي خود انسان زاهد، عارف وبريده از دنيا بود. امام براي خود ذخيره دنيوي و افزون طلبي نداشت و صدهاميليون مال شخصي خود را براي آباداني و كمك به فقرا خرج كرد. اواهل خلوت و عبادت، دعا، ارتباط با خدا، شعر، معنويت، عرفان و ذوق بودو با آنكه چهره او دشمنان ايران رابه خود مي لرزاند، وقتي مسائل عاطفي وانساني پيش مي آمد يك انسان لطيف و مهربان بود. مقام معظم رهبري امام خميني (ره ) را عامل به دين، متقي و مطيع امر خداتوصيف كردند و فرمودند: امام بارها گفت كه هرچه هست از خداست و انقلابرا خدا پيروز كرد و در واقع او، در حكم الهي حل شده بود. حضرت آيت الله خامنه اي، ويژگي هاي شخصيتي امام خميني (ره ) را كه دردوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بروز كرد تبيين كردند و فرمودند: آنچه كه در دوره بعد از تشكيل نظام جمهوري اسلامي از ابعاد وجودي امام بزرگوار مشاهده شد، به مراتب مهمتر و عظيم تر است. چهره امام به عنوان رهبرو زمامدار و چهره امام به عنوان زاهد و عارف دو بعد برجسته و ممتاز شخصيت ايشان است كه تركيب اين دو با هم جز در پيامبران الهي يافت نمي شود و اين امر از حقايقي است كه ملت ايران آن را لمس كرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: امام خميني ( ره ) در چهره يك حاكم وزمامدار، مردي هوشيار، باتدبير، مبتكر و دريادل بود كه هيچ حادثه سنگيني در طول ده سال رهبري او مانند ترورها و محاصره اقتصادي نتوانست امام را شكست دهد. حضرت آيت الله خامنه اي تاكيد كردند: بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از صميم قلب به مردم و آراي آنان اعتقاد داشت. دورانديشي، دشمن شناسي واعتماد به دوست از صفات امام بشمار مي رفت و ضربه اي كه به دشمن وارد قاطعانه مي كرد، بود و اين همان چيزهايي است كه مايه امتياز يك زمامدار كارآمد ومتدين محسوب مي شود. مقام معظم رهبري برگزاري انتخابات مكرر بلافاصله پس از پيروزي انقلاباسلامي را گوياي اعتقاد واقعي امام به آراي مردم دانستند و فرمودند: مردم غير از سياست بازها هستند. امام به مردم اعتماد كامل داشت اما بسياري ازگروهها و احزاب را باور نداشت و سر رشته كار را به دست سياست بازها نمي داد. حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه دوم نماز ادامه راه و خط امام پس از ارتحال ملكوتي ايشان را حركتي بر اساس تجربه و آگاهي دانستند و از راه امام به عنوان راه نجات كشور ياد كردند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با بيان ويژگي هاي راه و خط امام فرمودند: ازنظر امام، اسلام و دين در درجه اول اهميت قرار داشت و امام هيچ ارزشي رابالاتر از ارزش اسلام به حساب نمي آورد. هدف از انقلاب و نهضت امام حاكميت بخشيدن به دين خدا بود و مردم نيز با انگيزه اسلامي، به نظام و انقلاباستقرار و استمرار بخشيدند. مقام معظم رهبري از صراحت امام (ره ) در بيان خواست اسلامي خود به عنوان رمز و راز موفقيت امام ياد كردند و با تاكيد بر اسلاميت نظام فرمودند: امام به يك كلمه كم يا زيادشدن اسلام در قالب نظام و يا مسامحه در مسائل مربوط به اسلام راضي نمي شد، نظام اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، دولت اسلامي و قضاوت اسلامي هدف و خواست امام بود و همواره تاكيد داشت كه دستگاههاي گوناگون بايد بر طبق مصالح اسلام، حركت كنند. حضرت آيت الله خامنه اي بر اهميت پايبندي به اسلام در عمل فردي و رعايت اصل موعظه، نصيحت و استفاده از زبان خوش از ديدگاه امام خميني ( ره )تاكيد كردند و با بيان ضرورت توجه به راي و خواست مردم در نظام اسلامي فرمودند: بدون آرا، حضور و تحقق خواست مردم، خيمه نظام اسلامي برپانمي شود و بقاء پيدا نمي كند، بنابر اين، در نظام اسلامي هيچكس نبايد راي وخواست مردم را انكار كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي آزادي فكر و اتكاء به آرا مردم را سرخط مهم راه امام توصيف كردند و فرمودند: امام حركت نظام اسلامي را بر اين خط قرار داد و اكنون تازه از راه رسيده ها مي خواهند آزادي فكر و راي رابه دستگاه نظام اسلامي ياد دهند و آن را تلقين كنند. آنها بايد بدانندكه مسئولان كشور يعني شاگردان و دست پروردگان امام، اين حقايق را باور عميقا كرده اند و نيازي نيست كه عده اي بخواهند اين مفاهيم را به آنان ياد دهند. مقام معظم رهبري عدالت اجتماعي را از شعارهاي اصلي نظام دانستند وفرمودند: انقلاب بر اساس ايمان اسلامي شكل گرفت اما اين مساله به معناي آن نيست كه انقلاب نبايد به زندگي مردم، اقتصاد جامعه و رفاه اجتماعي بپردازد. رسيدگي به طبقات محروم و مستضعف همواره مورد نظر امام بودو امروز دولت خدمتگزار بيشترين اهتمام خود را براي رسيدگي به طبقات محروم جامعه بكار گرفته است و به بركت عنصر عدالت اجتماعي كه در خط امام وجوددارد، خدمات عظيمي نيز براي محرومان جامعه به انجام رسيده است. حضرت آيت الله خامنه اي دشمن شناسي و فريب نخوردن از دشمن را عنصر ديگري از راه امام برشمردند و فرمودند: سالهاي متمادي است كه انقلاب و نظام اسلامي، جهانخواران را از اين سفره به يغما رفته محروم كرده است و اكنون شاهداين واقعيت روشن هستيم كه دشمنان اسلام در تبليغات خود و در محاصره اقتصادي عليه اين نظام چگونه خصومت مي ورزند و با صراحت اعلام مي كنند كه استقلال كشور، براي آمريكا و جهانخواران قابل قبول نيست. آنها دشمن اسلام هستندزيرا اسلام موجب بيداري ملت و دست ردي است كه ملت بر سينه دشمنان زده بنابراين است، ما نيز بايد همچون امام، دشمن شناس باشيم و در برابر روشهاي تبليغاتي و سياسي دشمن ايستادگي كنيم. رهبر معظم انقلاب اسلامي حساس بودن نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان راسرخط ديگري از خصوصيات امام خميني (ره ) دانستند و فرمودند: عمق مسلمانان، استراتژيك نظام اسلامي به حساب مي آيند و ملتهاي مسلمان در آسيا وآفريقا و در منطقه ما طرفدار نظام اسلامي هستند و اين اظهار ارادتي كه آنان به امام و انقلاب كرده و مي كنند پيش از اين سابقه نداشته است و اين همه ناشي از اسلام است. مقام معظم رهبري بر اهميت تعالي علمي و سازندگي كشور به عنوان يكي از سرفصل هاي عمده خط امام تاكيد كردند و در ادامه سخنانشان با بيان كارهاي عظيم انجام شده در طول سالهاي پس از انقلاب فرمودند: به بركت پيروي از راه امام، كارهاي بسيار بزرگي در ايران اسلامي به انجام رسيده است ودر سايه همين تلاشها و لطف و تفضل خداوند متعال، بنايي كه امام ساخت امروزمستحكم تر از هميشه است و ريشه عميقي دارد. حضرت آيت الله خامنه اي ضمن برشمردن برخي از دستاوردهاي عظيم انقلاباسلامي فرمودند: به لطف خداوند و با دست قدرت هزار 50الهي تن از اسراي ما بدون هيچگونه دغدغه اي به وطن برگشتند، بلوك شوروي كه يك مزاحم ومعارض بود متلاشي شد، ملت ايران به موفقيت هاي بزرگي دست يافت و انتخابات گوناگون با حضور برجسته مردم برگزار شد كه حضور ميليوني 30مردم درانتخابات رياست جمهوري يكي از آنها بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي ملت ايران را ملتي جوان، زنده و با نشاط توصيف كردند و فرمودند: افتخار مي كنيم كه مسئوليني مومن، بي طمع، بي غرض و مردمي، قواي سه گانه كشور را اداره مي كنند و افتخار مي كنيم كه با وجوددشمني استكبار و توطئه هاي گوناگون، ملت ايران و مسئولان نظام اسلامي توانسته اند راه طولاني و دشوار انقلاب را به پيش ببرند و كشور را بسازند وان شاءالله روز به روز اين سازندگي بيشتر و پايه هاي اسلام و تعبد به اسلام در اين كشور مستحكم تر خواهد شد. مقام معظم رهبري آينده اي درخشان را براي ملت ايران نويد دادند وفرمودند: كساني كه تصور مي كنند اين مردم از دين، اسلام، قرآن، روحانيت وامام خود روي برگردان خواهند شد و گوش خوابانده اند كه شايد مردم ازجمهوري اسلامي برگردند، بايد بدانند كه از اين ملت تودهني خواهند خورد وسرنوشت آنان، سرنوشت كساني است كه خيال مي كردند انقلاب اسلامي ظرف ماههاي اول از بين خواهد رفت و ياخيال مي كردند كه در اول جنگ و ظرف يك هفته مي توانند ايران را فتح كننداما از ملت ايران تودهني و سيلي محكمي خوردند. آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان تاكيد كردند: آينده متعلق به ملت ايران و اسلام است و روز به روز خورشيد درخشان اسلام نوراني تر خواهد شد ودنيا را هرچه بيشتر گرم و نوراني خواهد كرد.