Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44852S1

Date of Document: 1999-06-06

چند منظوره بودن بوستانها، كاربري آنها را مضاعف كرده است: بيش از 700 بوستان در تهران، پذيراي تعطيلات تابستاني شهروندان گروه شهري: شهرداري تهران صدها بوستان محلي، منطقه اي و شهري را به منظور استفاده شهروندان، مهياو بهينه سازي كرد. به گزارش خبرنگار ما، با پايان امتحانات درسي و آغاز تعطيلات تابستاني، مدارس تمايل شهروندان به طبيعت گردي و حضور در بوستانها و تفرجگاهها به منظور پركردن اوقات فراغت به شدت افزايش مي يابد. از اين رو شهرداري تهران از چندي پيش به بازپيرايي و بهينه سازي بوستانها در تمامي نقاط شهر اقدام كرده است. يك مقام مسئول در شهرداري تهران مي گويدبوستان 769 محلي ناحيه اي منطقه اي و شهري به وسعت 12 ميليون و هزار 742 و 655 مترمربع به منظور استفاده شهروندان در نقاط مختلف تهران بازسازي و مهيا شده است و اكثر اين بوستانها داراي كاربري هاي آموزشي، فراغتي و حتي ورزشي هستند. از جمله اقدامات شهرداري تهران طي يك دهه گذشته احداث و توسعه بوستانهاي محلي، منطقه اي و شهري است و در اين راستا سعي بر آن بوده كه اين فضاها داراي كاربري هاي گوناگون و متنوع باشد. نتيجه يك تحقيق ميداني نشان مي دهد چند منظوره بودن بوستانها موجب شده است ساعات حضور شهروندان در اين فضاها افزايش براساس يابد اظهارات مسئول يك بوستان شهري، متوسط زمان حضور شهروندان به صورت انفرادي و گروهي (خانوادگي ) به ترتيب 1 تا 2 ساعت و 3 تا 5 ساعت در هر نوبت است. همچنين به طور متوسط شهروندان 2 بار در هفته به بوستان هاي منطقه اي مراجعه و ساعاتي ا ز اوقات فراغت خود را در اين مكانها سپري مي كنند. شهرداري تهران طي سالهاي اخير و با آگاهي از تاثير وجودي بوستان در كنش هاي توسعه شهروندان، و احداث بوستانهاي شهري، محلي، ناحيه اي و حتي منطقه اي را در سرلوحه كارهاي خدماتي و گسترش فضاي سبز قرار داده است كه خوشبختانه امروزه استقبال خوبي از بوستانهاي محلي و منطقه اي مي شود. احداث اين قبيل بوستانها، علاوه بر كاهش سفرهاي درون شهري و محدودشدن سفرها در سطح مناطق، موجب كاهش ميزان آلاينده ها و نيز از سويي حفظ توان مالي شهروندان مي شود. همچنين كاهش ناهنجاريها و از سويي تقويت روابط اجتماعي ساكنين مناطق با يكديگر از ديگر آثار و پيامدهاي مثبت احداث بوستانهاي محلي و منطقه اي است. خبرنگار ما در ادامه گزارش خود مي نويسد: با توجه به هزينه هاي صرف شده جهت احداث و بهينه سازي بوستانها، ضروري است شهروندان در حفظ و نگهداري امكانات به كار گرفته شده در اين فضاها دقت و احساس مسئوليت كنند.