Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780313-44841S1

Date of Document: 1999-06-03

ردپاي ايمان و عظمت در آستانه اربعين حسيني ( ع ) سالروز، ارتحال امام خميني (ره ) و يادمان قيام پانزدهم خرداد در آستانه رويدادهاي بزرگ تاريخي كه جملگي در يك مسير، بيانگر چهره هاي مظلوم و مقاوم سرزمين ما و معتقدات ژرف ماست، برهه هايي تاريخي نيز فراروي تك تك انسانهايي كه در اين عرصه ها باليده اند، سربرآورده يك است خاطره، يادآور اربعين غم انگيز شهادت امام حسين بن علي ( ع ) است. ماجراي بزرگمردي كه درفش سترگ شرافت و حريت و همه اصالتهاي دين محمد ( ص ) را در ساحت ابدي تاريخ برافراشت. پيام آوران آن پيام آور يگانه، با رجوع به آموزشهايي كه در پي آن انقلاب بزرگ حاصل گرديده و ميراثهايي كه از قيام آن حضرت در جويهاي تاريخ جاري شد، توانستند نشانه هاي ناب اسلام محمدي ( ص ) را بازجويند و همچون حديثي مطهر و واجد تمام اصول راستين رستگاري، درگوش خواب زدگان اعصار، بازگويند. باري، حماسه كربلا و انقلاب حسين ( ع ) و يارانش، برترين نماد عظمت و فضيلت در نزد ماست و هيچگاه، هيچكس نخواهد توانست از كنار آن بگذرد و با تامل به آنچه پايه و بنياد اين قيام عظيم بود، حداقل به گوشه هايي از حقيقت دست نيابد. در همان صراط مستقيم، امام خميني ( ره ) اقامه، شعائر حسيني را دوباره از در سرگرفت روزگاري كه همه ارزشها و اصالتهاي ديني و ملي ايرانيان و بلكه همه مسلمانان، آماج سم كوب الحادي تازه مي گرديد و تاراج اخلاقيات و ارزشهاي انساني به فضيلتهاي جهان نو تعبير امام مي شد، خميني (ره ) صلاي رجعت سرداد و همگان را به بازانديشي در ميراثهاي بزرگ ديني فرا خواند. از اين منظر، امام را مي بايد احياگري بزرگ خواند كه فرائض و عقايد ديني را از لابلاي صخره هاي تاريخ بيرون كشيد و در لحظه هاي جاري زندگي در اين عصر به جريان اين انداخت نكته ها، در سالي كه به نام آن زعيم يگانه متبرك شده است، بيش از پيش در ذهنها و انديشه ها سالي مي جوشد كه هنوز در آستانه تحولات عظيم براي دستيابي به آرمانهاي بزرگ انقلاب مي كوشيم. سالي كه آرمانها از زبان بزرگمردي ديگر در سطح جهان تكرار مي شود و آموزه هاي بزرگ و اصيل انقلاب، به نام گفتگويي عظيم و جهاني به بشريت تقديم مي گردد. و از جانمايه هاي اين خاطرات سترگ، يكي هم يادمان قد برافراشتن مردان و زنان دلاوريست كه در نيمه خرداد سال به 42 خيابانها ريختند و با فريادهاي پرشور و مشتهاي آسمانكوب خود، نخستين تب لرزه هاي مرگ استبداد را رقم زدند. قيام پانزده خرداد، به دور از همه تاويلها و تفسيرهاي تاريخي، بغضي گران بود كه در گلوي ملت شكست و يكباره با خشمي خروشان بازتاب يافت. پژواكهاي اين خشم مقدس، طنين پانزده ساله داشت و از ماهي به ماهي ديگر و از سالي به سال ديگر، در زندانها و تبعيدگاهها و ميدانهاي اعدام، همچون مسافري مي گذشت تا به منزل انقلاب رسيد، در آن جرقه هاي نخستين، آنكه جستجوگر حقيقت بود، مي توانست ردپاي پيروزيهاي بزرگ را دريابد. پيروزيهايي كه اگر هم نمي بود، نفس عمل به تكليف، بزرگترين ظفرها و برتريها بود و همين تفسير شريف از رفتار و مسئوليت پيروان حسين (ع ) براي، شكستن پشت هر دشمني كافيست. باري، در سالي كه به نام امام خميني ( ره ) جلا يافته و در شاهراهي كه پيروان راستين آن حضرت گام نهاده اند، اينك افقهاي تازه اي گشوده شده است. پيامهاي آزادگي و سربلندي و احياي اصالتهاي دين محمد ( ص ) در قيام امام حسين (ع )، پيامهاي ايستادگي در برابر جباران و رفع استبداد در قيام نيمه خرداد و پيامهاي زندگي و شرافت و نظم و خوشبختي در سايه آگاهي و ايمان در آرمانهاي امام خميني و انقلاب 57 همه و همه، اينك در شاهراه مدنيتي نوين و درخشان، باز پيموده مي شود. مي توان سربرداشت و از پس دو دهه رنج و تلاش، جوانه هاي اين درختان ستبر را عيان ديد. مي توان اميد به فرداي فرزندان اين مرز و بوم بست و آرزوي رشد و سلامت و اخلاق و نجابت و قانونگرايي و همه فضيلتهاي آرماني را در همين راههاي تازه و نوشكفته دريافت. اين پشتوانه هاي عظيم تاريخي و اين سرمايه هاي جاودانه، به هيچيك از ما اجازه تسليم و ايستادن نمي دهد. بايد اين راه پيموده شود تا جامعه آرماني و مدنيت بزرگ و جهاني ما متحقق گردد و آنچه را ائمه عظام و زعماي بزرگ و ملت سربلند ما در راهش رنجها كشيده اند، همچون آفتابي زرين، به جهان امروز عرضه شود. تا باد چنين بادا...