Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44843S10

Date of Document: 1999-06-06

محمد - گ و مجتبي - س از كاشان: ما به عنوان نماينده مردم كاشان به خصوص از طرف جوانان دلسوز، پيغامي براي آقاي خاتمي، سيدمحبوب ايران داريم: پيغام بيعتي دوباره با الگوي شهامت، آقاي خاتمي شادي شما، شادي ما و ناراحتي شما، ناراحتي ماست. بدان كه ما پشتيباناني مطمئن، از خطه پاك ايرانيم و تا آخرين لحظه حامي اعتقادات و برنامه هاي نوين شما هستيم. به اميد روزي كه همه مردم گنجايش درك افكار زيباي شما را داشته باشند. عبدالرضا ارشاديفر از يزد: بار ديگر در سالروز دوم خرداد، انحصارطلباني كه از حماسه عظيم و با شكوه دوم خرداد 76 سيلي خورده بودند در پارك لاله تهران گروهي از جوانان و دانشجوياني را كه با مجوز رسمي از وزارت محترم كشور در حمايت از سردار انديشه و قلم، رئيس جمهور محترم، تجمع كرده بودند مورد آزار و اذيت بي رحمانه خود قرار دادند و عمق كينه خود را به هنر، ادب، فرهنگ و فرهنگ دوستان و حاميان خاتمي نازنين نشان دادند اما ما جوانان كه اينك محبوب خود را يافته ايم با تمام توان از او و افكار و انديشه هايش دفاع مي كنيم، به اميد روزي كه نامرديها به دوستيها مبدل شود. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.