Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44851S1

Date of Document: 1999-06-06

نگاهي به جايگاه اسلام در كره جنوبي به كوشش: مرتضي سلطانپور * مسلمانان كره اي با اشتياق فراوان مبادرت به تبليغ اسلام نمودند، نتيجه امر آن شد كه تعداد مسلمانان كره اي كه تا سال 1970 به 3700 نفر مي رسيد به طور ناگهاني افزايش يافت. در سال 1976 فدراسيون مسلمانان كره جنوبي اقدام به تاسيس مركز اسلامي كره نمود و مركز آموزش زبان عربي نيز در اين فدراسيون فعاليت خود را آغاز كرد جستارگشايي: زماني كه حضرت محمد ( ص ) در سرزمين گرم و خشك حجاز از طرف خداوند ماموريت يافت تا كاملترين آيين و راهنماي بشريت را به مردم ابلاغ نمايد، هيچ كس باور نمي كرد كه در طول چند قرن اسلام به دومين مذهب بزرگ در جهان تبديل گردد. دين محمد (ص ) آيين دوستي، مساوات، برابري، برادري و عشق به يكديگر و هرآنچه خوبي است در اين عالم بود. اراده خداوند تبارك و تعالي براين امر استوار گرديد تا پيروان اين مكتب حيات بخش زيباترين جلوه هاي بشري را در طول تاريخ به جهانيان نشان دهند. تاريخ اسلام نشان مي دهد هرجا اسلام در آن مكان جاي يافته است و دم از محبت و عشق و دوستي و نجابت زده از فراز و نشيبهاي فراوان گذشته و صحنه هاي زيبايي را از قدرت خداوند نشان انسانهاي تشنه عدالت و محبت و دوستي داده است. اما اين آيين در سرزمينهاي شرق آسياغريب است. غربتي كه با كمي توجه به آن مي توان تحول عظيم در اين منطقه از جهان ايجاد نمود. پيش از اين درباره وضعيت دين اسلام در چين مطلبي در اين صفحه آمده بود و در همين راستا دومين مطلب به وضعيت مسلمانان در كره جنوبي مي پردازد. در شبه جزيره كره اين سرزمين دور افتاده از كشورهاي اسلامي مسلمانان نجيبي زندگي مي كنند كه در عين بي توجهي به آنان به دليل اقليت در بودن، حد توان آيين خود را حفظ كرده اند. اصولا مردم شرق آسيا انسانهاي سخت كوش، مقاوم و نجيب مي باشند اين مردم در صورتي كه يك آييني را بپذيرند از آن با تمام قدرت دفاع مي كنند. با هم نوشته زير را مي خوانيم. گروه معارف مورخان كره اي مي گويند براي اولين بار اسلام توسط مسلمانان ايراني و عرب و از طريق تجار مسلمان كه به چين سفر مي كردند وارد، سرزمين كره در شد كتاب تاريخ اسلام در كره آمده است بعد از تماس اقوام پرشيا و عرب با چين در قرن نهم ميلادي و سپس تماس آنان با كره ايها، اولين تماسهاي بين مسلمانان و اقوام كره اي برقرار گرديد. در اين دوران در شبه جزيره سه كشور كوريا در شمال و بك چه در جنوب شرقي اوشيلا در جنوب غربي شبه جزيره حاكميت داشتند. از چگونگي اين اولين تماس اطلاع زيادي در دست نيست ولي قرائن تاريخي نشان مي دهد كه تجار مسلمان براي خريد طلا و مس به اين سرزمين آمده و به همراه خود عطر و دارو به اين سرزمين مي آوردند. در قرن يازدهم ميلادي يعني 400 سال بعد از ظهور اسلام در شبه جزيره كره دولت كوريا حاكميت داشت. در اين دوران مورخان مي نويسند يك بار 100 نفر از تجار و بازرگانان عرب جهت امر تجارت به اين سرزمين سفر نمودند و تاثيرات فراواني بر فرهنگ اين مردم گذاشتند. همچنين طبق اسناد تاريخي در قرن سيزدهم و چهاردهم تاثيرات فرهنگ اسلامي در فرهنگ كره كاملا مشاهده مي شود. مي گويند در اين دوران كه مصادف با حمله مغولان به كره بود (سال 1270 ميلادي ) تعدادي از مسلمانان در دربار مغولان فعاليت داشتند و آنان به همراه فرماندهان مغول وارد كره شدند. به طوري كه براي خود در كره مسجدي را تحت عنوان مسجد يي گوان تاسيس نمودند و اين مسلمانان در دوران حاكميت دولت كوريا مراسم مذهبي برپا كرده و براي شاهان اين سلسله دعا مي كردند. اما با شروع قرن پانزدهم و كنترل شبه جزيره توسط شاهان سلسله چوسون نفوذ اسلام در اين سرزمين قطع مي گردد. پادشاهان سلسله چوسون بر گسترش آيين كنفوسيوس تاكيد و فعاليت ديگر مذاهب را بشدت كنترل مي نمودند و اين امر تا اوايل قرن بيستم ادامه يافت يعني به مدت 500 سال آيين كنفوسيوس فرصت يافت تا نفوذ خود را به عميق ترين رگه هاي اجتماعي كره گسترش داده و فرهنگ كره جنوبي تاثير فراواني از اين آيين به همراه دارد. اما در اوايل قرن بيستم و با انقراض دولت چوسون در كره مجددا اسلام در اين سرزمين نفوذ يافت. شروع ورود اسلام به كره در تاريخ معاصر در سال 1920 ميلادي مي باشد. در اين سال در اثر انقلاب بلشويكي در شوروي سابق و كوچ اجباري تركمنهاي روسيه به سرزمينهاي منچوري تعداد زيادي از آنان كه در حدود 200 نفر بودند به كره پناهنده شدند. اين مسلمانان در سئول مسجد و قبرستان مخصوص خود داشته و همچنين مبادرت به چاپ قرآن مجيد اما نمودند اين مسلمانان در اثر جنگ دو كره در سال 1950 و درگيريهاي سياسي در اين كشور مجبور به ترك كره شدند و 30 سال اقامت آنان در كره تاثير زيادي بر مردم اين كشور نداشت و اسلام نتوانست جاي پايي براي خود باز كند. اما با رفتن اين مسلمانان از كره شمع فروزان اسلام در كره خاموش نگرديد و اين بار اين مسلمانان تركيه بودند كه باعث رونق نسبي اسلام در اين سرزمين دور افتاده شدند. دهه 1950 را مي توان نقطه عطفي در گسترش و نفوذ اسلام در كره جنوبي ناميد. در جنگ دو كره سربازان كشورهاي زيادي در آن شركت نمودند اما سربازان مسلمانان تركيه بعد از نيروهاي آمريكا بيشترين تعداد را در قالب نيروهاي سازمان تشكيل مي دادند. نوع رفتار و عملكرد اين سربازان تاثير فراواني بر مردم فقير كره جنوبي در آن مقطع نهاد. سربازان تركيه داراي اخلاق اسلامي درست، رفتار و منش كاملا مردمي بودند و همين امر باعث علاقه كره ايها به آيين اسلام گرديد. آموزش اسلام در ميان سربازان تركيه بسيار با اهميت تلقي مي شد. بدين ترتيب اولين كره ايهايي كه تحت تاثير رفتار سربازان ترك قرار گرفته و مسلمان شدند عبارتند از عبدالله كيم يونگ تو و عثمان كيم جين گيو. در واقع اين دو نفر اولين مسلمانان در كره جنوبي در قرن حاضر محسوب مي شوند. اين دو مسلمان كره اي در سال 1955 اولين هسته فدراسيون مسلمانان كره جنوبي را بنا نهادند و در همين سال با حمايت سربازان مسلمان تركيه در منطقه بازار كنوني سئول تون ده مون محلي را براي مسجد كرايه نمودند و امام ترك سربازان براي ترويج اسلام در اين مكان به موعظه مي پرداخت. طولي نكشيد كه به دليل بالا بودن بي سوادي در كره، تركها در اين كشور مدرسه اي تاسيس نمودند و مي گويند در آن مقطع 80 نفر دانش آموز داشته است. بدين ترتيب مسلمانان كره جنوبي وارد دهه 1960 ميلادي شدند و از اين سال تا سال 1965 نوبت به مالزيهايي رسيد كه جهت گسترش اسلام در كره جنوبي فعاليت نمايند. در اين هنگام مسلمانان كره اي تصميم مي گيرند كه روابط خود را با كشورهاي اسلامي گسترش در دهند سال 1960 عثمان اولين مسلمان كره اي به همراه ديگر مسلمان اين كشور آقاي سوجونگ كيل به مدت يكسال جهت معرفي اسلام در كره نزد كشورهاي اسلامي به مالزي، عربستان و پاكستان سفر نمودند. در واقع در همين سال بود كه اولين بار مسلمانان كره براي مراسم حج به عربستان سفر كردند. نتيجه فعاليت مسلمانان كره اي باعث گرديد تا دولت مالزي توجه جدي به اسلام در كره جنوبي بدين بنمايد ترتيب در سال 1961 دولت مالزي يك هيات 14 نفره را جهت بررسي وضعيت مسلمانان در كره به رياست يكي از نمايندگان مجلس اين كشور به كره جنوبي اعزام داشت و نتيجه اين سفر آن شد كه مالزي به 10 تن از دانشجويان مسلمان كره اي 3 زن و 7 مرد بورسيه تحصيلي اعطا نمود. يكي از آنان آقاي سليمان لي امامت فعلي مسجد مركزي سئول مي باشد سپس در سال 1963 با سفر رياست مجلس مالزي به كره دولت اين كشور مبلغ 33 هزار دلار در اختيار تشكيلات تازه كار فدراسيون مسلمانان كره قرار متعاقب داد اين امر موضوع تاسيس مسجد سئول مطرح مي گردد. اما به دليل گستردگي طرح و نيز كم شدن كمك و فعاليت دولت مالزي از مسلمانان كره اي روياي شيرين داشتن محلي براي عبادت به بوته فراموشي سپرده مي شود. اين موضوع باعث دلسردي و نااميدي شديد مسلمانان كره اي گرديد و روز به روز تعداد آنان كم مي شد به طوري كه فعاليت فدراسيون نيز با ركود كامل در سال 1965 روبه رو مي گردد. اما اين پايان ماجرا نيست و غافل از آن كه نور اسلام در هر سرزميني شروع به تابيدن نمايد پاياني بر آن متصور نيست. به هر حال سال 1965 سال نااميدي و ياس براي مسلمانان كره اي محسوب مي گردد، اما مسلمانان فعال كره اي مجددا در همين سال فعاليت خود را براي زنده نگه داشتن اسلام دو چندان نمودند ومجددا با ترميم فدراسيون مسلمانان كره واجاره محلي در منطقه مركزي سئول يون سان فعاليت خود را آغاز در نمودند اين سال فرصتي پيش آمد تا يك مسلمان فعال پاكستاني رونقي جديد به فعاليت مسلمانان كره اي سيدجميل بدهد رييس فدراسيون قرآن پاكستان دراين سالها با سفر به كره به مدت 40 روز در خصوص اسلام در اين سرزمين تحقيق و فعاليت نمود و كم كم زمينه براي فعاليت مسلمانان خاورميانه در كره جنوبي فراهم آمد. در سال 1967 مجله كريامسلم هرالد به دو زبان كره اي و انگليسي توسط فدراسيون مسلمانان كره منتشر گرديد و در اين مقطع تعدادي از كشورهاي مسلمان مانند پاكستان و كويت مبادرت به اعطاء بورسيه تحصيلي جهت آموزش مسلمانان كره كردند. در سالهاي پاياني دهه 1960 در اثر فعاليت مسلمانان موضوع تاسيس يك مسجد مركزي به صورت جدي در بين مسلمانان مطرح شد و نهايتا در سال 1970 پارك چونگ هي رئيس جمهور مقتدر كره جنوبي در منطقه مركزي شهر سئول در يكي از مرتفع ترين مناطق شهر سئول قطعه زميني را به مساحت 5 هزار متر مربع در اختيار فدراسيون مسلمانان كره قرار داد و روياي مسلمانان كره اي جهت داشتن يك مسجد به واقعيت نزديك گرديد. پارك چونگ هي جهت تقويت روابط سياسي با كشورهاي نفت خيز خاورميانه خصوصا عربستان و تامين انرژي كره با دادن اين قطعه زمين در واقع امتيازي به دولت عربستان داده و نهايتا در سال 1976 با حضور تعداد 50 تن از مقامات كشورهاي مسلمان، مسجد مركزي سئول افتتاح گرديد و براي اولين بار مسلمانان كره اي داراي مكاني جهت عبادت و فعاليت شدند. داشتن يك مكان جهت فعاليت يك اقليت كوچك مذهبي در كره در آن زمان از اهميت بالايي برخوردار بود و عربستان و چند كشور عربي با كمك هاي خود به تاسيس اين مسجد به ياري مسلمانان كره جنوبي از شتافتند اين دهه به بعد اوج روابط مسلمانان كره با كشورهاي عرب اسلامي محسوب مي گردد. با تاسيس مسجد تحول عظيمي در وضعيت مسلمانان كره جنوبي بوجود آمد. كشورهاي عربي خصوصا در اين دوران با درآمدهاي سرشار نفتي امكان كمك و مساعدت به مسلمانان برايشان از هر زمان ديگري فراهم تر بود. دهه 1970 تا 1990 را مي توان دوران طلايي نفوذ و كمك كشورهاي عربي خصوصا عربستان به مسلمانان كره جنوبي ناميد كه در اين مقطع انصافا كمكهاي فراواني در اختيار مسلمانان قرار دادند. در اين دوران مسلمانان كره اي با اشتياق فراوان مبادرت به تبليغ اسلام نمودند، نتيجه امر آن شد كه تعداد مسلمانان كره اي كه تا سال 1970 به 3700 نفر مي رسيد به طور ناگهاني افزايش در يافت سال 1976 فدراسيون مسلمانان كره جنوبي اقدام به تاسيس مركز اسلامي كره نمود و مركز آموزش زبان عربي نيز در اين فدراسيون فعاليت خود را آغاز كرد. به همراه آن اداره انتشارات نيز فعاليت خود را آغاز كرد و متعاقب اين امر در سال 1976 اولين كتاب تحت عنوان راهنماي مسلمان شدن توسط فدراسيون به چاپ رسيد كه چاپ اين كتاب به زبان كره اي تاثير فراواني بر افكار كره ايها گذاشت. بعد از تحريم نفتي در سال 1979 سليمان لي يكي از رهبران مسلمان كره جنوبي در راس هياتي به عربستان سفر كرده و در ديدار با مقامات عربستان قول ارسال نفت به كره جنوبي را به طور ويژه از مقامات عربستان دريافت مي كند، در اين دهه كه شروع رشد سريع اقتصادي كره جنوبي است و از طرفي اين كشور به انرژي و نفت خاورميانه وابستگي شديد پيدا مي كند، مسلمانان كره جنوبي در چارچوب منافع ملي كره جنوبي به كمك دولت اين كشورمي شتابند. در اثر مراودات بين اتباع كره با كشورهاي عربي در اين دهه تعداد زيادي از اين افراد به دين اسلام گرايش پيدا كرده و اسناد موجود نشان مي دهد تا سال 1984 بيش از 3 هزار نفر از كره اي ها به دين اسلام گرويدند در اين، ميان نقش سليمان لي امام مسجد سئول در گرايش اين افراد كاملا محسوس بوده است. بعد از تاسيس اولين مسجد در كره جنوبي در سال 1976 و فعاليت مسلمانان در كره 4 مسجد ديگر نيز توسط مسلمانان عرب در كره جنوبي تاسيس مي گردد. در سال 1976 بعد از مسجد مركزي سئول مسجد پوسان در جنوب كره جنوبي، سپس در سال 1978 مسجد گوان جو در روستاي سانگ يون ري در سال مسجد 1986 چه جو تاسيس مي شوند. اين اماكن با حمايت مالي عربستان، كويت، مصر و ليبي تاسيس مي گردد. حقيقتا در اين دوران يعني سالهاي 1970 تا اواسط 1980 نقش دولتهاي عرب مسلمان در گسترش اسلام را نمي توان ناديده گرفت. حال با گذشت 40 سال از فعاليت رسمي و تشكيلاتي مسلمانان كره تا پايان قرن بيستم تعداد مسلمانان به 34 هزار نفر افزايش يافته و مسلمانان در كره داراي 5 مسجد و 6 دفتر هستند و تاسيس دانشگاه بزرگ اسلامي كره جنوبي رويايي است كه در صورت همت مسلمانان دور از دسترس نمي باشد. فعاليتهاي كنوني فدراسيون مسلمانان كره جنوبي و برنامه هاي آينده آن بعد از تاسيس اولين مسجد دركره جنوبي در سال 1976 اين فدراسيون فعاليتهاي فراواني را درجهت گسترش اسلام انجام داده است. برگزاري سمينارهاي مختلف، انعكاس درست مطالب اسلامي به جامعه كره، دعوت از علما كشورهاي،، اسلامي اعزام دانشجويان مسلمان به كشورهاي اسلامي و اصلاح كتب درسي مدارس كره جنوبي در بخش اسلام از مهمترين فعاليتهاي فدراسيون مسلمانان كره جنوبي مي باشد. فدراسيون مسلمانان كره جنوبي به دليل روحيه خاص كره اي ها و علاقه مردم به آموزش و يادگيري، چاپ كتب را در اولويت قرار داده و از سال 1976 كه اولين كتاب اسلامي به زبان كره اي توسط اين فدراسيون به چاپ رسيده تاكنون بيش از 50 عنوان كتاب توسط فدراسيون به چاپ رسيد و علاوه بر آن قرآن مجيد نيز توسط دو تن از مسلمانان كره اي به نام هاي دكتر حميد چه و عثمان به زبان كره اي ترجمه شده است. اخيرا اين فدراسيون جهت ترجمه دقيق و كامل قرآن مجيد كميته ويژه ترجمه قرآن در فدراسيون را نيز تاسيس نموده است. يكي ديگر از فعاليتهاي فدراسيون مسلمانان در كره جنوبي برگزاري نمايشگاه بزرگ اسلامي توسط اتحاديه دانشجويان مسلمان اين كشور است كه هر ساله برگزار مي شود و اكثر كشورهاي اسلامي به جز ايران درآن نقش اين دارند اتحاديه همچنين چندين بار اردوهاي متفاوت آموزشي را درجهت جذب جوانان كره اي به اسلام ترتيب داده است. در زمينه تصحيح كتب مدارس كره جنوبي فدراسيون مسلمانان كره جنوبي با تلاش فراواني توانست قسمت اعظم مطالب مربوط به تاريخ اسلام در كتب تاريخي مدارس كه داراي تصور غلط از اسلام بود را تصحيح كند. دكتر جميل كه خود مسئوليت هيات بررسي كتب تاريخ مدارس در بخش اسلام آن را به عهده داشت مي گويد: با تلاش فراوان، فدراسيون توانست به وزارت آموزش كره بقبولاند كه درجهت حفظ منافع ملي و برداشت درست از اسلام جهت همكاري با بيش از يك ميليارد مسلمان درجهان مي بايست اين كتب تصحيح گردد. از اشكالات عمده در اين كتب چاپ تصويري بود كه در زير آن نوشته شده بود حضرت محمد ( ص ) در حال سخنراني، كه اين تصوير از كتب جديد كاملا حذف شده است. اما مهمترين طرح و برنامه فدراسيون مسلمانان در كره جنوبي موضوع تاسيس دانشگاه اسلامي كره جنوبي است. بعضي از دولتهاي عربي در دهه 70 از تاسيس دانشگاه اسلامي كره جنوبي حمايت كردند. البته در حال حاضر به علت نزول قيمت نفت اين كشورها قادر به پرداخت هزينه هاي دانشگاه نمي باشند.