Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44846S4

Date of Document: 1999-06-06

هفته گذشته در بازار سهام تهران قيمت سهام و حق شركت 79تقدم افزايش يافت گروه اقتصادي: هفته گذشته 3 هزار و 498 نفر 6 هزار و 978 بار بيش از 12 ميليون و 550 هزار سهام و حق تقدم 131 شركت به ارزش افزون بر 34 ميليارد و 150 ميليون ريال را در بازار اوراق بهادار تهران داد و ستد كردند. نسبت به هفته پيش از مدت مورد بررسي از نظر تعداد سهام معامله شده و ميزان /74 65آن درصد و از نظر حجم ريالي معاملات /72 75معادل درصد افزايش در داشت اين هفته بيش از 3 ميليون سهام 6 موءسسه دولتي به ارزش 5 ميليارد و 246 ميليون ريال در بازار اوراق بهادار تهران در معرض فروش گذاشته شده در اين ميان بيش از 2 ميليون و 400 هزار حق تقدم گروه بهمن به ارزش ا فزون بر 3 ميليارد و 800 ميليون ريال 54 بار توسط 49 نفر داد و ستد شد و بيش از يك ميليون و 200 هزار سهام توسعه صنايع بهشهر نيز به ارزش افزون بر 4 ميليارد و 600 ميليون ريال 552 بار توسط نفر 307 داد و ستد شد. در اين هفته همچنين بيش از 2 ميليون سهام سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران به ارزش بيش از 2 ميليارد ريال 658 بار توسط 43 نفر معامله شد. شاخص كل قيمت سهام د ر اين مدت نسبت به هفته پيش از آن /15 87واحد افزايش يافت. ارزش واريزنامه صادراتي نيز در اين هفته روند رو به افزايش داشت و در آخرين داد و ستد روز چهارشنبه گذشته به ازاي هر دلار 4970 ريال معامله شد. اين رقم نسبت به آخرين قيمت هفته قبل از آن كه 4650 ريال بود 320 ريال افزايش يافت. پائين ترين قيمت داد و ستد واريزنامه صادراتي به ازاي هر دلار در هفته پيش 4661 ريال و بالاترين قيمت آن 5000 ريال بود. دادوستدهاي انجام شده در هفته گذشته نشان مي دهد كه قيمت سهام و حق تقدم 79 شركت افزايش يافت و در مقابل قيمت سهام 28 شركت با كاهش روبرو شد. همچنين در اين هفته سهام و حق تقدم 24 شركت بدون تغيير قيمت داد و ستد شد.