Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44846S1

Date of Document: 1999-06-06

در دوماه اول امسال ارزش صادرات غيرنفتي درصد 47 افزايش يافت تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: ارزش صادرات غيرنفتي كشور در دو ماه اول (فروردين و ارديبهشت ) امسال با 47 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز نيم ميليارد دلار گذشت. براساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران از ابتداي فروردين تا پايان ارديبهشت ماه امسال دو ميليون و 560 هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش 526 ميليون دلار صادر شد كه اين ميزان از نظر وزن نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد 86 رشد نشان مي دهد. /7 8ميليون دلار از ارزش صادرات غيرنفتي مربوط به بازارچه هاي مرزي /3 7و ميليون دلار آن مربوط به تجارت چمداني با كشورهاي آسياي مركزي است. براساس اين گزارش محصولات شيميايي با 111 ميليون دلار ( /21 04 درصد ) پسته و مغز پسته با 69 ميليون دلار ( /13 1 درصد ) فرش دستباف با 72 ميليون دلار ( /13 6درصد ) مصنوعات مسي با 31 ميليون دلار ( /5 96 درصد ) و آهن آلات و فولاد با 32 ميليون دلار (/درصد ) 6 حدود 60 درصد صادرات دو ماهه را به خود اختصاص دادند. صادرات انواع كالاي صنعتي در دو ماه اول امسال بالغ بر ميليون 303 دلار بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل با /31 9افزايش درصدي روبه رو بوده است. همچنين ارزش صادرات محصولات كشاورزي در اين مدت با رشدي معادل 80 درصد به 132 ميليون دلار رسيد. در دو ماه اول امسال صادرات گروه فرش و صنايع دستي به رقم 76 ميليون دلار رسيد كه نسبت به دوره قبل 51 درصد رشد نشان مي دهد. سه گمرك عمده كشور از لحاظ سهم ارزش صادرات غيرنفتي به ترتيب گمرك بندرعباس /36 02با درصد گمرك بندر امام خميني /12 4با درصد و گمرك كرمان /10 6با درصد هستند. براساس همين گزارش در دو ماه اول /2 5امسال ميليون تن كالا به ارزش يك ميليارد و 966 ميليون دلار وارد كشور شد كه از لحاظ وزن 4 درصد و از نظر درصد 24ارزش كاهش نشان مي دهد. مهمترين اقلام وارداتي لوازم و ماشين آلات مكانيكي به ارزش 406 ميليون دلار آهن آلات با 202 ميليون دلار لوازم صنعتي و برقي با 132 ميليون دلار مواد شيميايي با ميليون 93 دلار و روغن خوراكي با 88 ميليون دلار بود كه در مجموع 53 درصد ارزش كل واردات كشور را به خود اختصاص داده است.