Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780313-44831S1

Date of Document: 1999-06-03

فعالان غيرقانوني عليه مطبوعات متهم هستند آيت الله عبايي خراساني در گفت وگو با همشهري اگرمامطبوعاتي نداشته باشيم كه مردم بتوانند حرفشان را بزنند زمينه انفجارهاي غير قابل كنترل فراهم مي شود. اشاره: آيت الله عبايي خراساني از اساتيد حوزه علميه قم روز گذشته در همايش بزرگداشت امام موسي صدر در دانشگاه مفيد قم حضور يافت. خبرنگار اعزامي همشهري به اين همايش گفت وگويي با ايشان درباره اقدامهاي تازه عليه مطبوعات كشور انجام داده است كه در زير مي خوانيد. *** * حضرت آيت الله عبايي، اقدامهاي تازه اي عليه مطبوعات پيشرو از سوي دادگاه مطبوعات شروع شده است كه از جمله آنها مي توان به دستگيري و روانه زندان كردن مدير مسئول روزنامه ايران و رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي، احضار به دادگاه مدير مسئول دو روزنامه آزاد و نشاط و نيز دستگيري مدير مسئول روزنامه آريا و... اشاره كرد. جنابعالي اين حركتها عليه مطبوعات را ناشي از چه؟ مي دانيد - آيت الله عبايي خراساني: بسم الله الرحمن الرحيم. در نقش مطبوعات از نظر رشد سياسي در جامعه سخني نيست، اين نكته را هم موافقان و هم مخالفان به آن وقوف دارند، اما اينهايي كه اين هجوم جدي را شروع كردند، اگر منظورشان توهين مطبوعات به برنامه هاي مذهبي است بايد با مدرك و سند سخن بگويند. چون بعضي از اين افراد مي گويند، مطبوعات كارهاي ضد اسلامي انجام داده اند، اما هيچ سند و مدركي ارائه نمي دهند كه كدام مطبوعات و براساس چه قانوني كار بر ضد مذهب انجام مي دهند. اما اينكه همين جوري خودرايي بكنند، كارهايي براساس سليقه و خواست گروهي و بدون ذكر اتهام، و نقطه اتهام انجام بدهند صحيح نيست و كساني كه بر عليه مطبوعات فعاليت مي كنند و اگر بي قانوني مي كنند متهم هستند. به گمان من چون اين مطبوعات مطالبي در جهت توسعه سياسي درج مي كنند و هوش و گوش مردم را باز و آنان را با حقوق و تكاليفشان و نيز قانون اساسي آشنا مي كنند، گروههاي مخالف مطبوعات آزاد، از اين قضيه ناراحت هستند. اگر چنين نيست، بيايند دليل مخالفت با مطبوعات را ارائه بدهند و ذكر كنند، كه با چه اتهامي مطبوعات را دنبال مي كنند. * جنابعالي اين دلايلي كه گروههاي مخالف مطبوعات آزاد ذكر مي كنند را محكمه پسند؟ مي دانيد - آيت الله عبايي خراساني: آنها بايد دلايل را ارائه بدهند و اعلام كنند اما تاكنون چنين كاري نكردند. * به گمان شما مطبوعات فعلي ضد امنيت ملي هستند و در جامعه تنش ايجاد؟ مي كنند - آيت الله عبايي خراساني: البته من تمامي مطالب مطبوعات را تاييد نمي كنم اما در بين همين مطبوعات، روزنامه هاي خوبي هستند كه وظايف خود را به خوبي انجام مي دهند. ضمنا مطبوعاتي كه اشتباه مي كنند، به آنها بايد هشدار داد كه تنش ايجاد نكنند. * البته روزنامه هاي منتسب به آن جناح هم در دامن زدن به خشونت و ايجاد تنش در جامعه سعي فراواني؟ مي كنند شما اين گونه فكر؟ نمي كنيد - آيت الله عبايي خراساني: بله. آن طرف هم بايد مواظب باشد. به گمان من در هر دو سوي مطبوعات تنش زا وجود دارد و علاقه مند به ايجاد درگيري هستند، ما يك طرفه نبايد به قاضي برويم. اين اشكالي است كه اگر كسي يك طرفه برداشت و قضاوت بكند، اذهان عمومي دچار ترديد مي شود. واقعا اگر هدف از اين بگير و ببندها، كاهش خشونت و تنش در جامعه است، بايد طرفين را مورد خطاب قرار دهند، نه هميشه يك طرف را، آنها مترصد هستند كه اشكالي پيدا بكنند و طرفداران خودشان را بر عليه اين طرف تحريك پس بكنند اگر برفرض اتهامي است، طرفيني است و بايد اين اتهامات به صورت قانوني و محكمه پسند و با حضور هيات منصفه مطبوعات رسيدگي شود، چنانكه در قانون اساسي نيز بر رسيدگي به اتهامات باحضور هيات منصفه تاكيد بسيار شده است. * پيش بيني شما درباره آينده اقدام عليه مطبوعات؟ چيست - آيت الله عبايي خراساني: به نظر من هجوم به مطبوعات براي هيچ طرف مفيد چون نيست مطبوعات همانند صافي است كه جامعه را از انفجار نجات مي دهد و براي امنيت جامعه و براي آنكه هر كس بتواند حرف خود را بزند، وسيله خوبي است و اگر ما مطبوعاتي نداشته باشيم كه مردم بتوانند حرفشان را بزنند، چه بسا زمينه براي انفجارهاي بزرگ و خطرهاي بسيارو فوق العاده و غير قابل كنترل فراهم شود. * از گوشه و كنار خبر رسيده كه بعضي از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون استناد قانوني از مديران مسئول بعضي روزنامه ها خواسته اند تا سردبيران يا هيات تحريريه خود را عوض كنند، به نظر شما اين كارها صحيح ؟ است - آيت الله عبايي خراساني: به نظر من اصولا هر شخصي و هر كسي ولو وزير، معاون يا مشاور بخواهند بدون استناد به قانون عملي انجام دهند اشتباه محض است و به گمان من اين كار - بي قانوني - سبب مي شود براي افراد و گروههاي فرصت طلب تا آنها نيز بي قانوني كرده و اگر به آنها اشكال وارد شود، عنوان كنند كه تنها ما بي قانوني نمي كنيم بلكه ديگران هم كارهاي خلاف قانون انجام مي دهند. * بعضي ها معتقدند كه هجوم تازه عليه مطبوعات براي جلوگيري از پرداختن به نظارت استصوابي است، شما چه نظري ؟ داريد - آيت الله عبايي خراساني: درباره نظارت استصوابي، مقام معظم رهبري، جنجال را محكوم كردند، اما اگر يك عده قانونمند، در اين باره بدور از جنجال و هياهو بحث كنند و حرفهاي منطقي و دلايل طرفين بدون تهمت و در فضايي علمي مورد بحث قرار بگيرد، بسيار خوب است، و كسي مخالفت نمي كند. ايشان هم كه مخالفت كردند، مسئله جنجالها، هجومها و بي ادبيها را محكوم كردند. لذا بحثهاي مودبانه، قانونمند و با دليل، در هيچ حكومتي و نزد هيچ كس محكوم نيست و هميشه مورد حمايت است.