Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44844S2

Date of Document: 1999-06-06

تفاوتهاي احساسي مردان و زنان شوهراني كه عاشق همسرانشان هستند و دوست دارند آنها را درك كنند بايد بدانند همانطور كه براي حفظ شوهر كتابهاي متعددي (كتابهايي چون آئين شوهرداري و... ) به بازار آمده است آنان نيز براي حفظ همسرانشان بايد خصوصيات زنان را بشناسند و به عبارتي به تفاوت احساسي بين خود و همسرانشان پي ببرند. در حالي كه مردان و زنان براي بروز قوه خودارزشي نيازهاي يكساني دارند، اين نيازها به طرق متفاوت ارضا مي شود. يك مرد نفس خود را معمولا با شهرتي كه از شغل يا محيط كار كسب مي نمايد ارضا مي كند. همين كه او از لحاظ مالي مستقل است و داراي حرفه اي است و به قولي توانسته است كاري انجام بدهد برايش كافي است. مردان از لحاظ موقعيت شغلي مي توانند به درجه اي برسند كه بر روي ديگران نظارت داشته باشند، رئيس شوند يا اگر داراي حرفه پزشكي هستند بيماران از آنان قدرداني و ستايش كنند. مرداني كه در اين محيطها موفق هستند، به همسرشان به عنوان يك پناهگاه اصلي وابسته نيستند. البته نمي توان از نقشي كه يك زن مي تواند به عنوان همدم و شريك زندگي مرد بازي مي كند چشم پوشي كرد. ولي نمي توان زنان را در اين موارد در جهت ارضاي قوه خود احترامي و خودارزشي مردان محور قرار دارد. در مقابل يك زن خانه دار داراي منابع متعدد بسياري جهت ارضاي حس اعتماد و عزت نفس خود نيست. در نتيجه از عزت نفس پايين تري نسبت به مردان برخوردار است در نتيجه خود را وابسته تر نيز مي بيند. او قادر است يك غذاي بسيار خوشمزه درست كند ولي همين كه خانواده آن را بخورند ممكن است حتي به ياد نياورند كه بايد براي درست كردن اين غذا از او تشكر كنند. معمولا وظايف خانه داري باعث نمي شود كه براي زن در جامعه احترام خاصي قائل شوند و همين طور به خاطر تميز نگاه داشتن خانه نيز از او قدرداني نمي شود. بنابر اين زنان در اين موارد احساس منزوي بودن مي كنند. معمولا عزت نفس مردان با توجه تقويت مي شود و زنان نيز عزت نفس خود را وقتي احساس عاشق بودن بكنند به دست اين مي آورند امر در واقع مهمترين تفاوت شخصيتي بين زن و مرد است. حالا با درك اين تفاوت به توضيحات ذيل توجه كنيد: يك مرد وقتي همسرش هر شب برايش شام آماده كند و خوش خلق نيز باشد خوشحال و راضي است. همچنين اگر همسرش زماني كه او مسابقه ورزشي مورد علاقه اش را از تلويزيون تماشا مي كند، او را تحمل كند و به او نق نزند احساس شادي بيشتري مي كند. قسمت رمانتيك زندگي چيز خوبي است ولي، در مردان وجودش الزامي به نيست هر حال اين نوع سطح روابط زنان را باسردرگمي مواجه مي كند. زن مي خواهد زندگيش معنادار باشد. زنان دوست دارند تنها عشق ويژه همسرانشان باشند و همواره مورد توجه و قدرداني آنان قرار گيرند و به همين دليل است كه يك زن خانه دار غالبا در طي روز به شوهرش فكر مي كند و مشتاقانه منتظر ورود او به خانه است. تمام اين شواهد نشان مي دهد كه چرا مراسم عروسي براي زنان مهم است. چرا وقتي مردان در خانه هستند زنان دوست دارند دائما به آنها رسيدگي كنند و چرا زنان سعي مي كنند حواس همسرانشان را از خواندن روزنامه يا تماشاي تلويزيون پرت كنند ونهايتا اينكه چرا وقتي عشق احساسي و رمانتيك در زندگي حذف مي شود زنان احساس افسردگي مي كنند. گاهي اوقات خريد حتي يك شاخه گل براي همسرتان مي تواند به او اعتماد به نفس فوق العاده اي در زندگي بدهد. شخصي مي گفت: نمي توانم همسرم را درك كنم. همه چيز براي او مهيا است. او تمام وسايل يك زندگي مدرن از جمله بهترين خانه و آخرين مدل خودرو را من داراست به او كاملا وفادار هستم و به قولي مرد زندگي ام ولي با اين وجود او دائما مي گويد من بدبختم و من هم نمي توانم درك كنم علت ؟ چيست جواب دادن به اين شخص بسيار آسان است. برخورداري از وسايل لوكس و داشتن رفاه باعث اعتماد به نفس در زنان و احساس خوشبختي در آنان نمي شود بلكه زنان به توجه، محبت و عشق همسرشان نياز دارند چرا كه تمام اينها به آنان اعتماد به نفس مي دهد. عدم توجه شوهران به اين مسئله در زنان عكس العمل هاي متفاوتي دارد و همين عكس العمل ها معمولا باعث بروز بسياري از مشاجرات خانوادگي مي شود. مردان بايد بدانند تنها منبع عزت نفس همسرانشان هستند و تنها آنان هستند كه مي توانند به نيازهاي همسرانشان پاسخ دهند. زنان خصوصا آنهايي كه خانه دار هستند تنها به توجه و محبت شوهرانشان نياز دارند. اگر اين مهم پاسخ داده شود به چنان اعتمادي مي رسند كه قادر مي شوند دست به كارهاي مهمي بزنند. نوشته: دكتر بيل فرگوسن ترجمه: ميرمحي الدين گلباز